Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 2/2005

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Od redakcji
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 28 stycznia 2005 r.
» Posiedzenie RL WIL z 18 lutego 2005 r.
» Oświadczenie Prezydium Zarządu Krajowego OZZL
» Uchwała nr 1854/05/IV RL WIL
» Uchwała nr 1852/05/IV RL WIL
» Sprawozdanie RL WIL z działalności w 2004 r.
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej WIL za 2004 r.
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL w okresie 31.01.2004 r. - 24.02.2005 r.
» Lekarz wojskowy - gatunek ginący
» Staż z bioetyki
» Wybory 2005
» Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów
» Rozporządzenie Ministra Zdrowia
» Uchwała nr 98/04/IV NRL
» Uchwała nr 104/05/IV NRL
» Zmiany na stanowiskach konsultantów wojskowej służby zdrowia
» Wspomnienia
» Ubezpieczenia OC lekarzy członków WIL
» Przewodnik WHO
» Słownik pochodzenia nazw i określeń medycznych

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020