Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
00-909 Warszawa 60, ul. Koszykowa 78
tel. TPSA: (22) 621 12 11, 621 04 93; MON: 84 56 75, 84 56 53, 84 55 80 (fax)
Rachunek Bankowy: 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

 
Szukaj:

Na skróty

Konferencja WIM
W dniu 24 kwietnia w godz. 10.00-15.00 w Auli WIM przy ul. Szaserów 128 w Warszawie odbędzie się V konferencja naukowa im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia".

Portal konferencji jest aktywny, szczegóły pod poniższymi linkami:
Strona konferencji: https://wimcon.wim.mil.pl/5wl/
Rejestracja: https://wimcon.wim.mil.pl/5wl/register/email/
Po rejestracji zgłoszenie udziału w konferencji dostępne jest pod adresem: https://wimcon.wim.mil.pl/5wl/login/    Uchwała nr 07/15/VII XXXIII Zjazdu Lekarzy WIL
W dniu 20 marca 2015 r. XXXIII Zjazd Lekarzy WIL podjął uchwałę w sprawie zasad dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej.
Tekst uchwały w poniższym zbiorze:

Uchwala_Zjazdu_o_dofinansowaniu_szkolen.doc 2015.03.27    (364 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Między nami lekarzami
Komisja Stomatologiczna ORL w Łodzi oraz Koło Młodych Lekarzy zapraszają lekarzy i lekarzy dentystów na konferencję pt.: MIĘDZY NAMI LEKARZAMI
Konferencja odbędzie się w terminie 24-25 kwietnia 2015 r. w Zajeździe „Rozdroże” w Nieborowie (www.zajazd-nieborow.pl)
Szczegóły w poniższym zbiorze:

miedzy.doc 2015.03.29    (33 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Formularz zgłoszenia pobrać można ze strony internetowej www.oil.lodz.plKSZTAŁCENIE/Kursy, szkolenia, konferencje

Koledzy wędkarze!
Gorąco zachęcam do udziału w XIV Mistrzostwach Polski Lekarzy w Wędkarstwie Muchowym i Spinningowym, które odbędą się w dniach 14-17 maja 2015 r. na Wiśle w m. Ustroń.
Zawody są otwarte dla wszystkich lekarzy bez względu na kunszt i staż wędkarski. Organizatorzy gwarantują wspaniałą, koleżeńską atmosferę w otoczeniu zachwycającej przyrody. Nie zwlekajcie, już dziś potwierdźcie swoje uczestnictwo.
Pełna informacja o zawodach na stronie www.klinikajurajska.pl/mistrzostwapolskilekarzy.
Do zobaczenia na zawodach

Zbigniew Ułanowski
"Skalpel"


    XVIII Konferencja SA WAM
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej uprzejmie informuje, że w dniach 4-7 czerwca 2015 r. organizuje kolejną, XVIII Konferencję Naukową SA WAM.
Szczegóły w załączonym zbiorze.

XVIII Konferencja.doc 2014.12.16    (71 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Ważne! Od 10 grudnia możesz ubezpieczyć się podczas wizyty w biurze WIL
Informujemy, iż na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy PZU a Wojskową Izbą Lekarską przy udziale konsorcjum brokerskiego Gras Savoye/Tamal od dnia 10 grudnia br. możliwe będzie zawarcie umowy ubezpieczeniowej w biurze Wojskowej Izby Lekarskiej (ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa). Specjalnie przygotowana oferta ubezpieczeń medycznych asecurama med obejmuje:
– ubezpieczenie OC (obowiązkowe) zawodowej PZU,
– ubezpieczenie OC (dobrowolne) zawodowej PZU.
W trosce o zapewnienie Państwu pełnej ochrony asecurama med proponuje rozszerzenie pakietu ubezpieczeń zawodowych o:
– ochronę prawną InsterRisk
– ubezpieczenie HIV/WZW Lloyd’s
– ubezpieczenie utraty dochodu Lloyd’s.
W sprawie zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub przedłużenia polisy należy kontaktować się z niżej wymienionymi pracownikami biura WIL w godzinach pracy biura od 8:00 do 15:00:
● Edytą Klimkiewicz tel. 22 6210493 w. 186, e-mail: e.klimkiewicz@hipokrates.org
● Patrycją Wonatowską tel. 22 6210493 w. 175, e-mail: patrycja.wonatowska@gmail.com


