Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 1/2004

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Zmarł gen. bryg. dr n. med. Janusz Adamczyk
» Od redakcji
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 5 grudnia 2003 r.
» Oświadczenie Prezesa NRL w sprawie oskarżeń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej o nieetyczne zachowanie
» Jak nie polec w PZOZ
» Uprawnienia lekarzy wojskowych do dodatkowego wynagrodzenia za służby i dyżury lekarskie
» Rozterki młodego WAM-owca (cz. I)
» Uroczystości na Oksywiu
» Istota i zasady planowania finansowego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
» Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej
» System ochrony zdrowia we Francji
» Quo vadis stomatologio wojskowa?
» Co nowego na naszej stronie www?
» PZWL poleca

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020