Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 3/2004

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Od redakcji
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 12 marca 2004 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 25 marca 2004 r.
» XIX Zjazd Lekarzy WIL
» Uchwały XIX Zjazdu Lekarzy WIL
» O spotkaniu delegatów rozważania subiektywne
» Z wizytą w Niemczech
» W krainie latających dywanów
» Uroczyste obchody Dnia Pracownika Wojskowej Służby Zdrowia w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
» Żołnierz w sytuacjach trudnych
» Komunikat Komisji ds. Rejestru Lekarzy i Wydawania Prawa Wykonywania Zawodu WIL
» Nowe zasady ubezpieczenia OC lekarzy
» Rozterki młodego WAM-owca (cz.3)
» Zasady odpowiedzialności lekarzy (cz. 1)
» Choroby infekcyjne
» The Anthrax Vaccine

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020