Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 5/2006

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Kliknięcie na linku wy¶wietli tre¶ć artykułu Skalpela:
» Od redakcji
» Szpalta Prezesa
» Posiedzenie RL WIL z 26 lipca 2006 r.
» Uchwała nr 226/06/V RL WIL
» Uchwała nr 227/06/V RL WIL
» Uchwała nr 25/06/V NRL
» Uchwała nr 110/05/IV NRL
» D±b Papieski "Bobolanum" przed Szpitalem Wojskowym w Lublinie
» Warszawa pamięta
» gen. bryg. prof. dr hab. med. Władysław Barcikowski
» Pierwsze Koleżeńskie Spotkanie Absolwentów 38 Kursu Wydziału Lekarskiego WAM
» XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego
» Leczenie za granic±
» O składkach dla emerytów raz jeszcze
» Długodystansowe pływanie w morzu
» Nowe akty prawne
» Wspomnienia - płk rez. profesor dr hab. n. med. Marek Luciak
» Wspomnienia - ppłk dr n. med. Michał ZIÓŁEK
» Wspomnienia - płk w st. spocz. dr Antoni Pruszyński

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020