Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 1/2006

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 18 listopada 2005 r.
» Uchwała nr 2156/05/IV
» Uchwała nr 2154/05/IV
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 12 grudnia 2005 r.
» Władze Wojskowej Izby Lekarskiej V kadencji (2005-2009).
» List od Prezesa NIL
» List z MON
» Uchwała nr 1/05/V
» Uchwała nr 2/05/V
» Uchwała nr 3/05/V
» Uchwała nr 4/05/V
» Uchwała nr 5/05/V
» Uchwała nr 6/05/V
» Uchwała nr 7/05/V
» Uchwała nr 8/05/V
» Uchwała nr 9/05/V
» Uchwała nr 14/05/V
» Uchwała nr 16/05/V
» XXI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
» Reminiscencje pozjazdowe
» Zadania wojskowej służby zdrowia w świetle nowych wyzwań dla Sił Zbrojnych RP
» Optymalizacja struktur organizacyjnych wojskowej służby zdrowia w procesie zabezpieczenia medycznego czasu "P"
» Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020