Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
00-909 Warszawa 60, ul. Koszykowa 78
tel. 22 621 12 11, 22 621 04 93; tel. MON: 261/845 675, 261/845 653, 261/845 580 (tel./fax)
Rachunek Bankowy: 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

 
Szukaj:

Na skróty

Zjazd absolwentów XXV kursu WAM
Z okazji 30 rocznicy promocji XXV Kursu WAM (1982-1988) zapraszamy do uczestnictwa
w Zjeździe Absolwentów, który odbędzie się w Łodzi w dniach 15-17 czerwca 2018 r.
Liczymy na udział w spotkaniu WSZYSTKICH kolegów, którzy choć przez chwilę studiowali na
XXV Kursie WAM, zarówno na Wydziale Lekarskim jak i tzw. Beneluksów.

Konwencja spotkania dopuszcza uczestnictwo absolwentów wraz z osobami towarzyszącymi (w tym temacie obowiązuje pełna dowolność)

Osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych:
kol. Piotr Kocbach („Futro”): tel. 604 077 088
kol. Andrzej Kołodziejczyk („Borys”): tel. 601 77 27 57

preferowany kontakt e-mail: wam25@wp.pl

Spotkanie odbędzie się w kompleksie hotelowym Ambasador Centrum / Premium
Przewidywane koszy uczestnictwa:
Opłata zjazdowa (fee) – 400 PLN + 200 PLN za ewent. osobę towarzyszącą
(płatne do 30 kwietnia 2018) na konto:
Andrzej Kołodziejczyk
22 1140 2004 0000 3402 3654 7948 z dopiskiem WAM XXV Imię i Nazwisko

Opłata za hotel (płatne na miejscu CENTRUM / PREMIUM):
- pokój jednoosobowy – 210 / 240 PLN / dobę
- pokój dwuosobowy – 250 / 300 PLN / dobę
    Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Lekarzy/Lekarzy Dentystów WIL
Niniejszym przypominamy i informujemy, że od marca 2018 r. kontynuowane będą w WIL przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów na bazie Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów 78 w Warszawie BEZPŁATNE kursy doskonalące dla lekarzy/lekarzy dentystów - członków WIL zgodnie z planem tematycznym przedstawionym niżej.
Czytaj więcej...

Komunikat KKiDZ.doc 2017.12.22    (81 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Praca w Szczecinie
Komendant 109 Szpitala Wojskowego SP ZOZ z Przychodnią w Szczecinie pilnie zatrudni lekarza poz oraz lekarza do izby przyjęć.
Czytaj więcej...

izba.doc 2017.11.07    (73 KB)  
poz.doc 2017.11.07    (75 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    Praca w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego
Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie zatrudni w trybie pilnym lekarzy specjalistów.
Czytaj więcej...

czmz.pdf 2017.11.07    (78 KB) 

Praca dla specjalisty balneologii
Prężnie rozwijające się Sanatorium – Hotel Bursztyn Medical SPA & Wellness, zlokalizowany na pograniczu miejscowości Dąbki i Bobolin poszukuje do współpracy lekarza – specjalistę balneologii. Oferujemy pracę na bardzo dobrych warunkach (kontrakt, ¾ etatu, wyżywienie w obiekcie, samodzielne mieszkanie).
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej oferty wraz z listem motywacyjnym, CV oraz kserokopię dokumentów poświadczających umiejętności zawodowe, wraz z następującą klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
Aplikacje prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: przemyslaw.slepko@bursztynspa.pl.
Więcej szczegółów pod tel. 502 659 950.


Oczekujemy profesjonalnego podejścia do pacjenta. Zachęcamy do zapoznania się z Sanatorium: www.bursztynspa.pl

Praca dla lekarza psychiatry
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zatrudni lekarza psychiatrę.
Zapraszamy do kontaktu chętnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub I stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii bądź będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.
Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do indywidualnego uzgodnienia.
Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Szałko - dyrektor
tel. 87 427 01 11
    Praca dla lekarzy
Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu pilnie poszukuje do pracy lekarzy .
Czytaj więcej...

walcz.doc 2017.09.14    (45 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Uchwała nr 8 XXXV Zjazdu Lekarzy WIL
Na XXXV Zjeździe Lekarzy WIL w dniu 17 marca 2017 została znowelizowana uchwała w sprawie zasad zwrotu kosztów lub dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów do prowadzenia tego kształcenia.
Treść uchwały, wniosek o dofinansowania oraz oświadczenia do US do pobrania poniżej:

Uchwała_Zjazdu_o_dofinansowaniu_szkoleń-na 2017 r..doc 2017.03.27    (113 KB)  
Wniosek.doc 2017.03.27    (61 KB)  
oswiadczenie do US.doc 2017.03.27    (50 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Uruchomienie z dniem 1 maja 2017 r. Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) będzie rewolucyjną zmianą w obsłudze procesów związanych z kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów.
Więcej informacji oraz "Podręcznik użytkownika – Użytkownik innego zawodu mającego zastosowanie w ochronie zdrowia" - do pobrania na stronie internetowej NIL

Uwaga! Ważne dla osób zdających egzamin LEK/LDEK

Zgłoszenie do LEK i LDEK przeprowadzanych po dniu 1 maja 2017 r. będzie następowało wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
Wyjątkowo do LEK i LDEK, które będą odbywać się we wrześniu 2017 r. zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.
Szczegóły na stronie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

Elektroniczne zwonienia lekarskie (e-ZLA)
Od 1 stycznia 2016 r. lekarze i lekarze dentyści będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie przy ożyciu bezpłatnej aplikacji udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Szczegóły dostępne są na stronie ZUS
    Komunikat NFZ
W załaczonym pliku prezentujemy komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dot. zasad nadawania unikalnych numerów recept na leki refundowane.

