Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 2/2003

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Przed zjazdem...
» XVIII Zjazd Lekarzy Delegatów Wojskowej Izby Lekarskiej
» Uchwała nr 716/03/IV Rady Lekarskiej WIL w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XVIII Zjazdu Lekarzy Delegatów WIL IV kadencji
» Porządek obrad XVIII Zjazdu Lekarzy Delegatów WIL
» Regulamin obrad Zjazdu Lekarzy WIL
» Sprawozdanie Rady Lekarskiej WIL
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL za 2002 r.
» Budżet Wojskowej Izby Lekarskiej
» Prowizorium budżetowe WIL na 2003 r.
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL
» Sprawozdanie Komisji ds. Indywidualnych Praktyk Lekarskich WIL
» Sprawozdanie Komisji ds. Rejestru i Wydawania Prawa Wykonywania Zawodu
» Nigdy więcej, czyli trzy dni do namysłu
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL 19 grudnia 2002 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL 7 lutego2002 r.
» Zmiany w wojskowej ochronie zdrowia
» Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy
» Konsultanci krajowi do spraw obronności oraz konsultanci wojskowej służby zdrowia
» Kredyty preferencyjne
» Spotkanie konsultantów wojskowej służby zdrowia
» Stanowisko nr 101/03/P-IV Prezydium NRL
» Szanowny Panie Redaktorze, czyli widziane z pozycji emeryta
» Dodatki za specjalizacje medyczne
» Posiedzenie Komisji Stomatologicznej WIL
» XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów WP
» Apel Komisji Stomatologicznej WIL
» Internetowa strona WIL
» Wojenne gwiazdy

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020