Strona główna OIL

   


 
Komisja Stomatologiczna WIL

Skład Komisji Stomatologicznej WIL

 • Przewodniczący:
  • lek. dent. Jacek Woszczyk, Warszawa
   • członek Wojskowej Rady Lekarskiej WIL,
   • członek Komisji Praktyk prywatnych WIL;
 • Wiceprzewodniczący:
  • lek. dent. Adam Grobelny, Łódź
   • członek Sądu Lekarskiego WIL;
  • dr n. med. Stanisław Żmuda, Warszawa
   • zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL;
 • Sekretarz:
  • lek. dent. Mariusz Cięciara, Warszawa
   • członek Komisji Rewizyjnej WIL;
 • Członkowie:
  • lek. dent. Sabina Jakubiec-Norton, Gdańsk
   • członek Wojskowej Rady Lekarskiej,
   • członek Prezydium Wojskowej Rady Lekarskiej;
  • lek. dent. Bogdan Barut, Kraków
   • zastępca przewodniczącego WIL,
   • członek Rady Lekarskiej WIL i Prezydium RL WIL,
   • członek Komisji Stomatologicznej NRL
   • delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy;
  • dr n. med. Stanisław Chodakowski, Gdańsk
   • członek Sądu Lekarskiego WIL;
  • lek. dent. Wojciech Radwański, Warszawa
   • zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL,
   • zastępca przewodniczącego Komisji Wyborczej WIL;
  • lek. dent. Tomasz Wagner, Koszalin
   • członek Komisji Wyborczej WIL.
Ramowy program działania Komisji Stomatologicznej WIL
(działającej na podstawie uchwały Wojskowej Izby Lekarskiej nr 174/02/IV z dn. 2.02.2002 r.)
 1. Wraz z Wojskową Radą Lekarską, współdziałanie z Zarządem Wojskowej Służby Zdrowia w celu odbudowy lecznictwa stomatologicznego w siłach zbrojnych.
 2. Kontynuowanie ścisłej współpracy z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej i komisjami Rad Okręgowych.
 3. Zajęcie się problemem specjalizacji i kształcenia ustawicznego.
 4. Integrowanie środowiska lekarzy dentystów, członków Wojskowej izby Lekarskiej
 5. Pełnienie nadzoru merytorycznego nad organizowanymi szkoleniami, z zakresu stomatologii, pod patronatem WIL.. Komisja Stomatologiczna WIL jest jedynym organem koordynującym spotkania czy szkolenia pod patronatem WIL. Pozwoli to m. in. na ustalanie terminów imprez w sposób nie kolidujący ze sobą.
Sekretarz
Komisji Stomatologicznej WIL
lek. dent. Mariusz CIĘCIARA
Przewodniczący
Komisji Stomatologicznej WIL
lek. dent. Jacek WOSZCZYK

"Skalpel" 2006/04 (lipiec-sierpień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020