Strona główna OIL

   


 
Konsultanci Wojskowej Służby Zdrowia

W podstawowych dziedzinach medycyny:

 1. anestezjologia i intensywna terapia - płk dr hab. med. Ryszard GAJDOSZ
  konsultant krajowy ds. obronności

  5 Wojskowy Szpital Kliniczny - Kraków
 2. chirurgia klatki piersiowej - płk dr hab. med. Krzysztof PAŚNIK
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 3. chirurgia ogólna - płk dr hab. med. Krzysztof PAŚNIK
  konsultant krajowy ds. obronności

  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 4. chirurgia stomatologiczna - prof. dr hab. med. Grzegorz Krzymański
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 5. chirurgia szczękowo-twarzowa - prof. dr hab. med. Grzegorz Krzymański
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 6. choroby wewnętrzne - płk prof. dr hab. med. Tadeusz PŁUSA
  konsultant krajowy ds. obronności

  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 7. choroby zakaźne - płk dr n. med. Marek DUDZIAK
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 8. dermatologia i wenerologia - prof. dr hab. med. Stanisław ZABIELSKI
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 9. diagnostyka laboratoryjna - prof. dr hab. med. Wiesław PIECHOTA
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 10. kardiochirurgia - dr hab. med. Piotr HENDZEL
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 11. medycyna nuklearna - prof. dr hab. med. Eugeniusz DZIUK
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 12. medycyna pracy - płk prof. dr hab. med. Marek JANIAK
  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Warszawa
 13. medycyna ratunkowa - płk dr hab. med. Ryszard GAJDOSZ
  5 Wojskowy Szpital Kliniczny - Kraków
 14. medycyna rodzinna - płk prof. dr hab. med. Tadeusz PŁUSA
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 15. neurochirurgia - gen. bryg. prof. dr hab. med. Jan PODGÓRSKI
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 16. neurologia - płk prof. dr hab. med. Adam STĘPIEŃ
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 17. okulistyka - prof. dr hab. med. Andrzej STANKIEWICZ
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 18. onkologia kliniczna - prof. dr hab. med. Cezary SZCZYLIK
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 19. ortopedia i traumatologia narządów ruchu - płk prof. dr hab. med. Wojciech MARCZYŃSKI
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 20. otolaryngologia - płk prof. dr hab. med. Dariusz JURKIEWICZ
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 21. patomorfologia - prof. dr hab. med. Wojciech KOZŁOWSKI
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 22. położnictwo i ginekologia - prof. dr hab. med. Włodzimierz BARANOWSKI
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 23. psychiatria - prof. dr hab. med. Antoni FLORKOWSKI
  konsultant krajowy ds. obronności

  Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 24. radiologia i diagnostyka obrazowa - prof. dr hab. med. Eugeniusz DZIUK
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 25. rehabilitacja medyczna - płk dr n. med. Stanisław SOSNOWSKI
  10 Wojskowy Szpital Kliniczny - Bydgoszcz
 26. stomatologia - prof. dr hab. med. Grzegorz Krzymański
  konsultant krajowy ds. obronności

  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 27. stomatologia - prof. dr hab. med. Jan TRYKOWSKI
  Przychodnia Lekarska "CePeLek" - Warszawa
 28. urologia - płk dr hab. n. med. Henryk ZIELIŃSKI
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 29. zdrowie publiczne - gen. bryg. prof. dr hab. med. Jerzy GIL
  konsultant krajowy ds. obronności

  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
W szczegółowych dziedzinach medycyny:
 1. balneologia - dr n. med. Henryk DOMAGAŁA
  21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Busko-Zdrój
 2. chirurgia naczyniowa - prof. dr hab. med. Marek MARUSZYŃSKI
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 3. chirurgia onkologiczna - płk dr hab. med. Krzysztof PAŚNIK
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 4. chirurgia plastyczna - płk dr n. med. Wojciech WITKOWSKI
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 5. choroby płuc i alergologia - płk prof. dr hab. med. Tadeusz PŁUSA
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 6. epidemiologia - prof. dr. hab. med. Marek JANIAK
  konsultant krajowy ds. obronności

  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Warszawa
 7. farmacja - prof. dr hab. med. Wiesław PIECHOTA
  konsultant krajowy ds. obronności

  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 8. gastroenterologia - gen. bryg. prof. dr hab. med. Jerzy GIL
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 9. kardiologia - dr hab. med. Jerzy ADAMUS
  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa
 10. medycyna transportu - płk dr n. med. Romuald MIKULISZYN
  konsultant krajowy ds. obronności

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej - Warszawa
 11. toksykologia kliniczna - prof. dr hab. med. Marek KOWALCZYK
  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Warszawa
 12. transfuzjologia kliniczna - dr hab. med. Jolanta KORSAK
  konsultant krajowy ds. obronności

  Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa

Konsultanci Wojskowej Służby Zdrowia wchodzą w skład zespołów współpracujących kierowanych przez konsultantów krajowych do spraw obronności.
 1. zespół anestezjologii ze specjalnością medycyna ratunkowa, kierowany przez płk. dr. hab. med. Ryszarda GAJDOSZA
 2. zespół chirurgii, ze specjalnościami:
  1. chirurgia ogólna,
  2. chirurgia klatki piersiowej,
  3. chirurgia naczyniowa,
  4. chirurgia onkologiczna,
  5. chirurgia plastyczna,
  6. kardiochirurgia,
  7. neurochirurgia,
  8. okulistyka,
  9. ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
  10. otolaryngologia,
  11. patomorfologia,
  12. położnictwo i ginekologia,
  13. urologia,
   kierowany przez płk. dr. hab. med. Krzysztofa PAŚNIKA
 3. zespół chorób wewnętrznych, ze specjalnościami:
  1. balneologia,
  2. choroby płuc i alergologia,
  3. choroby zakaźne,
  4. dermatologia i wenerologia,
  5. diagnostyka laboratoryjna,
  6. gastroenterologia,
  7. kardiologia,
  8. medycyna nuklearna,
  9. medycyna rodzinna,
  10. neurologia,
  11. onkologia kliniczna,
  12. radiologia i diagnostyka obrazowa,
  13. rehabilitacja medyczna,
  14. toksykologia kliniczna,
   kierowany przez płk. dr. hab. med. Tadeusza PŁUSĘ
 4. zespół epidemiologii, ze specjalnością medycyna pracy, kierowany przez płk. prof. dr. hab. med. Marka JANIAKA
 5. zespół stomatologii, ze specjalnościami:
  1. chirurgia szczękowo-twarzowa,
  2. chirurgia stomatologiczna
   kierowany przez prof. dr. hab. med. Grzegorza KRZYMAŃSKIEGO
 6. zespół farmacji kierowany przez prof. dr. hab. med. Wiesława PIECHOTĘ
 7. zespół medycyny transportu, kierowany przez płk. dr. n. med. Romualda MIKULISZYNA
 8. zespół psychiatrii kierowany przez płk. prof. dr. hab. med. Antoniego FLORKOWSKIEGO
 9. zespół transfuzjologii kierowany przez dr. hab. med. Jolantę KORSAK
 10. zespół zdrowia publicznego kierowany przez gen. bryg. prof. dr. hab. med. Jerzego GILA.

Z dniem 31 grudnia 2004 r. zrezygnowano z powoływania konsultantów z dziedziny pediatrii i medycyny sportowej.

gen. bryg. Marek KONDRACKI
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej
ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej

"Skalpel" 2007/01 (styczeń-luty) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2007-05-15