Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
00-909 Warszawa 60, ul. Koszykowa 78
tel. 22 621 12 11, 22 621 04 93; tel. MON: 261/845 675, 261/845 653, 261/845 580 (tel./fax)
Rachunek Bankowy: 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

 
Szukaj:

Na skróty

Nowe zasady wystawiania recept na leki refundowane
NFZ informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 roku został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami uprawnionymi.
Szczegóły zasad pobierania numerów recept refundowanych opublikowane zostały na stornie NFZ.
Nowe zasady przystępnie zostały omówione w Newsletterze NIL z dnia 23 grudnia 2015 r.

MilMedEXPO 2016

W dniach 22 i 23 kwietnia 2016 r. odbędą się w Warszawie Międzynarodowe Targi oraz Konferencja Medycyny Wojskowej i Ratunkowej - MilMedEXPO 2016, na które serdecznie zaprasza Zarząd Targów Warszawskich sp. z o. o.
Patronat merytoryczny na targami objął Wojskowy Instytut Medyczny, patronat medialny redakcje "Polski Zbrojnej". "Lekarza Wojskowego" i "Skalpela", a patronat honorowy Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowa Izba Lekarska.
Szczegóły na stronie targów www.mme.ztw.pl oraz w załączonych plikach:

List przewodni.pdf

Folder MilMedEXPO.pdf

Pokazy.doc 2016.01.18    (998 KB)  
Program.doc 2016.01.18    (993 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .Wniosek o dofinansowanie kształcenia
Poniżej został zamieszczony wniosek o dofinansowanie szkolenia.
Wniosek ten:
  1. Obowiązuje członków WIL od 1.12.2015 r.
  2. Dotyczy członków WIL ubiegających się o zwrot kosztów (dofinansowanie ) kształcenia na podstawie uchwały nr 7/15/VII Zjazdu Lekarzy WIL z dnia 20 marca 2015 r.


Wniosek-o dofinansowanie.doc 2016.01.11    (52 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    Praca w Braniewie
Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie
pilnie zatrudni:
  • Specjalistę chirurgii ogólnej
  • Specjalistę ginekologii i położnictwa
Kandydaci powinni posiadać niezbędne kwalifikacje:
  1. tytuł zawodowy lekarza,
  2. tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w określonych dziedzinach medycyny.
Wszystkie aplikacje prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@szpital-braniewo.home.pl
Zapytania kierować można również pod nr tel. (55) 6208360 lub 602128606

Prezes ZarząduElektroniczne zwonienia lekarskie (e-ZLA)
Od 1 stycznia 2016 r. lekarze i lekarze dentyści będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie przy ożyciu bezpłatnej aplikacji udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Szczegóły dostępne są na stronie ZUS

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej


UWAGA!!!
Lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki mają obowiązek COROCZNEGO przedstawiania właściwej izbie lekarskiej aktualnego dokumentu potwierdzania zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

ePUAP
Do rozpatrzenia wniosku wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany (ePUAP)

Przed rejestracją na portalu ePUAP zapoznaj się z Instrukcją zakładania konta ePUAP.

Składanie wniosku w formie elektronicznej:

Wszelkie załączniki (np. ubezpieczenie OC, SANEPID, potwierdzenie opłaty) należy zeskanować i dołączyć do wniosku w formie elektronicznej.

Za dwa lata zwolnienia lekarskie będą mogły mieć postać wyłącznie elektroniczną


Od 1 stycznia 2016 do końca 2017 roku będzie można wystawiać zwolnienia zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Przedstawiamy prezentację Piotra Winciunasa, wicedyrektora Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS na temat e-ZLA.
Pobierz prezentację

Informujemy ponadto, że na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych http://zus.pl/ znajduje się więcej informacji na ten temat. Udostępniona została ponadto możliwość przesyłania zapytań na adres: ezla@zus.pl

