Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
00-909 Warszawa 60, ul. Koszykowa 78
tel. 22 621 12 11, 22 621 04 93; tel. MON: 261/845 675, 261/845 653, 261/845 580 (tel./fax)
Rachunek Bankowy: 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

 
Szukaj:

Na skróty

Zjazd XIV kursu WAM
Szanowni Koledzy Absolwenci XIV kursu WAM zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu koleżeńskim które odbędzie się w dniach 30 maja - 01 czerwca 2019 roku w Hotelu Med-Spa TeoDorka w Ciechocinku.
Bliższe informacje dostępne będą po zgłoszeniu chęci uczestnictwa u poniżej wymienionych kolegów:
Sergiusz Bojenko, tel. 724659153, e-mail: sergiusz.bojenko@gmail.com
Krzysztof Leksowski, tel. 601249660, e-mail: leksowski@poczta.onet.pl
Jacek Urbanowicz, tel. 607338182, e-mail: jaceku@10wsk.mil.pl
Termin zgłaszania uczestnictwa mija z dniem 31 marca 2019 roku.
    Kursy doszkalające
Na prośbę Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - prof. dr hab. med. Andrzeja Matyji, zamieszczamy w załączeniu informacje otrzymane od Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii dot. kursu doszkalającego "Szczepienia ochronne u dzieci - aktualny stan wiedzy".

kursy szczepienia.pdf 2018.11.15    (37 KB) 

Wytyczne dla lekarzy POZ
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
W związku z realizacją projektu unijnego przez Naczelną Izbę Lekarską, w ramach którego powstała platforma internetowa wytyczne.org, serdecznie zapraszam do zapoznania się z informacjami o projekcie oraz do udziału w upowszechnianiu jego efektów.
W ramach projektu pięć zespołów, złożonych z ekspertów klinicznych, lekarzy praktyków, reprezentantów pacjentów oraz metodologów evidence - based medicine, opracowało wytyczne dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej:
 1. Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia zespołu pozakrzepowego
 2. Wytyczne postępowania w dnie moczanowej w Polsce/li>
 3. Wytyczne postępowania w depresji u dorosłych dla lekarzy rodzinnych
 4. Postępowanie w zaostrzeniach astmy u dorosłych – wytyczne dla lekarzy rodzinnych
Piąte wytyczne zespołu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej są w opracowaniu i ukażą się w przyszłym roku.
W związku z prowadzonymi działaniami informacyjnymi zapraszam do:Proszę o zaangażowanie i rozpowszechnianie informacji o projekcie pośród Koleżanek i Kolegów w swoich regionach.
Dodatkowych informacji o projekcie udziela Pani Karolina Maciorowska – Ośrodek NIL ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej, telefon 22 559 13 43, email: k.maciorowska@hipokrates.org

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Madej
Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
W dniach 30 listopada - 1 grudnia br. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej 1918-1939".
Poniżej zamieszczamy zaproszenie i program ww. konferencji.

program.pdf 2018.11.09    (364 KB) 
zaproszenie.pdf 2018.11.09    (222 KB) 
    Stanowisko RL WIL z dnia 19 października 2018 r.
Poniżej prezentujemy stanowisko Rady Lekarskiej WIL z dnia 19 października 2018 r. w sprawie działań dotyczących utrzymania systemu profilaktyki chorób zakaźnych.

Stanowisko RL.pdf 2018.11.05    (337 KB) 

Ogólnopolska Debata Wspólnie dla Zdrowia
III konferencja Ogólnopolskiej Debaty "Wspólnie dla Zdrowia" odbędzie się 29 listopada br. w Łodzi. Temat konferencji - „Własność, odpowiedzialność, zarządzanie w ochronie zdrowia”. Udział w konferencji jest bezpłatny, możliwy jednak tylko po uprzedniej rejestracji. Rejestracja jest możliwa na stronie internetowej: www.wspolniedlazdrowia.com.
Lokalizacja:
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, ul. Pomorska 247/249
Główne zagadnienia:
 1. Koordynacja w systemie ochrony zdrowia
  • Podstawowe zabezpieczenie zdrowotne
   (Moderatorzy: Piotr Warczyński, Andrzej Zapaśnik)
  • Opieka wysokospecjalistyczna
   (Moderatorzy: Maciej Banach, Grzegorz Gielerak)
 2. Zarządzanie systemem
  (Moderatorzy: Marek Balicki, Iwona Kowalska-Bobko).
Zapraszamy na stronę internetową: www.wspolniedlazdrowia.com.
    WAŻNE!!! Informacje dla kończących staż
Niezwłocznie po zakończeniu stażu podyplomowego należy złożyć w WIL komplet dokumentów, których wykaz zamieszczony jest w załączonym zbiorze "Prawo po stazu_procedura.doc".

