Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 1/2005

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 28 stycznia 2005 r.
» Kierunek - w dół (w dół?)
» Posiedzenie Prezydium RL WIL z 20 grudnia 2004 r.
» Kalendarz wyborczy
» Uchwały Rady Lekarskiej WIL
» Skład komisji wyborczej i wykaz rejonów wyborczych
» 15 lat odrodzonego samorządu lekarskiego
» Okolicznościowe rozważania na jubileusz 15-lecia
» Dofinansowania z funduszy strukturalnych UE
» Nowa era chorób zakaźnych
» Egzaminy specjalizacyjne
» Psychiatria wojskowa bogatsza o nowy oddział
» Centrum Egzaminów Medycznych
» Radosne spotkania
» Zapłacą za dyżury
» Wspomnienia - Zdzisław WOCHNA
» PZWL poleca

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020