Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 5/2005

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Od redakcji
» Posiedzenie Prezydium RL WIL z 1 lipca 2005 r.
» Jak kształcić lekarzy wojskowych?
» Nowe akty prawne
» A propos...
» List z Ministerstwa Zdrowia
» Ostatnia promocja
» Praca w NFZ
» Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego już otwarta
» Cele i zadania Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM
» Polski szpital w Bahai
» Gotowość na czas wojny
» Szpitale Operacji Pokojowych
» Emerytura wojskowa
» Lekarze w sieci
» Interakcje lek-pokarm, problem niedoceniany
» Motywacja do pracy w wojsku
» Walka z nowymi i nawracającymi chorobami zakaźnymi u progu nowego tysiąclecia

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020