Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 3/2007

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 12 marca 2007 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 29 marca 2007 r.
» Stanowisko i apel do lekarzy Przewodniczącego ORL w Warszawie
» XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SA WAM
» Jubileusz prof. Kazimierza Trznadla
» Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
» Lekarz komturów krzyżackich
» Zmiany w składzie Zespołu Konsultantów Wojskowej Służby Zdrowia
» Udział 1 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Lublinie w Polskim Projekcie 400 Miast
» XXIII Zjazd Lekarzy Delegatów WIL
» O potrzebie aktualizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej
» Broń chemiczna od Ypres do metra tokijskiego
» Czarny Public Relations
» Nowe akty prawne

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020