Strona główna OIL

   


 
Wspomnienie o ppłk. lek. Zbigniewie Mikołajczyku

14 maja 2006r. po długiej i niezmiernie ciężkiej walce z chorobą zmarł w Poznaniu nasz kolega ppłk lek. med. Zbigniew Stanisław Mikołajczyk. W tej niestety nieuleczalnej chorobie towarzyszyła mu rodzina i przyjaciele oraz współpracownicy 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Poznaniu, gdzie Zbyszek był do końca swoich dni ordynatorem oddziału kardiologiczno-pulmonologicznego naszego szpitala.
Ppłk lek. med. Zbigniew Stanisław Mikołajczyk urodził się 29.12.1953 roku w Sierzchowie. Szkołę Podstawową ukończył w Opatówku, a w 1971r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika w Kaliszu. W tym samym roku rozpoczął studia na wydziale lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i ukończył ją w 1977 roku. Jako oficer Wojska Polskiego staż podyplomowy w latach 1977/1978 odbył w 111Szpitalu Wojskowym w Poznaniu. Po stażu Zbyszek tak jak i my wszyscy po WAM poszedł do jednostki objął stanowisko dowódcy plutonu medycznego w 22 Pułku Artylerii w Sulechowie. Następnie w latach 1986 do 1988 był starszym lekarzem Pułku Obrony Przeciwlotniczej w Czerwieńsku. Wykonując sumiennie swoje obowiązki lekarza jednostki stale się uczył i podnosił swoje kwalifikacje uzyskując w 1983 roku, I stopnia i w 1988 roku II stopnia specjalizację z chorób wewnętrznych. W1988 roku został przeniesiony do 111 Szpitala Wojskowego w Poznaniu na stanowisko asystenta oddziału wewnętrznego. Od 1991 roku był Kierownikiem Pododdziału Kardiologicznego w naszym szpitalu i jednocześnie kontynuował naukę w zakresie specjalizacji z kardiologii. 24 maja 1993 roku zdał egzamin specjalizacyjny uzyskał tytuł specjalisty kardiologa. Zwieńczeniem jego samokształcenia i pracy którą poświęcał pacjentom było wyznaczenie dr Mikołajczyka w dniu 7 lutego1997 roku na stanowisko ordynatora Oddziału Kardiologiczno - Pulmonologicznego w 111 Szpitalu Wojskowym w Poznaniu, które piastował aż do kresu swego pracowitego życia.
Za swoją z pasja i pełnym poświecenia dla chorych pracę był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami i nagrodami wyższych przełożonych.
Czas swój przeznaczał dla chorych z jego oddziału i tych wszystkich którzy potrzebowali jego pomocy, porady i pociechy oraz serdeczności. Kierując oddziałem zwracał szczególną uwagę na kształtowanie wśród swoich podwładnych i specjalistów prawidłowych relacji pomiędzy lekarzem, pielęgniarka i pacjentem uznając dobro chorego ponad wszystko. W czasie swojej pracy wyspecjalizował jednego lekarza w dziedzinie kardiologii, dwóch lekarzy z pierwszym stopniem i dwóch lekarz z drugim stopniem specjalizacji z chorób wewnętrznych. Mimo licznych obowiązków wynikających z prowadzenia bardzo dużego oddziału Zbyszek znajdował czas także na opublikowanie trzech prac naukowych i trzykrotnie zorganizował konferencję naukowo - szkoleniowe kardiologów wojskowych w Kiekrzu koło Poznania.
Od 01 września 2002 roku został przeniesiony do rezerwy ale nadal, już jako cywil był ordynatorem oddziału i kontynuował swoja pracę. Zbyszek był jednym z tych niewielu lekarzy którzy zawsze mieli czas dla chorego, dobre słowo i pociechę dla rodzin troszczących się o swoich bliskich oraz niezmiernie dużo ciepła, które udzielało się także wszystkim jego współpracownikom. To "coś" nadal wszyscy odczuwamy i pozostanie to na zawsze w naszej pamięci i pamięci tych wszystkich, którzy z Nim mieli styczność.
Cześć Jego Pamięci!

Konrad MAĆKOWIAK

"Skalpel" 2006/04 (lipiec-sierpień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020