Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 6/2003

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Edytorial
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 24 października 2003 r.
» Uchwała nr 1170/03/IV RL WIL w sprawie protestu lekarzy rodzinnych
» Uchwała nr 1169/03/IV RL WIL w sprawie Centralnego Szpitala Weteranów
» Stanowisko nr 45/03/IV NRL w sprawie zapewnienia środków finansowych na kształcenie specjalizacyjne lekarzy w formie rezydentury
» Posiedzenie Komisji Stomatologicznej
» Podstawowe założenia nowej ustawy pragmatycznej
» Specjalizacje lekarskie - koncepcje zmian systemowych
» Kto nas czyta?
» Z wizytą w Polsce
» Zjednoczeni przeszłością - silni przyszłością
» System ochrony zdrowia we Francji (cz. I)
» Broker ubezpieczeniowy wyjaśnia
» Tematy kursów zaplanowanych na 2003/2004 r.
» Jubileuszowe obchody w Wałczu
» Tyle co niepodległość - 85 lat w służbie
» Pierwszy życiowy cel
» O czym pisaliśmy w 2003 r.?
» Mistrzostwa lekarzy wojskowych w tenisie ziemnym
» Broń chemiczna i biologiczna. Raport dla obywatela

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020