Prawo po stazu_procedura.doc 2018.09.17    (31 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Dodatkowo do pobrania poniżej są:
 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej
 2. orzeczenie o stanie zdrowia

 3. RODO_oswiadczenie lekarza do wniosku o przyznanie PWZ.doc 2018.09.28    (41 KB)  

  UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Stanowisko Konwetu Prezesów ORL
Poniżej prezentujemy Stanowisko Konwentu Prezesów ORL z dnia 12 października 2018 r. w sprawie szczepień ochronnych.
Czytaj Stanowisko Konwentu Prezesów ORL
    List otwarty Prezesa NRL do lekarzy
Poniżej prezentujemy list otwarty Prezesa NRL do lekarzy dotyczący rekacji ruchów "antyszczepionkowych" na zdecydowane stanowisko NIL w promocję szczepień ochronnych oraz w walkę przeciwko tzw. ustawie „antyszczepionkowej”.

List otwarty Prezesa NRL do lekarzy.doc 2018.10.14    (27 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


UWAGA tegoroczni absolwenci Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wobec napływających lawinowo wniosków do WIL o zwrot kosztów kształcenia, przypominamy raz jeszcze, że do korzystania z możliwości zwrotu kosztów za odbycie kształcenia podyplomowego uprawnione są tylko te osoby, które rozpoczęły kursy/konferencje najwcześniej w dniu następnym po dniu, w którym podjęta została Uchwała Rady Lekarskiej WIL o przyznaniu lekarzowi stażyście, członkowi WIL PWZ i wpisania go do rejestru WIL.
Podstawa Prawna:
pkt 15 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 15/18/VIII XXXVI Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej z 17 marca 2018 r.
(Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem uchwały, który wraz z załącznikami opublikowany jest pod poniższym linkiem)
Uchwała_Zjazdu_o_dofinansowaniu.doc 2018.03.20    (117 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    Udzielanie pomocy finansowej przez WIL
Poniżej publikujemy Uchwałę nr 277/18/VIII Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia ramowej uchwały Rady Lekarskiej (Prezydium) Wojskowej Izby Lekarskiej dotyczącej udzielenia pomocy finansowej przez WIL oraz załącznik do ww. uchwały.

Ramowa Uchwała w sprawie pomcy finanswej.doc 2018.09.04    (209 KB)  
Uchwała Prezydium w sprawie przyjęcia ramowej uchwały o pomcy finanswej.doc 2018.09.04    (68 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Komunikat NIL - formularze oświadczeń do uzyskania podwyżki
Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej zamieszczone zostały wzory formularzy dla lekarzy rezydentów i lekarzy specjalistów chcących skorzystać z uprawnień do podwyższenia wynagrodzenia wynikającego z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).
Przygotowane w Naczelnej Izbie Lekarskiej formularze uwzględniają uwagi zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia.
Wobec powyższego rekomendujemy ich wykorzystanie i prosimy o przekazanie jak najszerszemu gronu odbiorców informacji o dostępności tych formularzy na stronie NIL. Proszę również, aby w miarę możliwości przekazali Państwo informację o dostępności ww. formularzy do dyrektorów szpitali.
Poniżej link do strony internetowej NIL z zamieszczonymi dokumentami:
https://www.nil.org.pl/aktualnosci/promobox/formularze-oswiadczen-do-uzyskania-podwyzszenia-wynagrodzenia"
Z wyrazami szacunku
Andrzej Matyja
Prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej

--

Naczelna Izba Lekarska
ul Jana Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
tel. (22) 559-13-35
fax. (22) 559-13-23
e-mail. sekretariat@hipokrates.org
www.nil.org.pl
    O realizacji porozumienia w sejmie
Na prośbę Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Prof. Andrzeja Matyji zamieszczamy poniżej:
 • komunikat Prezesa NRL dla lekarzy w sprawie stanu realizacji porozumienia Ministra Zdrowia z Rezydentami
 • poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678)

komunikat dla lekarzy-po komisji zdrowia-ustawa realizujaca porozumienie z rezydentami-MK.doc 2018.07.06    (49 KB)  
poprawki do ustawy o zm. ustwy o świadczeniach-porozumienie z rezydentami.doc 2018.07.06    (75 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


oraz
 • - skan porozumienia zawartego przez Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL w dn. 08.02.2018 r.

