Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
00-909 Warszawa 60, ul. Koszykowa 78
tel. TPSA: (22) 621 12 11, 621 04 93; MON: 84 56 75, 84 56 53, 84 55 80 (fax)
Rachunek Bankowy: 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

 
Szukaj:

Na skróty

W sprawie składek czlonkowskich
Poniżej zamieszczamy list Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie decyzji podjętej przez NRL o podwyższeniu od 1 stycznia 2015 r. składki członkowskie z 40 zł do 60 zł.
Czytaj więcej...
Pełny tekst uchwały w sprawie podwyższenia składki członkowskiej znajdiesz tutaj
    Tydzień dla zdrowia
Poniżej zamieszczamy pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, w którym przekazana została propozycja "Gazety Prawnej" rozpoczęcia ogólnopolskiej cyklicznej akcji pt. "Tydzień dla zdrowia".

Czytaj więcej...

Wnioski o stałe Prawo Wykonywania Zawodu
Informacje i dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o wydanie stałego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty znajdują się
tutaj...
Dokumenty należy składać w Biurze WIL (Komisja ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Praw Wykonywania Zawodu i Prywatnych Praktyk Lekarskich), Warszawa, ul. Koszykowa 78: osobiście w pokoju 183, listownie lub przez upoważnioną osobę.
Wnioski dostarczone do 03.10.2014 r. rozpatrywane będą 10.10.2014 r., zaś wnioski złożone po tym terminie - dopiero w miesiącu listopadzie br.
Informacje - tel. 22 621 04 93 w. 186, mail Edyta Klimkiewicz
    Bazpieczeństwo pacjenta w ujęciu holistycznym
Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Szpital Uniwersytecki w Krakowie organizują konferencję krajową z udziałem gości zagranicznych adresowaną do szerokiego grona profesjonalistów medycznych, menedżerów ochrony zdrowia i decydentów, prawników, producentów aparatury i materiałów medycznych.
Szczegółowe informacje oraz rejestracja: www.bezpiecznypacjent.cm-uj.krakow.pl
Sekretariat: 12 421 93 51

Czytaj więcej...

Praca dla lekarzy
Praca w Makowie Mazowieckim
SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki (szpital publiczny) poszukuje lekarzy następujących specjalności: ortopedów, internistów, stażystów na staż podyplomowy.
Oferujemy atrakcyjną, bardzo dobrze płatną pracę. Jesteśmy przychylnie nastawieni do kształcenia się Lekarzy. Mamy akredytację do kształcenia w wielu specjalizacjach.Organizujemy liczne wykłady i konferencje naukowe. Nasz Szpital od wielu lat posiada akredytację oraz ISO. Szpital jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Maków Mazowiecki to spokojne miasto położone 60 km od Warszawy z bardzo dobrą komunikacją.
e-mail: sekretariat@szpital-makow.pl. Telefon: +48 297142391

Praca we Włocławku
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku zatrudni lekarza medycyny pracy. Szczegółowe warunki zatrudnienia do uzgodnienia z Dyrektorem WOMP - tel. 54 413 69 00.

1974 Rok. Absolwenci Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie
Będzie nam miło spotkać się po 40 latach od uzyskania dyplomu. Zapraszamy do Krakowa w dniu 29 listopada 2014roku, by odświeżyć wspomnienia i odnowić kontakty i poszaleć.
W programie: wizyta w UJ, kabaret Loch Camelot, uroczysta kolacja w hotelu Galaxy.
Więcej na stronie internetowej; http://www.zjazd1974.jordan.pl
lub kontakt:
Grażyna Markiewicz tel. +48 604 95 30 30, mail grmarkiewicz@op.pl
Jacek Pietrzyk tel. +48 505 038 349, mail jacek.a.pietrzyk@gmail.com
    Zjazd absolwentów II kursu WAM
Absolwenci Wydziału Lekarskiego WAM w Łodzi z 1965 r. – II Kurs

W związku ze zbliżającą się 50 rocznicą ukończenia studiów planujemy w 2015 r. w Łodzi spotkanie koleżeńskie, połączone z uroczystością odnowienia dyplomów.
Szczegółowe informacje przekażemy wszystkim kolegom, którzy zadeklarują chęć uczestniczenia w tym spotkaniu. Prosimy zatem o zgłaszanie udziału i podanie danych umożliwiających dalszy kontakt (adres pocztowy, e-mail, numer telefonu).
Informacje te prosimy przekazać Koledze Janowi Hołyńskiemu w Łodzi (tel. 602 267 029, e-mail: jholynski@op.pl ).

