Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 4/2006

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Od redakcji
» Posiedzenie Prezydium RL WIL z 2 czerwca 2006 r.
» Uchwały Prezydium RL WIL
» Szef niemieckich stomatologów wojskowych w WIL
» Spłacić dług wobec przeszłości
» Najwybitniejszy lekarz XVIII-wiecznej Warszawy
» SMER/MEDEX 2006
» Protest pracowników ochrony zdrowia w Warszawie
» Czy nie powrócić do specjalizacji wojskowych?
» Żagle staw!
» Morze - twórczość - medycyna
» Wspomnienie o por. lek. Dariuszu Uszko
» Wspomnienie o płk. w st. spocz. lek. Marianie Pietrasiu
» Wspomnienie o ppłk. lek. Zbigniewie Mikołajczyku
» Różnice w systemach motywacyjnych lekarzy cywilnych i wojskowych na przykładzie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (część II)
» PWN poleca
» Emeryt zapłaci więcej?
» Nowe akty prawne
» Komisja Stomatologiczna WIL

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020