komunikat.pdf 2016.08.18    (311 KB) 

Odnaleziono obraz
Właściciel (lekarz wojskowy) zamieszczonego obok obrazu, w celu odebrania utraconej zguby proszony jest o kontakt. Telefon 501-448-457
    "Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Zapraszamy lekarzy do udziału w multimedialnym programie edukacyjnym pt. "Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową", którego autorem jest Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk.
Udział w programie jest bezpłatny i możliwy w każdym czasie i miejscu. Jest bowiem emitowany on-line w sieci internetowej z ograniczonym dostępem pn. Medyczna Platforma Edukacyjna (www.medycyna.org.pl). w kategorii programy nieodpłatne, poz. Programy Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
Program przeznaczony jest dla lekarzy objętych obowiązkiem doskonalenia zawodowego, zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. nr 277 poz. 1634). Pozytywny wynik testu wiedzy uprawnia do uzyskania 5 pkt. edukacyjnych.

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄObowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznejePUAP
Do rozpatrzenia wniosku wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany (ePUAP)

Przed rejestracją na portalu ePUAP zapoznaj się z Instrukcją zakładania konta ePUAP.

Składanie wniosku w formie elektronicznej:

Wszelkie załączniki (oświadczenie o wymogach sanitarnych-gabinet, potwierdzenie opłaty) należy zeskanować i dołączyć do wniosku w formie elektronicznej.
Pobierz oświadczenie o wymogach sanitarnych - gabinet
oswiadczenie o wymogach sanitarnych-gabinet.doc 2017.02.06    (23 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Opłaty i rachunek bankowy:
- wpis do rejestru - 86 zł
- zmiana wpisu w rejestrze - 43 zł
Opłaty należy wnosić na konto: 50102010970000780200016741

Od 1 stycznia 2018 r. zwolnienia lekarskie będą mogły mieć postać wyłącznie elektroniczną


Od 1 stycznia 2016 do końca 2017 roku będzie można wystawiać zwolnienia zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Przedstawiamy prezentację Piotra Winciunasa, wicedyrektora Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS na temat e-ZLA.
Pobierz prezentację

Informujemy ponadto, że na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych http://zus.pl/ znajduje się więcej informacji na ten temat. Udostępniona została ponadto możliwość przesyłania zapytań na adres: ezla@zus.pl

Uchwały Przeydium RL WIL
Na posiedzeniu Prezydium Rady Lekarskiej WIL w dniu 21 sierpnia 2014 r. zostały podjęte dwie ważne uchwały
  • UCHWAŁA NR 1529/15/VII w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej
  • UCHWAŁA Nr 1530/15/VII w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej.

Teksty uchwał znajdują się w załączonych zbiorach.

UCHWAŁA RL-WIL-Osrodek-Doskonalenia-Zawodowego-WIL.doc 2015.09.15    (232 KB)  
UCHWAŁA-RL-WIL-Rada-Programowa.doc 2015.09.15    (199 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Ważne! Od 10 grudnia 2014 r. możesz ubezpieczyć się podczas wizyty w biurze WIL
Informujemy, iż na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy PZU a Wojskową Izbą Lekarską przy udziale konsorcjum brokerskiego Gras Savoye/Tamal od dnia 10 grudnia br. możliwe będzie zawarcie umowy ubezpieczeniowej w biurze Wojskowej Izby Lekarskiej (ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa). Specjalnie przygotowana oferta ubezpieczeń medycznych asecurama med obejmuje:
– ubezpieczenie OC (obowiązkowe) zawodowej PZU,
– ubezpieczenie OC (dobrowolne) zawodowej PZU.
W trosce o zapewnienie Państwu pełnej ochrony asecurama med proponuje rozszerzenie pakietu ubezpieczeń zawodowych o:
– ochronę prawną InsterRisk
– ubezpieczenie HIV/WZW Lloyd’s
– ubezpieczenie utraty dochodu Lloyd’s.
W sprawie zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub przedłużenia polisy należy kontaktować się z niżej wymienionymi pracownikami biura WIL w godzinach pracy biura od 8:00 do 15:00:
● Edytą Klimkiewicz tel. 22 6210493 w. 186, e-mail: e.klimkiewicz@hipokrates.org
● Patrycją Wonatowską tel. 22 6210493 w. 175, e-mail: patrycja.wonatowska@gmail.com


Zmiana wysokosci składki członkowskiej

UWAGA! Przypominamy! Od 1 stycznia 2015 r. uległa zmianie wysokość składki członkowskiej! Zmień zlecenie stałe w banku!
Przypominamy o zmianie wysokości składki członkowskiej.
Poniżej zamieszczamy list Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie decyzji podjętej przez NRL o podwyższeniu od 1 stycznia 2015 r. składki członkowskie z 40 zł do 60 zł.
Czytaj więcej...
Pełny tekst uchwały w sprawie podwyższenia składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Składki Członkowskie. indywidualne subkonta bankowe
Od dnia 1.11.2011 r. został uruchomiony system subkont - indywidualnych rachunków bankowych dla każdego lekarza/lekarza dentysty, na które należy wpłacać składki członkowskie.
Od dnia 1.01.2012 r. obowiązują tylko indywidualne rachunki bankowe lekarza/lekarza dentysty.


Aktualnie obowiązująca podstawowa kwota składki członkowskie obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. - 60 zł

Więcej informacji na temat zmiany wysokości składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców
Poniżej prezentujemy opracowanie wykonane przez Komisję Stomatologiczną NIL i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, dotyczące obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne.
Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2015-10-06