Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
00-909 Warszawa 60, ul. Koszykowa 78
tel. 22 621 12 11, 22 621 04 93; tel. MON: 261/845 675, 261/845 653, 261/845 580 (tel./fax)
Rachunek Bankowy: 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

 
Szukaj:

Na skróty

Wnioski o stałe Prawo Wykonywania Zawodu
Informacje i dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o wydanie stałego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty znajdują się tutaj...
Dokumenty należy składać w Biurze WIL (Komisja ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Praw Wykonywania Zawodu i Prywatnych Praktyk Lekarskich), Warszawa, ul. Koszykowa 78: osobiście w pokoju 183, listownie lub przez upoważnioną osobę.
Wnioski dostarczone do 7.10.2016 r. rozpatrywane będą 14.10.2016 r., zaś wnioski złożone po tym terminie - dopiero w miesiącu listopadzie br.
Informacje - tel. 22 621 04 93 w. 186, mail Edyta Klimkiewicz (e.klimkiewicz@hipokrates.org)
    Praca w Toruniu dla anestezjologa
Szpital Specjalistyczny MATOPAT oraz Przychodnia Specjalistyczna MATOPAT w Toruniu – stanowią część Grupy TZMO. poszukują lekarza anestezjologa.
Miejsce pracy: TORUŃ, ul. Storczykowa 8/10

anestezjolog.doc 2016.09.22    (253 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Komunikat NFZ
W załaczonym pliku prezentujemy komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dot. zasad nadawania unikalnych numerów recept na leki refundowane.

komunikat.pdf 2016.08.18    (311 KB) 
    Praca w Barlinku
Szpital Barlinek Spółka z 0.0. w Barlinku, ul. Szpitalna 10 zatrudni lekarza chorób wewnętrznych - praca w oddziale internistycznym.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Zapewniamy mieszkanie.
Kontakt i szczegółowe informacje pod numerem telefonu 957462502.

108 Szpital Wojskowy w Ełku zatrudni
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku poszukuje osoby na stanowisko:
 • lekarz specjalista chirurg
 • ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • lekarz specjalista anestezjolog
 • lekarz specjalista gastrolog
 • lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • pielęgniarki w oddziałach szpitalnych

Szczegóły w załaczonych zbiorach:

SOR.doc 2016.08.18    (23 KB)  
anestezjolog.doc 2016.08.18    (24 KB)  
chirurg.doc 2016.08.18    (25 KB)  
gastrolog.doc 2016.08.18    (24 KB)  
ordynator.doc 2016.08.18    (26 KB)  
pielęgniarki.doc 2016.08.18    (24 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    Nabór na studia podyplomowe: Zarządzanie i kierowanie podmiotami leczniczymi resortu ON
Informujemy, że Departament Wojskowej Służby Zdrowia prowadzi nabór na studia podyplomowe: „Zarządzanie i kierowanie podmiotami leczniczymi resortu ON”. Inicjatorem tego projektu jest Podsekretarz Stanu w MON – p. prof. Wojciech Fałkowski. Zamierzenie ma na celu doskonalenie wiedzy i praktycznych umiejętności menedżerskich kandydatów na kierownicze stanowiska w Wojskowej Służbie Zdrowia. Realizatorem studiów, które odbędą się w terminie 17.09.2016 – 31.03.2017 r., będzie Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Program uwzględnia najważniejsze aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych – w tym elementy prawne, finansowe, zarządzania oraz związane ze specyfiką wojskowej służby zdrowia. Koszty udziału w studiach w odniesieniu do osób zakwalifikowanych zostaną pokryte z budżetu resortu ON (obejmuje to koszt studiów oraz koszty zakwaterowania i częściowego wyżywienia podczas zjazdów). Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji oraz zasad rekrutacji i organizacji studiów znajdą Państwo na stronie internetowej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia: http://dwszdr.wp.mil.pl/pl/1_364.html
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania aplikacji do DWSZdr – liczba miejsc na studiach jest ograniczona!

"Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Zapraszamy lekarzy do udziału w multimedialnym programie edukacyjnym pt. "Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową", którego autorem jest Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk.
Udział w programie jest bezpłatny i możliwy w każdym czasie i miejscu. Jest bowiem emitowany on-line w sieci internetowej z ograniczonym dostępem pn. Medyczna Platforma Edukacyjna (www.medycyna.org.pl). w kategorii programy nieodpłatne, poz. Programy Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
Program przeznaczony jest dla lekarzy objętych obowiązkiem doskonalenia zawodowego, zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. nr 277 poz. 1634). Pozytywny wynik testu wiedzy uprawnia do uzyskania 5 pkt. edukacyjnych.

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄWniosek o dofinansowanie kształcenia
XXXIV Zjazd lekarzy WIL podjął 18 marca 2016 r. uchwalę nr 9/16/VII w sprawie zasad dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia tego kształcenia.
Oiniżej zamieścilismy link do ww. uchwały wraz z załącznikami: regulaminem i wnioskiem o dofinansowanie.

uchwala.doc 2016.08.09    (94 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    Ośrodek Doskonalenia Zawodowego informuje
W poniższym zbiorze zaprezentowano plan tematyczny przedsięwzięć dydaktycznych Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Wojskowej Izby Lekarskiej na 2016 r.
Kursy doskonalące organizowane przez Ośrodek w 2016 r. dla członków WIL są bezpłatne.


plan.doc 2016.03.21    (47 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Lekarz specjalista – lekarz bez specjalizacji
Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie zatrudni w Klinice Neurologii lekarzy specjalistów, w trakcie specjalizacji albo chcących specjalizować się w podanej dziedzinie.
Warunki finansowe pozostają do uzgodnienia.
Wymagana dyspozycyjność.
Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail: maria.barcikowska@cskmswia.pl
Odpowiadamy tylko wybranym kandydatom.

Nowe zasady wystawiania recept na leki refundowane
NFZ informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 roku został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami uprawnionymi.
Szczegóły zasad pobierania numerów recept refundowanych opublikowane zostały na stornie NFZ.
Nowe zasady przystępnie zostały omówione w Newsletterze NIL z dnia 23 grudnia 2015 r.

Praca w Braniewie
Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie
pilnie zatrudni:
 • Specjalistę chirurgii ogólnej
 • Specjalistę ginekologii i położnictwa
Kandydaci powinni posiadać niezbędne kwalifikacje:
 1. tytuł zawodowy lekarza,
 2. tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w określonych dziedzinach medycyny.
Wszystkie aplikacje prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@szpital-braniewo.home.pl
Zapytania kierować można również pod nr tel. (55) 6208360 lub 602128606

Prezes ZarząduElektroniczne zwonienia lekarskie (e-ZLA)
Od 1 stycznia 2016 r. lekarze i lekarze dentyści będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie przy ożyciu bezpłatnej aplikacji udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Szczegóły dostępne są na stronie ZUS

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej


UWAGA!!!
Lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki mają obowiązek COROCZNEGO przedstawiania właściwej izbie lekarskiej aktualnego dokumentu potwierdzania zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

ePUAP
Do rozpatrzenia wniosku wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany (ePUAP)

Przed rejestracją na portalu ePUAP zapoznaj się z Instrukcją zakładania konta ePUAP.

Składanie wniosku w formie elektronicznej:

Wszelkie załączniki (np. ubezpieczenie OC, SANEPID, potwierdzenie opłaty) należy zeskanować i dołączyć do wniosku w formie elektronicznej.
Opłaty i rachunek bankowy:
- wpis do rejestru - 83 zł
- zmiana wpisu w rejestrze - 42 zł
Opłaty należy wnosić na konto: 50102010970000780200016741

Od 1 stycznia 2018 r. zwolnienia lekarskie będą mogły mieć postać wyłącznie elektroniczną


Od 1 stycznia 2016 do końca 2017 roku będzie można wystawiać zwolnienia zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Przedstawiamy prezentację Piotra Winciunasa, wicedyrektora Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS na temat e-ZLA.
Pobierz prezentację

Informujemy ponadto, że na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych http://zus.pl/ znajduje się więcej informacji na ten temat. Udostępniona została ponadto możliwość przesyłania zapytań na adres: ezla@zus.pl

Praca dla lekarzy
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, gm. Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie zatrudni na pełen etat (umowa o pracę ) do pracy w szpitalu lekarza specjalistę: chorób wewnętrznych lub internistę, lub medycyny rodzinnej. W razie zainteresowania możliwość pełnienia dyżurów.
Dysponujemy możliwością wynajęcia mieszkania.
Kontakt: mail: jberger1504@gmail.com
tel. 609-239-222 lub 601-77-58-57,

Jan Berger
dyrektor Zakładu.Uchwały Przeydium RL WIL
Na posiedzeniu Prezydium Rady Lekarskiej WIL w dniu 21 sierpnia 2014 r. zostały podjęte dwie ważne uchwały
 • UCHWAŁA NR 1529/15/VII w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej
 • UCHWAŁA Nr 1530/15/VII w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej.