Porozumienie MZ z rezydentami.pdf 2018.07.06    (343 KB) 

RODO
W dniu 25 maja 2018 r. minął termin wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 (pot. RODO). [...]
Przy braku regulacji krajowych w tym zakresie, na podstawie dotychczasowych przepisów i dobrych praktyk, będąc w zgodności z zapisami RODO został opracowany zbiór pomocniczych materiałów. Załączone materiały zostały opracowane pod auspicjami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (przy współudziale innych Izb Lekarskich) i mogą być pomocne w opracowaniu niezbędnej dokumentacji. Stosując niniejsze wzory należy jednocześnie pamiętać, że dokumenty wynikowe powinny zostać dostosowane do Państwa potrzeb i rozmiaru działalności, a samo ich wykonanie nie zwalnia z ciągłej odpowiedzialności za przetwarzane dane osobowe.
Prosimy w pierwszej koejnosci zapoznać się ze zbiorem "Wprowadzenie do RODO i opracowania dokumentacji"

Wprowadzenie do RODO i opracowania dokumentacji.doc 2018.06.01    (39 KB)  
załącznik nr 1 _wykaz zbiorów_wersja_3.doc 2018.06.01    (36 KB)  
załącznik nr 1 a_wzór zgody_wersja_3.doc 2018.06.01    (28 KB)  
załącznik nr 1 b_wzór klauzuli informacyjnej_wersja_3.doc 2018.06.01    (33 KB)  
załącznik nr 1 c_1_wersja_3.doc 2018.06.01    (37 KB)  
załącznik nr 1 c_wzór upoważnienia_wersja_3.doc 2018.06.01    (36 KB)  
załącznik nr 1 d_wzór rejestru upoważnień_wersja_3.doc 2018.06.01    (31 KB)  
załącznik nr 1 e_oświadczenia poufności_wersja_3.doc 2018.06.01    (28 KB)  
załącznik nr 1 f_rejestr podmiotów, z którymi podpisano umowy powierzenia_wersja_3.doc 2018.06.01    (31 KB)  
załącznik nr 1 g_ewiedecnja udostępniania danych medycznych_wersja_3.doc 2018.06.01    (30 KB)  
załącznik nr 1 h_ewidencja udostępniania danych niemedycznych_werrsja_3.doc 2018.06.01    (31 KB)  
załącznik nr 2 _procedury analizy ryzyka_wersja_3.doc 2018.06.01    (78 KB)  
załącznik nr 2 a.doc 2018.06.01    (49 KB)  
załącznik nr 2 b.doc 2018.06.01    (117 KB)  
załącznik nr 2 c_przykładowa.doc 2018.06.01    (46 KB)  
załącznik nr 2 d_wersja_3.doc 2018.06.01    (40 KB)  
załącznik nr 3 zarządzenie w sprawie powołania IOD_wersja_3.doc 2018.06.01    (29 KB)  
załącznik nr 4 rejestr czynności przetwarzania_wersja_3.doc 2018.06.01    (35 KB)  
załącznik nr 5 raport incydentów_wersja_3.doc 2018.06.01    (35 KB)  
załącznik nr 6 plan ciągłości działania_wersja_3.doc 2018.06.01    (49 KB)  
załącznik nr 7 raport pokontrolny_wersja_3.doc 2018.06.01    (32 KB)  
załącznik nr 8 Wykaz zabezpieczeń_wersja_3.doc 2018.06.01    (35 KB)  
załącznik nr 9 wersja_3.doc 2018.06.01    (95 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Lekarzy/Lekarzy Dentystów WIL
Niniejszym przypominamy i informujemy, że od marca 2018 r. kontynuowane będą w WIL przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów na bazie Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów 78 w Warszawie BEZPŁATNE kursy doskonalące dla lekarzy/lekarzy dentystów - członków WIL zgodnie z planem tematycznym przedstawionym niżej.
Czytaj więcej...

Komunikat KKiDZ.doc 2017.12.22    (81 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    Uchwała nr 15/18/VIII XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy WIL
Na XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy WIL podjęto m.in. uchwałę w sprawie zasad zwrotu kosztów lub dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów do prowadzenia tego kształcenia.
Poniżej zamieszczamy treść powyższej uchwały (nr 15/18/VIII) wraz z załącznikami:
 1. Regulaminem zwrotu kosztów lub dofinansowania kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego lekarzy - członków WIL i podmiotów wymienionych w § 2 uchwały.
 2. Wnioskiem o zwrot kosztów lub dofinansowania kształcenia
 3. Oświadczeniem o aktualnych danych do urzędu skarbowego


Uchwała_Zjazdu_o_dofinansowaniu.doc 2018.03.20    (117 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Uruchomienie z dniem 1 maja 2017 r. Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) będzie rewolucyjną zmianą w obsłudze procesów związanych z kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów.
Więcej informacji oraz "Podręcznik użytkownika – Użytkownik innego zawodu mającego zastosowanie w ochronie zdrowia" - do pobrania na stronie internetowej NIL

Uwaga! Ważne dla osób zdających egzamin LEK/LDEK

Zgłoszenie do LEK i LDEK przeprowadzanych po dniu 1 maja 2017 r. będzie następowało wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
Wyjątkowo do LEK i LDEK, które będą odbywać się we wrześniu 2017 r. zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.
Szczegóły na stronie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

