Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 6/2006

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wy¶wietli tre¶ć artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Pracując dla zdrowia
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 22 wrze¶nia 2006 r.
» III Sympozjum stomatologów wojskowych
» Urodziny gen. Władysława Barcikowskiego
» Posiedzenie Komisji ds. emerytów i rencistów przy NRL
» Inauguracja roku akademickiego w WIM
» Spotkanie Komisji ds. młodych lekarzy WIL
» Informacje Komisji ds. rejestru lekarzy, wydawania prawa wykonywania zawodu i prywatnych praktyk lekarskich WIL
» XXVI Konferencja Kardiologiczna WTN
» Maciej z Miechowa (1457-1523)
» Kursy podyplomowe w roku akademickim 2006/2007
» Prawne i moralne uwarunkowania eksperymentu medycznego
» Wspomnienia ? gen. Władysław Tkaczewski
» Komu podwyżka
» Turniej koszykówki

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020