Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
00-909 Warszawa 60, ul. Koszykowa 78
tel. TPSA: (22) 621 12 11, 621 04 93; MON: 84 56 75, 84 56 53, 84 55 80 (fax)
Rachunek Bankowy: 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

 
Szukaj:

Na skróty

W sprawie składek czlonkowskich
Poniżej zamieszczamy list Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie decyzji podjętej przez NRL o podwyższeniu od 1 stycznia 2015 r. składki członkowskie z 40 zł do 60 zł.
Czytaj więcej...
Pełny tekst uchwały w sprawie podwyższenia składki członkowskiej znajdiesz tutaj
    Tydzień dla zdrowia
Poniżej zamieszczamy pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, w którym przekazana została propozycja "Gazety Prawnej" rozpoczęcia ogólnopolskiej cyklicznej akcji pt. "Tydzień dla zdrowia".

Czytaj więcej...

Wnioski o stałe Prawo Wykonywania Zawodu
Informacje i dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o wydanie stałego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty znajdują się
tutaj...
Dokumenty należy składać w Biurze WIL (Komisja ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Praw Wykonywania Zawodu i Prywatnych Praktyk Lekarskich), Warszawa, ul. Koszykowa 78: osobiście w pokoju 183, listownie lub przez upoważnioną osobę.
Wnioski dostarczone do 03.10.2014 r. rozpatrywane będą 10.10.2014 r., zaś wnioski złożone po tym terminie - dopiero w miesiącu listopadzie br.
Informacje - tel. 22 621 04 93 w. 186, mail Edyta Klimkiewicz
    Bazpieczeństwo pacjenta w ujęciu holistycznym
Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Szpital Uniwersytecki w Krakowie organizują konferencję krajową z udziałem gości zagranicznych adresowaną do szerokiego grona profesjonalistów medycznych, menedżerów ochrony zdrowia i decydentów, prawników, producentów aparatury i materiałów medycznych.
Szczegółowe informacje oraz rejestracja: www.bezpiecznypacjent.cm-uj.krakow.pl
Sekretariat: 12 421 93 51

Czytaj więcej...

Praca dla lekarzy
Praca w Makowie Mazowieckim
SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki (szpital publiczny) poszukuje lekarzy następujących specjalności: ortopedów, internistów, stażystów na staż podyplomowy.
Oferujemy atrakcyjną, bardzo dobrze płatną pracę. Jesteśmy przychylnie nastawieni do kształcenia się Lekarzy. Mamy akredytację do kształcenia w wielu specjalizacjach.Organizujemy liczne wykłady i konferencje naukowe. Nasz Szpital od wielu lat posiada akredytację oraz ISO. Szpital jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Maków Mazowiecki to spokojne miasto położone 60 km od Warszawy z bardzo dobrą komunikacją.
e-mail: sekretariat@szpital-makow.pl. Telefon: +48 297142391

Praca we Włocławku
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku zatrudni lekarza medycyny pracy. Szczegółowe warunki zatrudnienia do uzgodnienia z Dyrektorem WOMP - tel. 54 413 69 00.

1974 Rok. Absolwenci Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
Będzie nam miło spotkać się po 40 latach od uzyskania dyplomu. Zapraszamy do Krakowa w dniu 29 listopada 2014roku, by odświeżyć wspomnienia i odnowić kontakty i poszaleć.
W programie: wizyta w UJ, kabaret Loch Camelot, uroczysta kolacja w hotelu Galaxy.
Więcej na stronie internetowej; http://www.zjazd1974.jordan.pl
lub kontakt:
Grażyna Markiewicz tel. +48 604 95 30 30, mail grmarkiewicz@op.pl
Jacek Pietrzyk tel. +48 505 038 349, mail jacek.a.pietrzyk@gmail.com
    Zjazd absolwentów II kursu WAM
Absolwenci Wydziału Lekarskiego WAM w Łodzi z 1965 r. – II Kurs

W związku ze zbliżającą się 50 rocznicą ukończenia studiów planujemy w 2015 r. w Łodzi spotkanie koleżeńskie, połączone z uroczystością odnowienia dyplomów.
Szczegółowe informacje przekażemy wszystkim kolegom, którzy zadeklarują chęć uczestniczenia w tym spotkaniu. Prosimy zatem o zgłaszanie udziału i podanie danych umożliwiających dalszy kontakt (adres pocztowy, e-mail, numer telefonu).
Informacje te prosimy przekazać Koledze Janowi Hołyńskiemu w Łodzi (tel. 602 267 029, e-mail: jholynski@op.pl ).