Zmiana wysokosci składki członkowskiej

UWAGA! Przypominamy! Od 1 stycznia 2015 r. uległa zmianie wysokość składki członkowskiej! Zmień zlecenie stałe w banku!
Przypominamy o zmianie wysokości składki członkowskiej.
Poniżej zamieszczamy list Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie decyzji podjętej przez NRL o podwyższeniu od 1 stycznia 2015 r. składki członkowskie z 40 zł do 60 zł.
Czytaj więcej...
Pełny tekst uchwały w sprawie podwyższenia składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Elektroniczne zwonienia lekarskie (e-ZLA)
Od 1 stycznia 2016 r. lekarze i lekarze dentyści będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie przy ożyciu bezpłatnej aplikacji udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Szczegóły dostępne są na stronie ZUS
    Komunikat NFZ
W załaczonym pliku prezentujemy komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dot. zasad nadawania unikalnych numerów recept na leki refundowane.

komunikat.pdf 2016.08.18    (311 KB) 

Odnaleziono obraz
Właściciel (lekarz wojskowy) zamieszczonego obok obrazu, w celu odebrania utraconej zguby proszony jest o kontakt. Telefon 501-448-457

Składki Członkowskie. indywidualne subkonta bankowe
Od dnia 1.11.2011 r. został uruchomiony system subkont - indywidualnych rachunków bankowych dla każdego lekarza/lekarza dentysty, na które należy wpłacać składki członkowskie.
Od dnia 1.01.2012 r. obowiązują tylko indywidualne rachunki bankowe lekarza/lekarza dentysty.


Aktualnie obowiązująca podstawowa kwota składki członkowskie obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. - 60 zł

Więcej informacji na temat zmiany wysokości składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Uchwały Przeydium RL WIL
Na posiedzeniu Prezydium Rady Lekarskiej WIL w dniu 21 sierpnia 2014 r. zostały podjęte dwie ważne uchwały
 • UCHWAŁA NR 1529/15/VII w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej
 • UCHWAŁA Nr 1530/15/VII w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej.

Teksty uchwał znajdują się w załączonych zbiorach.

UCHWAŁA RL-WIL-Osrodek-Doskonalenia-Zawodowego-WIL.doc 2015.09.15    (232 KB)  
UCHWAŁA-RL-WIL-Rada-Programowa.doc 2015.09.15    (199 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców
Poniżej prezentujemy opracowanie wykonane przez Komisję Stomatologiczną NIL i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, dotyczące obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne.
Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne

Ważne! Od 10 grudnia 2014 r. możesz ubezpieczyć się podczas wizyty w biurze WIL
Informujemy, iż na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy PZU a Wojskową Izbą Lekarską przy udziale konsorcjum brokerskiego Gras Savoye/Tamal od dnia 10 grudnia br. możliwe będzie zawarcie umowy ubezpieczeniowej w biurze Wojskowej Izby Lekarskiej (ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa). Specjalnie przygotowana oferta ubezpieczeń medycznych asecurama med obejmuje:
– ubezpieczenie OC (obowiązkowe) zawodowej PZU,
– ubezpieczenie OC (dobrowolne) zawodowej PZU.
W trosce o zapewnienie Państwu pełnej ochrony asecurama med proponuje rozszerzenie pakietu ubezpieczeń zawodowych o:
– ochronę prawną InsterRisk
– ubezpieczenie HIV/WZW Lloyd’s
– ubezpieczenie utraty dochodu Lloyd’s.
W sprawie zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub przedłużenia polisy należy kontaktować się z niżej wymienionymi pracownikami biura WIL w godzinach pracy biura od 8:00 do 15:00:
● Edytą Klimkiewicz tel. 22 6210493 w. 186, e-mail: e.klimkiewicz@hipokrates.org
● Patrycją Wonatowską tel. 22 6210493 w. 175, e-mail: patrycja.wonatowska@gmail.com


"Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Zapraszamy lekarzy do udziału w multimedialnym programie edukacyjnym pt. "Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową", którego autorem jest Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk.
Udział w programie jest bezpłatny i możliwy w każdym czasie i miejscu. Jest bowiem emitowany on-line w sieci internetowej z ograniczonym dostępem pn. Medyczna Platforma Edukacyjna (www.medycyna.org.pl). w kategorii programy nieodpłatne, poz. Programy Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
Program przeznaczony jest dla lekarzy objętych obowiązkiem doskonalenia zawodowego, zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. nr 277 poz. 1634). Pozytywny wynik testu wiedzy uprawnia do uzyskania 5 pkt. edukacyjnych.

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄWstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2015-10-06