Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 3/2006

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 24 lutego 2006 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 30 marca 2006 r.
» Uchwały RL WIL z dnia 24 lutego 2006 r.
» Sprawozdanie Rady Lekarskiej WIL
» Sprawozdanie finansowe Skarbnika WIL za 2005 r.
» Budżet WIL na 2006 r.
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL za 2005 r.
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL za 2005 r.
» Uchwały XXII Zjazdu Lekarzy WIL
» Optymalizacja struktur organizacyjnych wojskowej służby zdrowia - czy na pewno?
» Problemy dotyczące szkolenia kadr medycznych w wojsku
» Budżet WIL na 2006 rok uchwalony
» Strategia i medycyna
» Tomasz z Wrocławia - lekarz książąt śląskich
» Bólowe zespoły kręgosłupowo-korzeniowe dolnego odcinka kregosłupa
» Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy
» Wspomnienie o Stanisławie Juraszu
» Wydawnictwo Medyczne, Kraków
» PWN poleca

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020