Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 4/2007

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Jerzy Grejbus
» Od redakcji
» Posiedzenie RL WIL z 1.06.2007 r.
» Stanowisko XXIII Zjazdu Lekarzy WIL
» Uchwały RL WIL z 1.06.2007 r.
» Korupcja w służbie zdrowia
» Oświadczenie i Apel Prezesa NRL
» Spotkanie w Olejnicy
» Szpitale powstańczej Warszawy (cz. I))
» "Puławianie w misjach pokojowych"
» "ESKULAP 2007" - ćwiczenie kierowniczej kadry wojskowej służby zdrowia
» VI Międzynarodowa Konferencja Neurootologiczna
» Lubelskie Bobolanum
» Broń chemiczna od Ypres do metra tokijskiego (cz. II)
» Wspomnienie o Wojciechu Skowrońskim

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020