Teksty uchwał znajdują się w załączonych zbiorach.

UCHWAŁA RL-WIL-Osrodek-Doskonalenia-Zawodowego-WIL.doc 2015.09.15    (232 KB)  
UCHWAŁA-RL-WIL-Rada-Programowa.doc 2015.09.15    (199 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Ważne! Od 10 grudnia 2014 r. możesz ubezpieczyć się podczas wizyty w biurze WIL
Informujemy, iż na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy PZU a Wojskową Izbą Lekarską przy udziale konsorcjum brokerskiego Gras Savoye/Tamal od dnia 10 grudnia br. możliwe będzie zawarcie umowy ubezpieczeniowej w biurze Wojskowej Izby Lekarskiej (ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa). Specjalnie przygotowana oferta ubezpieczeń medycznych asecurama med obejmuje:
– ubezpieczenie OC (obowiązkowe) zawodowej PZU,
– ubezpieczenie OC (dobrowolne) zawodowej PZU.
W trosce o zapewnienie Państwu pełnej ochrony asecurama med proponuje rozszerzenie pakietu ubezpieczeń zawodowych o:
– ochronę prawną InsterRisk
– ubezpieczenie HIV/WZW Lloyd’s
– ubezpieczenie utraty dochodu Lloyd’s.
W sprawie zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub przedłużenia polisy należy kontaktować się z niżej wymienionymi pracownikami biura WIL w godzinach pracy biura od 8:00 do 15:00:
● Edytą Klimkiewicz tel. 22 6210493 w. 186, e-mail: e.klimkiewicz@hipokrates.org
● Patrycją Wonatowską tel. 22 6210493 w. 175, e-mail: patrycja.wonatowska@gmail.com


Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego niniejszym informuje, że do 31 października 2016 r. przyjmować będzie dokumenty dotyczące realizacji obowiązku ustawicznego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów za II okres rozliczeniowy.
Czytaj więcej...
    Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców
Poniżej prezentujemy opracowanie wykonane przez Komisję Stomatologiczną NIL i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, dotyczące obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne.
Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne

Zmiana wysokosci składki członkowskiej

UWAGA! Przypominamy! Od 1 stycznia 2015 r. uległa zmianie wysokość składki członkowskiej! Zmień zlecenie stałe w banku!
Przypominamy o zmianie wysokości składki członkowskiej.
Poniżej zamieszczamy list Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie decyzji podjętej przez NRL o podwyższeniu od 1 stycznia 2015 r. składki członkowskie z 40 zł do 60 zł.
Czytaj więcej...
Pełny tekst uchwały w sprawie podwyższenia składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Składki Członkowskie. indywidualne subkonta bankowe
Od dnia 1.11.2011 r. został uruchomiony system subkont - indywidualnych rachunków bankowych dla każdego lekarza/lekarza dentysty, na które należy wpłacać składki członkowskie.
Od dnia 1.01.2012 r. obowiązują tylko indywidualne rachunki bankowe lekarza/lekarza dentysty.


Aktualnie obowiązująca podstawowa kwota składki członkowskie obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. - 60 zł

Więcej informacji na temat zmiany wysokości składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Specjalizacje oraz praca w Mogilnie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie informuje o wolnych miejscach specjalizacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych i pediatrii, a także zatrudni lekarzy niw specjalizacji:
 1. do pracy w oddziale
  • pediatrę
  • chirurga
  • anestezjologa
 2. do pracy w POZ
  • internistę
  • pediatrę
  • specjalistę medycyny rodzinnej
 3. do pracy w poradniach
  • laryngologa
  • stomatologa.

Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Kontakt pod numerem tel.(52) 315-25-15 lub e-mail: sekretariat@mpcz.pl


Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2015-10-06