Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 5/2004

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Od redakcji
» Posiedzenie Prezydium Rady Lekarskiej WIL z 16 lipca 2004 r.
» Posiedzenie Prezydium RL WIL z 13 sierpnia 2004 r.
» Święto Wojska Polskiego
» Zespół Stresu Pourazowego (PTSD) - problem medyczny i psychologiczny
» XI Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy
» Lekarski czas pracy w unijnych dyrektywach
» Uwagi o prywatnych praktykach lekarskich
» LEP w nowym terminie
» List do Prezesa NRL
» XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego
» 25 Mistrzostwa Świata Medyków
» Zasady odpowiedzialności lekarzy - część 3
» Orzecznictwo lekarskie u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej
» Nowy powiew starego ducha...
» Plan kształcenia podyplomowego kadr medycznych na 2005 r.
» Opieka stomatologiczna nad żołnierzami Bundeswehry
» Godne naśladowania

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020