Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
00-909 Warszawa 60, ul. Koszykowa 78
tel. 22 621 12 11, 22 621 04 93; tel. MON: 261/845 675, 261/845 653, 261/845 580 (tel./fax)
Rachunek Bankowy: 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

 
Szukaj:

Na skróty

Praca dla lekarzy
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica poszukuje lekarzy specjalistów do:
  1. Oddziału Neonatologicznego
  2. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
  3. Oddziału Medycyny Paliatywnej
  4. Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
  5. Pododdziału Chemioterapii
Forma zatrudnienia i warunki płacy do uzgodnienia.
Informacje uzyskać można od Dyrektora tel. (67) 2106200, Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych tel. (67) 2106202 lub w Dziale Służb Pracowniczych tel. (67) 2106215, e-mail: sekretariat@szpitalpila.pl lub kadry@szpitalpila.pl.
    Zlot weteranów XXI kursu WAM
Zapraszamy wszystkich kolegów XXI kursu WAM do wzięcia udziału w IV zlocie w dniach 8-10.09.2017 r. w Dźwirzynie.
Proszę o kontakt wszystkich zainteresowanych weteranów XXI kursu.

Adam ANTONIK
nzozort-med@poczta.jzk.pl
tel.502 329 189EpiMilitaris 2017
Organizatorzy Konferencji .Epimilitaris'' serdecznie zapraszają Państwa na kolejną piątą edycję Konferencji .Epimilitaris 2017", tym razem dotyczącą współdziałania mundurowych i cywilnych służb medycznych wobec współczesnych zagrożeń, zarówno naturalnych jak i spowodowanych działalnością człowieka.
Szczegóły w załączonym zbiorze:

EpiMilitaris2017.rtf 2016.12.12    (82 KB) 
    Zjazd Absolwentów X Kursu WAM
Zapraszamy wszystkich Kolegów - absolwentów X Kursu WAM do wzięcia udziału w zjeździe z okazji 50-lecia rozpoczęcia studiów.
Zjazd odbędzie się w Hotelu Magellan w Bronisławowie nad Zalewem Sulejowskim w dniach 16-18.06.2017 r.
Proszę o kontakt wszystkich zainteresowanych i niezainteresowanych absolwentów X Kursu.

Andrzej Kaszuba
andrzej.kaszuba@umed.lodz.pl
tel. 603-544-222


XVII Mistrzostw Polski Lekarzy w Piłce
W dniach 31.03. - 01.04.2017 r. w hali sportowej WOSIR w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej 35 odbędą się XVII Mistrzostw Polski Lekarzy w Piłce Siatkowej.
Szczegóły w załączonym zbiorze:

mpl2017.doc 2016.12.06    (31 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    XX Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim
Zapraszamy do udziału w XX Mistrzostwach Polski Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim, które odbędą się Czytaj więcej... w dniach 24 – 26.02.2017 w Kluszkowcach.
Czytaj więcej...

Turnieje Tenisowe Lekarzy w 2017 r.
    Komunikat NFZ
W załaczonym pliku prezentujemy komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dot. zasad nadawania unikalnych numerów recept na leki refundowane.

komunikat.pdf 2016.08.18    (311 KB) 

Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Lekarzy/Lekarzy Dentystów WIL
Niniejszym przypominamy i informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. kontynuowane będą w WIL przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów na bazie Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów 78 w Warszawie BEZPŁATNE kursy doskonalące dla lekarzy/lekarzy dentystów - członków WIL ...
Czytaj więcej...

Komunikat KKiDZ 2016.doc 2016.12.06    (60 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Wniosek o dofinansowanie kształcenia
XXXIV Zjazd lekarzy WIL podjął 18 marca 2016 r. uchwalę nr 9/16/VII w sprawie zasad dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia tego kształcenia.
Oiniżej zamieścilismy link do ww. uchwały wraz z załącznikami: regulaminem i wnioskiem o dofinansowanie.

uchwala.doc 2016.08.09    (94 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    "Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Zapraszamy lekarzy do udziału w multimedialnym programie edukacyjnym pt. "Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową", którego autorem jest Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk.
Udział w programie jest bezpłatny i możliwy w każdym czasie i miejscu. Jest bowiem emitowany on-line w sieci internetowej z ograniczonym dostępem pn. Medyczna Platforma Edukacyjna (www.medycyna.org.pl). w kategorii programy nieodpłatne, poz. Programy Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
Program przeznaczony jest dla lekarzy objętych obowiązkiem doskonalenia zawodowego, zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. nr 277 poz. 1634). Pozytywny wynik testu wiedzy uprawnia do uzyskania 5 pkt. edukacyjnych.

