Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
00-909 Warszawa 60, ul. Koszykowa 78
tel. TPSA: (22) 621 12 11, 621 04 93; MON: 84 56 75, 84 56 53, 84 55 80 (fax)
Rachunek Bankowy: 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

 
Szukaj:

Na skróty

Zjazd absolwentów II kursu WAM
Absolwenci Wydziału Lekarskiego WAM w Łodzi z 1965 r. – II Kurs

W związku ze zbliżającą się 50 rocznicą ukończenia studiów planujemy w 2015 r. w Łodzi spotkanie koleżeńskie, połączone z uroczystością odnowienia dyplomów.
Szczegółowe informacje przekażemy wszystkim kolegom, którzy zadeklarują chęć uczestniczenia w tym spotkaniu. Prosimy zatem o zgłaszanie udziału i podanie danych umożliwiających dalszy kontakt (adres pocztowy, e-mail, numer telefonu).
Informacje te prosimy przekazać Koledze Janowi Hołyńskiemu w Łodzi (tel. 602 267 029, e-mail: jholynski@op.pl ).

Józef Kocur
Jan Hołyński


2 Międzynarodowy Kongres Medyczny - Kobieta i Mężczyzna. Zdrowe starzenie

Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy
Koleżanki i Koledzy, Członkowie WIL!
Wypełniając postanowienia uchwały nr 7/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu, Rada Lekarska WIL przyjmuje zgłoszenia kandydatów na pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów na VII kadencję.
Pełny tekst uchwały nr 7/07/V , opisującej m.in. zadania Pełnomocnika znajdziesz tutaj.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury osobiście lub pisemnie do Biura WIL: 00-909 Warszawa, ul. Koszykowa 78.
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w biurze WIL, telefonicznie: tel.: 22 621 12 11, 22 621 04 93, tel. MON: 845 675, 845 653, 845 580 lub pocztą elektroniczną: wojsko@hipokrates.org.

Rada Lekarska WIL

    1974 Rok. Absolwenci Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
Będzie nam miło spotkać się po 40 latach od uzyskania dyplomu. Zapraszamy do Krakowa w dniu 29 listopada 2014roku, by odświeżyć wspomnienia i odnowić kontakty i poszaleć.
W programie: wizyta w UJ, kabaret Loch Camelot, uroczysta kolacja w hotelu Galaxy.
Więcej na stronie internetowej; http://www.zjazd1974.jordan.pl
lub kontakt:
Grażyna Markiewicz tel. +48 604 95 30 30, mail grmarkiewicz@op.pl
Jacek Pietrzyk tel. +48 505 038 349, mail jacek.a.pietrzyk@gmail.com

Zjazd Adamczyków
W dniach 19-22 czerwca br. odbył się Zjazd "Adamczyków", 40 lat po uzyskaniu dyplomu.
Aby pobrać zdjęcia z tej uroczystości kliknij tutaj...
    Uwaga absolwenci!
Informacje i dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o wydanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty znajdują się tutaj.
Dokumenty należy składać do 31 lipca 2014 r. w Biurze WIL (Komisja ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Praw Wykonywania Zawodu i Prywatnych Praktyk Lekarskich), Warszawa, ul. Koszykowa 78: osobiście, listownie lub przez upoważnioną osobę.
Informacje - tel. 22 621 04 93 w. 186.

Zjazd Absolwentów 36 kursu WAM
Serdecznie zapraszamy Absolwentów 36 kursu Wydziału Lekarskiego WAM na zjazd koleżeński który odbędzie się 19-21.09.2014 r. w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach.
Szczegółowe informacje po wstępnym zgłoszeniu pod adresem: zjazd36@op.pl

Przemysław Michna, Marcin Rudaś, Mariusz Sulik

    V Łódzkie Spotkania Stomatologiczne
Komisja Stomatologiczna Wojskowej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi organizują w Słoku koło Bełchatowa, V Łódzkie Spotkania Stomatologiczne.
Spotkanie odbędzie się w dniach 26-28.09.2014 r.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Link do rejestracji w imprezie zawiera wszystkie informacje organizacyjne.

Zjazd Absolwentów XXII kursu WAM
W związku z 35 rocznicą rozpoczęcia naszej przygody z wojskiem i medycyną oraz zbliżającym się 30 - leciem naszego dyplomatorium serdecznie zapraszam wszystkich Kolegów na spotkanie koleżeńskie w dniach 19-21 września 2014 roku.
Miejscem spotkania będzie kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy „Osada Karbówko – Wellness & Spa” niedaleko Golubia Dobrzynia na Kujawach.
W ramach spotkania zorganizowana będzie profesjonalna sesja zdjęciowa, podczas której wykonamy fotografie do pamiątkowego tablo.
Ponadto w programie: relaks w strefie SPA, spacer po urokliwym terenie kompleksu hotelowego, uroczysty bankiet oraz możliwość korzystania z szeregu atrakcji przygotowanych przez animatorów hotelowych.
Opłata za udział w spotkaniu od absolwenta/osoby towarzyszącej wynosi:
 • piątek - niedziela - 950,00zł/os. ( w cenie 2 noclegi + bankiet w sobotę + możliwość korzystania z szerokiej gamy atrakcji hotelowych)
 • sobota - niedziela - 550,00zł/os. (w cenie 1 nocleg + obiad + bankiet w sobotę + możliwość korzystania z szerokiej gamy atrakcji hotelowych)
 • sobota – bez noclegów – 350,00zł/osoby (w cenie obiad + bankiet w sobotę )