Pomóż małemu Dobromirowi!
    Zmiana wysokosci składki członkowskiej

UWAGA! Przypominamy! Od 1 stycznia 2015 r. uległa zmianie wysokość składki członkowskiej! Zmień zlecenie stałe w banku!
Przypominamy o zmianie wysokości składki członkowskiej.
Poniżej zamieszczamy list Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie decyzji podjętej przez NRL o podwyższeniu od 1 stycznia 2015 r. składki członkowskie z 40 zł do 60 zł.
Czytaj więcej...
Pełny tekst uchwały w sprawie podwyższenia składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Komisja ds. Praktyk Lekarskich przypomina!
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do nowego rejestru i został im nadany numer księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Księga rejestrowa jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem https://www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów / Wyszukiwarka
Szczegóły w dołączonym zbiorze
Komisja ds Praktyk Prywatnych.doc 2013.07.17    (329 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    Zjazd absolwentów II kursu WAM
Absolwenci Wydziału Lekarskiego WAM w Łodzi z 1965 r. – II Kurs

W związku ze zbliżającą się 50 rocznicą ukończenia studiów planujemy w 2015 r. w Łodzi spotkanie koleżeńskie, połączone z uroczystością odnowienia dyplomów.
Szczegółowe informacje przekażemy wszystkim kolegom, którzy zadeklarują chęć uczestniczenia w tym spotkaniu. Prosimy zatem o zgłaszanie udziału i podanie danych umożliwiających dalszy kontakt (adres pocztowy, e-mail, numer telefonu).
Informacje te prosimy przekazać Koledze Janowi Hołyńskiemu w Łodzi (tel. 602 267 029, e-mail: jholynski@op.pl ).

Józef Kocur
Jan Hołyński
Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej


Rejestracja praktyk on-line

UWAGA!! Do rozpatrzenia wniosku wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany (ePUAP)

Przed rejestracją na portalu ePUAP zapoznaj się z Instrukcją zakładania konta ePUAP.

Wprowadzanie wszelkich zmian w księgach już istniejących, a także rejestracja nowych praktyk jest możliwa w formie elektronicznej - szczegółowa instrukcja złożenia wniosku w formie elektronicznej dostępna jest po zalogowaniu pod adresem http://rdwpl.eduportal.pl.

Etapy postępowania przy składaniu wniosku w formie elektronicznej:

  • Załóż konto na stronie nowego rejestru RPWDL

  • Zarejestrowane praktyki - odszukaj na stronie internetowej lub pobierz zamieszczony poniżej wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z systemu, który po wypełnieniu, podpisaniu i przybiciu pieczątki należy przesłać do WIL (dopuszczalna forma elektroniczna – skan wniosku) lub dostarczyć osobiście. Dopiero po nadaniu uprawnień możliwe będzie wprowadzanie zmian w istniejących już księgach.
    Pobierz wniosek o nadanie uprawnień:
    Wniosek o nadanie uprawnien.doc 2013.07.18    (20 KB)  

    UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


  • Rejestracja nowej praktyki – kliknij "Nowy wniosek praktyka lekarska", a następnie "Nowy wniosek o rejestrację indywidualnej praktyki lekarskiej" – wypełnij wniosek zgodnie z rejestrowaną praktyką,

  • Wprowadzanie zmian w zarejestrowanych praktykach – kliknij "Nowy wniosek praktyka lekarska", a następnie "Nowy wniosek o wpis zmian w rejestrze".

Wszelkie załączniki ( np. ubezpieczenie OC, decyzja Sanepidu) muszą być dołączone do wniosku w formie elektronicznej.

Księga rejestrowa - wyszukianie

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do nowego rejestru i został im nadany numer księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Księga rejestrowa jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów / Wyszukiwarka

Zasady ustalania nazwy towaru i usługi na paragonie fiskalnym - stanowisko Prezydium NRL z dn. 20.09.2013 r.

Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego niniejszym informuje, że do 31 października 2016 r. przyjmować będzie dokumenty dotyczące realizacji obowiązku ustawicznego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów za II okres rozliczeniowy.
Czytaj więcej...
    Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców
Poniżej prezentujemy opracowanie wykonane przez Komisję Stomatologiczną NIL i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, dotyczące obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne.
Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne

Składki Członkowskie. indywidualne subkonta bankowe
Od dnia 1.11.2011 r. został uruchomiony system subkont - indywidualnych rachunków bankowych dla każdego lekarza/lekarza dentysty, na które należy wpłacać składki członkowskie.
Od dnia 1.01.2012 r. obowiązują tylko indywidualne rachunki bankowe lekarza/lekarza dentysty.


Aktualnie obowiązująca podstawowa kwota składki członkowskie obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. - 60 zł

Więcej informacji na temat zmiany wysokości składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2011-06-13