Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 2/2007

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta prezesa
» Od redakcji
» Rejestr podmiotów kształcących w świetle nowych przepisów
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 18 grudnia 2006 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL 26 stycznia 2007 r.
» Sprawozdanie z działalności Rady Lekarskiej WIL za 2006 r.
» Sprawozdanie Skarbnika WIL za 2006 r.
» Bilans WIL na dzień 31.12.2006 r.
» Prowizorium budżetowe Wojskowej Izby Lekarskiej na 2007 r.
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL za 2006 r.
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL za 2006 r.
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL za 2006 r.
» Sprawozdanie Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Prawa Wykonywania Zawodu i Prywatnych Praktyk Lekarskich WIL
» Jubileusz Profesora
» Historia kształcenia podyplomowego w dziedzinie urologii w Wojsku Polskim
» Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Psychologów i Psychiatrów WP
» Generał Pana Boga
» Doktor Jan Stanko
» Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy na temat Medycyny Rodzinnej

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020