Strona główna OIL

   


 
Wspomnienie o płk. w st. spocz. lek. Marianie Pietrasiu

5 czerwca 2006 r. pożegnaliśmy na zawsze płk. w st. spocz., lekarza medycyny i weterynarii Mariana Pietrasia - naszego kolegę, wzorowego oficera, człowieka skromnego, o wielkiej wrażliwości i do głębi oddanego swojej rodzinie.
Płk w st. spocz. Marian Pietraś urodził się 11 października 1925 r. w Izdebnie, powiat Krasnystaw w województwie lubelskim, w wiejskiej, wielodzietnej rodzinie.
W latach hitlerowskiej okupacji, jako młody chłopak, brał czynnie udział w ruchu oporu w szeregach Batalionów Chłopskich. Za swoje czyny odznaczony został Krzyżem Partyzanckim.
Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu Lubelskiego im. Marii Curie-Skodowskiej i uzyskał w 1952 r dyplom lekarza weterynarii. W tym samym roku powołany został do służby wojskowej, którą rozpoczął w Departamencie Weterynarii MON.
Już jako oficer i lekarz weterynarii w 1957 roku podjął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarski uzyskał w 1962 r., po czym skierowany został do pracy w Departamencie Służby Zdrowia MON. W zmieniającej kilkakrotnie nazwę centralnej instytucji wojskowej służby zdrowia pełnił służbę wojskową nieprzerwanie do 1986 roku, tj. do chwili przejścia na emeryturę. Nie rozstał się jednak z instytucją, z którą związane było jego zawodowe życie i jeszcze przez kilka lat jako pracownik cywilny zatrudniony był w oddziale szkolenia Szefostwa Służby Zdrowia SG WP zajmując się sprawami wydawniczymi. Chętnie służył młodszym wiekiem i stopniem wojskowym kolegom swoją wiedzą i doświadczeniem w sprawach dotyczących szkolenia wojskowych kadr medycznych. Zawsze świecił przykładem żołnierskiej dyscypliny, oficerskiego honoru, sumienności, pracowitości i bezinteresownego koleżeństwa.
Za całokształt swojej pracy w resorcie Obrony Narodowej uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, był ponadto odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Edukacji Narodowej oraz Odznaką Wzorowego Pracownika Służby Zdrowia.
Ciężka, nie szczędząca mu cierpień choroba, zamknęła kartę jego życia 31 maja 2006 roku. Odszedł spokojnie, pogodzony z nieubłaganym końcem ziemskiej egzystencji. Spoczął na cmentarzu w Raszynie k/Warszawy, żegnany przez Rodzinę, przyjaciół, kolegów, byłych współpracowników i znajomych.
Cześć Jego pamięci!

płk rez. lek. Zbigniew UŁANOWSKI

Z żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela
zmarłego 31 maja 2006 roku

ŚP
Mariana Pietrasia
płk. w st. spocz.
lekarza med. i weterynarii

oficera lekarza oddanego służbie i ludziom,
Człowieka szlachetnego, mądrego i skromnego,
wieloletniego pracownika Szefostwa Służby Zdrowia Gł. Kwat. WP
oraz Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia SG WP,
członka Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia

Naczelny Lekarz WP
Przewodniczący Wojskowej Rady Lekarskiej

"Skalpel" 2006/04 (lipiec-sierpień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020