Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 6/2004

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Od redakcji
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 14 września 2004 r.
» Komunikat
» Obowiązek doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w świetle obowiązującego prawa
» Plan kształcenia podyplomowego kadr medycznych na 2005 r. (cz. 2)
» Medycyna lotnicza w medycynie transportu
» Lekarz wojskowy przedsiębiorcą
» Tęsknota za porządkiem
» VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
» Jubileusz 15-lecia Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie
» Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie (1989-2004)
» Byliśmy razem - bądźmy razem
» Medycyna w Powstaniu Warszawskim
» Inauguracja Roku Akademickiego w WIM
» XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Urologów Wojskowych PTU
» Komunikat Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu WIL
» O czym pisaliśmy w 2004 r.?
» Plan kursów w Centrum Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi na 2004/2005 r.
» Biology and the Battlefield - recenzja artykułu
» Uczynić naród bezpieczniejszym - recenzja książki
» PZWL poleca

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020