Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 2/2004

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Od redakcji
» Szpalta prezesa
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL 6 lutego 2004 r
» Sprawozdanie Rady Lekarskiej WIL z działalności w 2003 roku
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2003 rok
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL w Warszawie za okres 23.01.2003 r. - 30.01.2004 r.
» Sprawozdanie z działalności Komisji Stomatologicznej Wojskowej Izby Lekarskiej w okresie od XVIII Zjazdu Lekarzy WIL
» Zmarł Juliusz Derecki
» Uchwała nr 1347/04/IV Rady Lekarskiej WIL
» Zmiana zasad ubezpieczeń OC lekarzy
» Rozterki młodego WAM-owca (cz. 2)
» Nie jestem Szefem Służby Zdrowia WP
» Jak zostałem lekarzem wojskowym
» Przypowieść o meduzach, czyli déjá vu
» Uchwała nr 73/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej
» Istota i zasady planowania finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (cz. 2
» Arms Control - Kontrola zbrojeń
» Tropy medyczne w dziejach miasta Koszalina

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020