Strona główna OIL

   


 
Zmarł gen. bryg. dr n. med. Janusz Adamczyk

Dnia 30 grudnia 2003 roku zmarł
gen. bryg. dr n. med. Janusz Adamczyk
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej
ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej
Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP.

Nagła śmierć wyrwała z naszych szeregów Człowieka wielkiego serca, szlachetnego, oddanego ludziom i sprawom którym służył. Odszedł na wieczną wartę zasłużony i wysoko ceniony oficer lekarz, darzony powszechną sympatią i szacunkiem przez podwładnych i współpracowników przełożony, znakomity menadżer i organizator służby zdrowia. Aktywnie wspierał działalność samorządu lekarskiego, doceniał jego istotę i znaczenie. Był przyjacielem i kolegą wszystkich, którym dane było poznać Go blisko. Dla wszystkich pełen szacunku, ciepła i serdeczności.
Jego niespodziewane odejście stało się bolesnym ciosem dla Rodziny, przyjaciół i znajomych. Wojskowa służba zdrowia i samorząd lekarski poniosły ogromną stratę.

Cześć Jego pamięci!

Przewodniczący Wojskowej Izby Lekarskiej
płk prof. dr hab. med. Marian Brocki

Rada Lekarska WIL

Dyrektor Biura WIL
dr n. med. Kazimierz Cieślik

Redakcja „Skalpela”

Skalpel 2004/01 - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Rada Lekarska w Warszawie. Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2004-02-02