Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
00-909 Warszawa 60, ul. Koszykowa 78
tel. TPSA: (22) 621 12 11, 621 04 93; MON: 84 56 75, 84 56 53, 84 55 80 (fax)
Rachunek Bankowy: 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

 
Szukaj:

Na skróty

Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego niniejszym informuje, że do 31 października 2016 r. przyjmować będzie dokumenty dotyczące realizacji obowiązku ustawicznego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów za II okres rozliczeniowy.
Czytaj więcej...
    Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców
Poniżej prezentujemy opracowanie wykonane przez Komisję Stomatologiczną NIL i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, dotyczące obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne.
Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne
OBWIESZCZENIE O WYNIKACH WYBORÓW XXXI ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO LEKARZY WIL DO ORGANÓW WIL NA VII KADENCJĘ

XXXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej obradujący w Warszawie w dniu 25 października br. dokonał wyborów do organów WIL na VII kadencję.
Wybrani zostali:

Prezes Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej - dr n. med. Jan SAPIEŻKO
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL – prof. dr hab. n. med. Jan BŁASZCZYK


Całość Obwieszczenia znajdziesz tutaj...
Spośród wybranych delegatów dokonano wyboru Prezydium Rady Lekarskiej WIL oraz przewodniczących poszczególnych komisji.
Szczegóły czytaj tutaj
Dnia 22 listopada br. na pierwszym posiedzeniu Sądu Lekarskiego WIL VII kadencji. zostali wybrani przewo9dniczący oraz wiceprzewodniczący SL WIL.
Szczegóły czytaj tutaj


Zjazd Adamczyków
Koledzy,
W 40-lecie otrzymania dyplomu organizujemy spotkanie absolwentów XI kursu WAM - "ADAMCZYKÓW", w ośrodku "Przy Patykach” w miejscowości Zelów kolonia Łobudzice koło Bełchatowa w dniach 19 - 22.06.2014 r.
Szacunkowy koszt uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby. Prosimy o powiadomienie kolegów i odpowiedź organizatorom.
  Pozdrawiamy
Andrzej Szlęzak
tel. 605-44-70-01
b2-sek@wp.pl
Stanisław Dyl
tel. 602-26-74-51
standy@o2.pl
    Komisja ds. Praktyk Lekarskich przypomina!
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do nowego rejestru i został im nadany numer księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Księga rejestrowa jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem https://www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów / Wyszukiwarka
Czytaj więcej ...
Komisja ds Praktyk Prywatnych.doc 2013.07.17    (329 KB)  
Rejestracja praktyk on-line

UWAGA!! Do rozpatrzenia wniosku wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany (ePUAP)

Przed rejestracją na portalu ePUAP zapoznaj się z Instrukcją zakładania konta ePUAP.

Wprowadzanie wszelkich zmian w księgach już istniejących, a także rejestracja nowych praktyk jest możliwa w formie elektronicznej - szczegółowa instrukcja złożenia wniosku w formie elektronicznej dostępna jest po zalogowaniu pod adresem http://rdwpl.eduportal.pl.

Etapy postępowania przy składaniu wniosku w formie elektronicznej:

  • Załóż konto na stronie nowego rejestru

  • Zarejestrowane praktyki - odszukaj na stronie internetowej lub pobierz zamieszczony poniżej wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z systemu, który po wypełnieniu, podpisaniu i przybiciu pieczątki należy przesłać do WIL (dopuszczalna forma elektroniczna – skan wniosku) lub dostarczyć osobiście. Dopiero po nadaniu uprawnień możliwe będzie wprowadzanie zmian w istniejących już księgach.
    Pobierz wniosek o nadanie uprawnień:
    Wniosek o nadanie uprawnien.doc 2013.07.18    (20 KB)  

  • Rejestracja nowej praktyki – kliknij "Nowy wniosek praktyka lekarska", a następnie "Nowy wniosek o rejestrację indywidualnej praktyki lekarskiej" – wypełnij wniosek zgodnie z rejestrowaną praktyką,

  • Wprowadzanie zmian w zarejestrowanych praktykach – kliknij "Nowy wniosek praktyka lekarska", a następnie "Nowy wniosek o wpis zmian w rejestrze".

Wszelkie załączniki ( np. ubezpieczenie OC, decyzja Sanepidu) muszą być dołączone do wniosku w formie elektronicznej.

Księga rejestrowa - wyszukianie

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do nowego rejestru i został im nadany numer księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Księga rejestrowa jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów / Wyszukiwarka

Zasady ustalania nazwy towaru i usługi na paragonie fiskalnym - stanowisko Prezydium NRL z dn. 20.09.2013 r.

Uwaga absolwenci!
Poniżej załączamy informacje i dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o wydanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.
Informacja dla Absolwentow.doc 2012.06.26    (199 KB)  
Orzeczenie o stanie zdrowia.rtf 2012.06.26    (442 KB) 
Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu.pdf 2012.06.26    (263 KB) 


Składki Członkowskie
indywidualne subkonta bankowe

Od dnia 1.11.2011 r. został uruchomiony system subkont - indywidualnych rachunków bankowych dla każdego lekarza/lekarza dentysty, na które należy wpłacać składki członkowskie.
Od dnia 1.01.2012 r. obowiązują tylko indywidualne rachunki bankowe lekarza/lekarza dentysty.


Aktualnie obowiązująca podstawowa kwota składki członkowskiej

40 zł

Więcej informacji na temat wysokości składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2011-06-13