Józef Kocur
Jan Hołyński


Komisja ds. Praktyk Lekarskich przypomina!
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do nowego rejestru i został im nadany numer księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Księga rejestrowa jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem https://www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów / Wyszukiwarka
Szczegóły w dołączonym zbiorze
Komisja ds Praktyk Prywatnych.doc 2013.07.17    (329 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .
Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej


Rejestracja praktyk on-line

UWAGA!! Do rozpatrzenia wniosku wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany (ePUAP)

Przed rejestracją na portalu ePUAP zapoznaj się z Instrukcją zakładania konta ePUAP.

Wprowadzanie wszelkich zmian w księgach już istniejących, a także rejestracja nowych praktyk jest możliwa w formie elektronicznej - szczegółowa instrukcja złożenia wniosku w formie elektronicznej dostępna jest po zalogowaniu pod adresem http://rdwpl.eduportal.pl.

Etapy postępowania przy składaniu wniosku w formie elektronicznej:

  • Załóż konto na stronie nowego rejestru

  • Zarejestrowane praktyki - odszukaj na stronie internetowej lub pobierz zamieszczony poniżej wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z systemu, który po wypełnieniu, podpisaniu i przybiciu pieczątki należy przesłać do WIL (dopuszczalna forma elektroniczna – skan wniosku) lub dostarczyć osobiście. Dopiero po nadaniu uprawnień możliwe będzie wprowadzanie zmian w istniejących już księgach.
    Pobierz wniosek o nadanie uprawnień:
    Wniosek o nadanie uprawnien.doc 2013.07.18    (20 KB)  

    UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


  • Rejestracja nowej praktyki – kliknij "Nowy wniosek praktyka lekarska", a następnie "Nowy wniosek o rejestrację indywidualnej praktyki lekarskiej" – wypełnij wniosek zgodnie z rejestrowaną praktyką,

  • Wprowadzanie zmian w zarejestrowanych praktykach – kliknij "Nowy wniosek praktyka lekarska", a następnie "Nowy wniosek o wpis zmian w rejestrze".

Wszelkie załączniki ( np. ubezpieczenie OC, decyzja Sanepidu) muszą być dołączone do wniosku w formie elektronicznej.

Księga rejestrowa - wyszukianie

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do nowego rejestru i został im nadany numer księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Księga rejestrowa jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów / Wyszukiwarka

Zasady ustalania nazwy towaru i usługi na paragonie fiskalnym - stanowisko Prezydium NRL z dn. 20.09.2013 r.

Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego niniejszym informuje, że do 31 października 2016 r. przyjmować będzie dokumenty dotyczące realizacji obowiązku ustawicznego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów za II okres rozliczeniowy.
Czytaj więcej...
    Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców
Poniżej prezentujemy opracowanie wykonane przez Komisję Stomatologiczną NIL i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, dotyczące obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne.
Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne


Składki Członkowskie. indywidualne subkonta bankowe
Od dnia 1.11.2011 r. został uruchomiony system subkont - indywidualnych rachunków bankowych dla każdego lekarza/lekarza dentysty, na które należy wpłacać składki członkowskie.
Od dnia 1.01.2012 r. obowiązują tylko indywidualne rachunki bankowe lekarza/lekarza dentysty.


Aktualnie obowiązująca podstawowa kwota składki członkowskiej

40 zł

Więcej informacji na temat wysokości składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Uwaga absolwenci!
Informacje i dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o wydanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty znajdują się tutaj.
Dokumenty należy składać do 31 lipca 2014 r. w Biurze WIL (Komisja ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Praw Wykonywania Zawodu i Prywatnych Praktyk Lekarskich), Warszawa, ul. Koszykowa 78: osobiście, listownie lub przez upoważnioną osobę.
Informacje - tel. 22 621 04 93 w. 186.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2011-06-13