Wpłaty na konto: Marek Hęsiak
50 1020 5558 1111 1077 9220 0078
koniecznie z dopiskiem „XXII Kurs WAM - Zjazd”
Informacje:
Marek Hęsiak tel. 601 660 416,
email: mhesiak@10wsk.mil.pl
oraz na facebook`u: krzysztof.komorowski758
Miejsce spotkania to:
“Osada Karbówko – Wellness & Spa” Elgiszewo 37
87 – 408 Ciechocin,
www.osadakarbowko.pl
Szczegółowy program spotkania będę wysyłał Kolegom, którzy zadeklarują swój przyjazd na Kujawy.
Ze względu na rezerwację miejsc hotelowych proszę o deklarację udziału w spotkaniu do 31 lipca 2014 roku, potwierdzoną wpłatą 30% kosztów uczestnictwa. Pozostała część płatna do 31 sierpnia 2014 r.

Komisja ds. Praktyk Lekarskich przypomina!
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do nowego rejestru i został im nadany numer księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Księga rejestrowa jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem https://www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów / Wyszukiwarka
Szczegóły w dołączonym zbiorze
Komisja ds Praktyk Prywatnych.doc 2013.07.17    (329 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .
Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej


Rejestracja praktyk on-line

UWAGA!! Do rozpatrzenia wniosku wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany (ePUAP)

Przed rejestracją na portalu ePUAP zapoznaj się z Instrukcją zakładania konta ePUAP.

Wprowadzanie wszelkich zmian w księgach już istniejących, a także rejestracja nowych praktyk jest możliwa w formie elektronicznej - szczegółowa instrukcja złożenia wniosku w formie elektronicznej dostępna jest po zalogowaniu pod adresem http://rdwpl.eduportal.pl.

Etapy postępowania przy składaniu wniosku w formie elektronicznej:

 • Załóż konto na stronie nowego rejestru

 • Zarejestrowane praktyki - odszukaj na stronie internetowej lub pobierz zamieszczony poniżej wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z systemu, który po wypełnieniu, podpisaniu i przybiciu pieczątki należy przesłać do WIL (dopuszczalna forma elektroniczna – skan wniosku) lub dostarczyć osobiście. Dopiero po nadaniu uprawnień możliwe będzie wprowadzanie zmian w istniejących już księgach.
  Pobierz wniosek o nadanie uprawnień:
  Wniosek o nadanie uprawnien.doc 2013.07.18    (20 KB)  

  UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


 • Rejestracja nowej praktyki – kliknij "Nowy wniosek praktyka lekarska", a następnie "Nowy wniosek o rejestrację indywidualnej praktyki lekarskiej" – wypełnij wniosek zgodnie z rejestrowaną praktyką,

 • Wprowadzanie zmian w zarejestrowanych praktykach – kliknij "Nowy wniosek praktyka lekarska", a następnie "Nowy wniosek o wpis zmian w rejestrze".

Wszelkie załączniki ( np. ubezpieczenie OC, decyzja Sanepidu) muszą być dołączone do wniosku w formie elektronicznej.

Księga rejestrowa - wyszukianie

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do nowego rejestru i został im nadany numer księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Księga rejestrowa jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów / Wyszukiwarka

Zasady ustalania nazwy towaru i usługi na paragonie fiskalnym - stanowisko Prezydium NRL z dn. 20.09.2013 r.

Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego niniejszym informuje, że do 31 października 2016 r. przyjmować będzie dokumenty dotyczące realizacji obowiązku ustawicznego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów za II okres rozliczeniowy.
Czytaj więcej...
    Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców
Poniżej prezentujemy opracowanie wykonane przez Komisję Stomatologiczną NIL i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, dotyczące obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne.
Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne
OBWIESZCZENIE O WYNIKACH WYBORÓW XXXI ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO LEKARZY WIL DO ORGANÓW WIL NA VII KADENCJĘ

XXXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej obradujący w Warszawie w dniu 25 października br. dokonał wyborów do organów WIL na VII kadencję.
Wybrani zostali:

Prezes Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej - dr n. med. Jan SAPIEŻKO
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL – prof. dr hab. n. med. Jan BŁASZCZYK


Całość Obwieszczenia znajdziesz tutaj...
Spośród wybranych delegatów dokonano wyboru Prezydium Rady Lekarskiej WIL oraz przewodniczących poszczególnych komisji.
Szczegóły czytaj tutaj
Dnia 22 listopada br. na pierwszym posiedzeniu Sądu Lekarskiego WIL VII kadencji. zostali wybrani przewo9dniczący oraz wiceprzewodniczący SL WIL.
Szczegóły czytaj tutaj


Składki Członkowskie. indywidualne subkonta bankowe
Od dnia 1.11.2011 r. został uruchomiony system subkont - indywidualnych rachunków bankowych dla każdego lekarza/lekarza dentysty, na które należy wpłacać składki członkowskie.
Od dnia 1.01.2012 r. obowiązują tylko indywidualne rachunki bankowe lekarza/lekarza dentysty.


Aktualnie obowiązująca podstawowa kwota składki członkowskiej

40 zł

Więcej informacji na temat wysokości składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2011-06-13