Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 2/2006

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Od redakcji
» Delegaci postulują
» Posiedzenie Prezydium RL WIL 13 stycznia 2006 r.
» W skrócie...
» Czy to dobry kierunek?
» Leczą zawał już w karetce
» Nowe akty prawne
» Lekarze w służbie królów i hetmanów polskich
» Jest dobrze
» Może będzie lepiej
» Postępowanie fizykalno-usprawniające u pacjentów z zaburzeniami ruchowymi w idiopatycznej chorobie Parkinsona
» Różnice w systemach motywacyjnych lekarzy cywilnych i wojskowych na przykładzie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
» Medycyna w literaturze
» PWN poleca
» Czy jesteśmy przygotowani?

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020