Praca dla lekarzy
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, gm. Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie zatrudni na pełen etat (umowa o pracę ) do pracy w szpitalu lekarza specjalistę: chorób wewnętrznych lub internistę, lub medycyny rodzinnej. W razie zainteresowania możliwość pełnienia dyżurów.
Dysponujemy możliwością wynajęcia mieszkania.
Kontakt: mail: jberger1504@gmail.com
tel. 609-239-222 lub 601-77-58-57,

Jan Berger
dyrektor Zakładu.Uchwały Przeydium RL WIL
Na posiedzeniu Prezydium Rady Lekarskiej WIL w dniu 21 sierpnia 2014 r. zostały podjęte dwie ważne uchwały
  • UCHWAŁA NR 1529/15/VII w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej
  • UCHWAŁA Nr 1530/15/VII w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej.

Teksty uchwał znajdują się w załączonych zbiorach.

UCHWAŁA RL-WIL-Osrodek-Doskonalenia-Zawodowego-WIL.doc 2015.09.15    (232 KB)  
UCHWAŁA-RL-WIL-Rada-Programowa.doc 2015.09.15    (199 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Ważne! Od 10 grudnia 2014 r. możesz ubezpieczyć się podczas wizyty w biurze WIL
Informujemy, iż na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy PZU a Wojskową Izbą Lekarską przy udziale konsorcjum brokerskiego Gras Savoye/Tamal od dnia 10 grudnia br. możliwe będzie zawarcie umowy ubezpieczeniowej w biurze Wojskowej Izby Lekarskiej (ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa). Specjalnie przygotowana oferta ubezpieczeń medycznych asecurama med obejmuje:
– ubezpieczenie OC (obowiązkowe) zawodowej PZU,
– ubezpieczenie OC (dobrowolne) zawodowej PZU.
W trosce o zapewnienie Państwu pełnej ochrony asecurama med proponuje rozszerzenie pakietu ubezpieczeń zawodowych o:
– ochronę prawną InsterRisk
– ubezpieczenie HIV/WZW Lloyd’s
– ubezpieczenie utraty dochodu Lloyd’s.
W sprawie zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub przedłużenia polisy należy kontaktować się z niżej wymienionymi pracownikami biura WIL w godzinach pracy biura od 8:00 do 15:00:
● Edytą Klimkiewicz tel. 22 6210493 w. 186, e-mail: e.klimkiewicz@hipokrates.org
● Patrycją Wonatowską tel. 22 6210493 w. 175, e-mail: patrycja.wonatowska@gmail.com


Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego niniejszym informuje, że do 31 października 2016 r. przyjmować będzie dokumenty dotyczące realizacji obowiązku ustawicznego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów za II okres rozliczeniowy.
Czytaj więcej...
    Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców
Poniżej prezentujemy opracowanie wykonane przez Komisję Stomatologiczną NIL i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, dotyczące obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne.
Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne

Zmiana wysokosci składki członkowskiej

UWAGA! Przypominamy! Od 1 stycznia 2015 r. uległa zmianie wysokość składki członkowskiej! Zmień zlecenie stałe w banku!
Przypominamy o zmianie wysokości składki członkowskiej.
Poniżej zamieszczamy list Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie decyzji podjętej przez NRL o podwyższeniu od 1 stycznia 2015 r. składki członkowskie z 40 zł do 60 zł.
Czytaj więcej...
Pełny tekst uchwały w sprawie podwyższenia składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Składki Członkowskie. indywidualne subkonta bankowe
Od dnia 1.11.2011 r. został uruchomiony system subkont - indywidualnych rachunków bankowych dla każdego lekarza/lekarza dentysty, na które należy wpłacać składki członkowskie.
Od dnia 1.01.2012 r. obowiązują tylko indywidualne rachunki bankowe lekarza/lekarza dentysty.


Aktualnie obowiązująca podstawowa kwota składki członkowskie obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. - 60 zł

Więcej informacji na temat zmiany wysokości składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2015-10-06