Józef Kocur
Jan Hołyński


2 Międzynarodowy Kongres Medyczny - Kobieta i Mężczyzna. Zdrowe starzenie

Komisja ds. Praktyk Lekarskich przypomina!
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do nowego rejestru i został im nadany numer księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Księga rejestrowa jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem https://www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów / Wyszukiwarka
Szczegóły w dołączonym zbiorze
Komisja ds Praktyk Prywatnych.doc 2013.07.17    (329 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .
Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej


Rejestracja praktyk on-line

UWAGA!! Do rozpatrzenia wniosku wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany (ePUAP)

Przed rejestracją na portalu ePUAP zapoznaj się z Instrukcją zakładania konta ePUAP.

Wprowadzanie wszelkich zmian w księgach już istniejących, a także rejestracja nowych praktyk jest możliwa w formie elektronicznej - szczegółowa instrukcja złożenia wniosku w formie elektronicznej dostępna jest po zalogowaniu pod adresem http://rdwpl.eduportal.pl.

Etapy postępowania przy składaniu wniosku w formie elektronicznej:

  • Załóż konto na stronie nowego rejestru

  • Zarejestrowane praktyki - odszukaj na stronie internetowej lub pobierz zamieszczony poniżej wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z systemu, który po wypełnieniu, podpisaniu i przybiciu pieczątki należy przesłać do WIL (dopuszczalna forma elektroniczna – skan wniosku) lub dostarczyć osobiście. Dopiero po nadaniu uprawnień możliwe będzie wprowadzanie zmian w istniejących już księgach.
    Pobierz wniosek o nadanie uprawnień:
    Wniosek o nadanie uprawnien.doc 2013.07.18    (20 KB)  

    UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


  • Rejestracja nowej praktyki – kliknij "Nowy wniosek praktyka lekarska", a następnie "Nowy wniosek o rejestrację indywidualnej praktyki lekarskiej" – wypełnij wniosek zgodnie z rejestrowaną praktyką,

  • Wprowadzanie zmian w zarejestrowanych praktykach – kliknij "Nowy wniosek praktyka lekarska", a następnie "Nowy wniosek o wpis zmian w rejestrze".

Wszelkie załączniki ( np. ubezpieczenie OC, decyzja Sanepidu) muszą być dołączone do wniosku w formie elektronicznej.

Księga rejestrowa - wyszukianie

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do nowego rejestru i został im nadany numer księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Księga rejestrowa jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów / Wyszukiwarka

Zasady ustalania nazwy towaru i usługi na paragonie fiskalnym - stanowisko Prezydium NRL z dn. 20.09.2013 r.

Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego niniejszym informuje, że do 31 października 2016 r. przyjmować będzie dokumenty dotyczące realizacji obowiązku ustawicznego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów za II okres rozliczeniowy.
Czytaj więcej...
    Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców
Poniżej prezentujemy opracowanie wykonane przez Komisję Stomatologiczną NIL i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, dotyczące obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne.
Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne
OBWIESZCZENIE O WYNIKACH WYBORÓW XXXI ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO LEKARZY WIL DO ORGANÓW WIL NA VII KADENCJĘ

XXXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej obradujący w Warszawie w dniu 25 października br. dokonał wyborów do organów WIL na VII kadencję.
Wybrani zostali:

Prezes Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej - dr n. med. Jan SAPIEŻKO
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL – prof. dr hab. n. med. Jan BŁASZCZYK


Całość Obwieszczenia znajdziesz tutaj...
Spośród wybranych delegatów dokonano wyboru Prezydium Rady Lekarskiej WIL oraz przewodniczących poszczególnych komisji.
Szczegóły czytaj tutaj
Dnia 22 listopada br. na pierwszym posiedzeniu Sądu Lekarskiego WIL VII kadencji. zostali wybrani przewo9dniczący oraz wiceprzewodniczący SL WIL.
Szczegóły czytaj tutaj


Składki Członkowskie. indywidualne subkonta bankowe
Od dnia 1.11.2011 r. został uruchomiony system subkont - indywidualnych rachunków bankowych dla każdego lekarza/lekarza dentysty, na które należy wpłacać składki członkowskie.
Od dnia 1.01.2012 r. obowiązują tylko indywidualne rachunki bankowe lekarza/lekarza dentysty.


Aktualnie obowiązująca podstawowa kwota składki członkowskiej

40 zł

Więcej informacji na temat wysokości składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Uwaga absolwenci!
Informacje i dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o wydanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty znajdują się tutaj.
Dokumenty należy składać do 31 lipca 2014 r. w Biurze WIL (Komisja ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Praw Wykonywania Zawodu i Prywatnych Praktyk Lekarskich), Warszawa, ul. Koszykowa 78: osobiście, listownie lub przez upoważnioną osobę.
Informacje - tel. 22 621 04 93 w. 186.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2011-06-13