Strona główna OIL

   


 
Protest pracowników ochrony zdrowia w Warszawie

Od 7 do 10 tys. osób (wg różnych szacunków) wzięło 10 maja 2006 r. udział w protestacyjnym marszu ulicami Warszawy.
Protestowali lekarze, pielęgniarki i położne, reprezentanci innych zawodów medycznych i osób zatrudnionych w ochronie zdrowia. W wielokilometrowym pochodzie z Placu Zamkowego pod Sejm RP i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przeszli przedstawiciele związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia, samorządów zawodowych i szpitali z całego kraju.
Marsz zorganizował Krajowy Komitet Protestacyjny. Żądano natychmiastowej 30% podwyżki płac, zwiększenia do 6% PKB nakładów na ochronę zdrowia i naprawy systemu.
Petycje z żądaniami przekazano marszałkowi Sejmu i premierowi. Oburzeni brakiem jasnych deklaracji co do przedstawionych żądań, protestujący wygwizdali premiera i ministra zdrowia, a na koniec wezwali do strajku generalnego.

tekst i foto:
Zbigniew UŁANOWSKI

"Skalpel" 2006/04 (lipiec-sierpień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020