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄElektroniczne zwonienia lekarskie (e-ZLA)
Od 1 stycznia 2016 r. lekarze i lekarze dentyści będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie przy ożyciu bezpłatnej aplikacji udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Szczegóły dostępne są na stronie ZUS

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznejePUAP
Do rozpatrzenia wniosku wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany (ePUAP)

Przed rejestracją na portalu ePUAP zapoznaj się z Instrukcją zakładania konta ePUAP.

Składanie wniosku w formie elektronicznej:

Wszelkie załączniki (oświadczenie o wymogach sanitarnych-gabinet, potwierdzenie opłaty) należy zeskanować i dołączyć do wniosku w formie elektronicznej.
Pobierz oświadczenie o wymogach sanitarnych - gabinet
oswiadczenie o wymogach sanitarnych-gabinet.doc 2017.02.06    (23 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Opłaty i rachunek bankowy:
- wpis do rejestru - 86 zł
- zmiana wpisu w rejestrze - 43 zł
Opłaty należy wnosić na konto: 50102010970000780200016741

Od 1 stycznia 2018 r. zwolnienia lekarskie będą mogły mieć postać wyłącznie elektroniczną


Od 1 stycznia 2016 do końca 2017 roku będzie można wystawiać zwolnienia zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Przedstawiamy prezentację Piotra Winciunasa, wicedyrektora Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS na temat e-ZLA.
Pobierz prezentację

Informujemy ponadto, że na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych http://zus.pl/ znajduje się więcej informacji na ten temat. Udostępniona została ponadto możliwość przesyłania zapytań na adres: ezla@zus.pl

Uchwały Przeydium RL WIL
Na posiedzeniu Prezydium Rady Lekarskiej WIL w dniu 21 sierpnia 2014 r. zostały podjęte dwie ważne uchwały
  • UCHWAŁA NR 1529/15/VII w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej
  • UCHWAŁA Nr 1530/15/VII w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej.

Teksty uchwał znajdują się w załączonych zbiorach.

UCHWAŁA RL-WIL-Osrodek-Doskonalenia-Zawodowego-WIL.doc 2015.09.15    (232 KB)  
UCHWAŁA-RL-WIL-Rada-Programowa.doc 2015.09.15    (199 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Ważne! Od 10 grudnia 2014 r. możesz ubezpieczyć się podczas wizyty w biurze WIL
Informujemy, iż na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy PZU a Wojskową Izbą Lekarską przy udziale konsorcjum brokerskiego Gras Savoye/Tamal od dnia 10 grudnia br. możliwe będzie zawarcie umowy ubezpieczeniowej w biurze Wojskowej Izby Lekarskiej (ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa). Specjalnie przygotowana oferta ubezpieczeń medycznych asecurama med obejmuje:
– ubezpieczenie OC (obowiązkowe) zawodowej PZU,
– ubezpieczenie OC (dobrowolne) zawodowej PZU.
W trosce o zapewnienie Państwu pełnej ochrony asecurama med proponuje rozszerzenie pakietu ubezpieczeń zawodowych o:
– ochronę prawną InsterRisk
– ubezpieczenie HIV/WZW Lloyd’s
– ubezpieczenie utraty dochodu Lloyd’s.
W sprawie zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub przedłużenia polisy należy kontaktować się z niżej wymienionymi pracownikami biura WIL w godzinach pracy biura od 8:00 do 15:00:
● Edytą Klimkiewicz tel. 22 6210493 w. 186, e-mail: e.klimkiewicz@hipokrates.org
● Patrycją Wonatowską tel. 22 6210493 w. 175, e-mail: patrycja.wonatowska@gmail.com


Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców
Poniżej prezentujemy opracowanie wykonane przez Komisję Stomatologiczną NIL i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, dotyczące obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne.
Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne

Zmiana wysokosci składki członkowskiej

UWAGA! Przypominamy! Od 1 stycznia 2015 r. uległa zmianie wysokość składki członkowskiej! Zmień zlecenie stałe w banku!
Przypominamy o zmianie wysokości składki członkowskiej.
Poniżej zamieszczamy list Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie decyzji podjętej przez NRL o podwyższeniu od 1 stycznia 2015 r. składki członkowskie z 40 zł do 60 zł.
Czytaj więcej...
Pełny tekst uchwały w sprawie podwyższenia składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Składki Członkowskie. indywidualne subkonta bankowe
Od dnia 1.11.2011 r. został uruchomiony system subkont - indywidualnych rachunków bankowych dla każdego lekarza/lekarza dentysty, na które należy wpłacać składki członkowskie.
Od dnia 1.01.2012 r. obowiązują tylko indywidualne rachunki bankowe lekarza/lekarza dentysty.


Aktualnie obowiązująca podstawowa kwota składki członkowskie obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. - 60 zł

Więcej informacji na temat zmiany wysokości składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego niniejszym informuje, że do 31 października 2016 r. przyjmować będzie dokumenty dotyczące realizacji obowiązku ustawicznego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów za II okres rozliczeniowy.
Czytaj więcej...

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2015-10-06