Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 6/2005

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Od redakcji
» Sprawozdanie Rady Lekarskiej WIL z działalności w IV kadencji (2001-2005 r.)
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL za okres IV kadencji (lata 2002-2005)
» Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Budżetowej WIL w IV kadencji w okresie od 1.01.2001 r. do 30.12.2004 r.
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2004 r.
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL w Warszawie za okres od 2002 r. do 31.09.2005 r.
» Kapitan zrobił swoje - może odejść
» Posiedzenie Prezydium RL WIL z 19 sierpnia 2005 r.
» Wystąpienie prof. dr. Tadeusza Tołłoczko.
» Z tarczą
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 19 września 2005 r.
» Posiedzenie Prezydium RL WIL z 21 października 2005 r.
» Konferencja Szkoleniowa w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
» Grób Nieznanego Żołnierza w 80. rocznicę powstania
» III Igrzyska Lekarskie ZAKOPANE 2005
» To były mistrzostwa!
» 35 Mistrzostwa Świata Lekarzy w Tenisie
» WAM-ole pływacy na 26 Mistrzostwach Świata Medyków w hiszpańskim Alicante
» (O)błędne recepty
» Kazimierz Piątkowski - wspomnienia
» Kazimierz Sagan - wspomnienia
» Jerzy Zbigniew Jacyna - wspomnienia

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020