Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 4/2005

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Od redakcji
» Wyjaśnienia dyrektora WIM
» Posiedzenie Prezydium RL WIL z 10 czerwca 2005 r.
» Delegaci WIL wybrani
» Jesień wyborcza
» Gdy lekarz zmienia adres
» I wszystko jasne
» Meandry polszczyzny
» Międzynarodowa telekonferencja medyczna
» Oficerska szkoła felczerów w Łodzi
» Dosłużyć późnej starości
» Z uwagi na potrzeby sił zbrojnych
» Jeszcze nie jest za późno!
» Obawiam się, że jest już za późno
» Europa popracuje po staremu
» Nowe akty prawne
» Atak bioterrorystyczny - zagrożenie realne? (cz. II)
» Spotkanie stomatologów wojskowych
» VII Konferencja Stomatologów Wojskowych

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020