Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
00-909 Warszawa 60, ul. Koszykowa 78
tel. TPSA: (22) 621 12 11, 621 04 93; MON: 84 56 75, 84 56 53, 84 55 80 (fax)
Rachunek Bankowy: 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

 
Szukaj:

Na skróty

Zmiana terminów posiedzeń RL WIL
Uwaga! Uległy zmianie terminy posiedzeń Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w miesiącach listopadzie i grudniu 2015 r.
Listopadowe posiedzenie odbędzie się , a grudniowe 18 grudnia br.

Uchwały Przeydium RL WIL
Na posiedzeniu Prezydium Rady Lekarskiej WIL w dniu 21 sierpnia 2014 r. zostały podjęte dwie ważne uchwały
 • UCHWAŁA NR 1529/15/VII w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej
 • UCHWAŁA Nr 1530/15/VII w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej.

Teksty uchwał znajdują się w załączonych zbiorach.

UCHWAŁA RL-WIL-Osrodek-Doskonalenia-Zawodowego-WIL.doc 2015.09.15    (232 KB)  
UCHWAŁA-RL-WIL-Rada-Programowa.doc 2015.09.15    (199 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

    Wniosek o dofinansowanie kształcenia
Poniżej został zamieszczony wniosek o dofinansowanie szkolenia.
Wniosek ten:
 1. Obowiązuje członków WIL od 1.12.2015 r.
 2. Dotyczy członków WIL ubiegających się o zwrot kosztów (dofinansowanie ) kształcenia na podstawie uchwały nr 7/15/VII Zjazdu Lekarzy WIL z dnia 20 marca 2015 r.
 3. Do 30.11.2015 r. członkowie WIL ubiegający się o zwrot kosztów (dofinansowanie) kształcenia obowiązani są dołączyć do wniosku przez siebie napisanego oświadczenie o nie korzystaniu ze zwrotu kosztów (dofinansowania) kształcenia z innych źródeł.


Wniosek-o dofinansowanie.doc 2015.09.15    (53 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE
Szanowni Państwo,
W imieniu Izby Gospodarczej Medycyna Polska - współorganizatora oraz Organizatora Głównego targów serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w największej na Mazowszu imprezie poświęconej sektorowi ochrony zdrowia.
Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE - Warsaw International Healthcare Exhibition, które po raz trzeci odbędą się w dniach 8-10 października 2015 roku, w Warszawskim Centrum Expo XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 dają możliwość porównania ofert handlowych ponad 100 firm z 14 krajów.
Targom towarzyszyć będzie bogaty program merytoryczny z licznymi konferencjami i warsztatami dla kadry zarządzającej w placówkach medycznych, lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Będziemy mówić o zaawansowanej technologii sprzętu medycznego, nowościach branżowych, zaprezentujemy nowe trendy w projektowaniu i budownictwie szpitalnym, poruszymy temat wyposażenia placówek medycznych oraz e-medycyny.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wydarzenia oraz programu targów: wihehospital.pl/konferencje. Zachęcamy do dokonania rejestracji online za pośrednictwem strony internetowej (zakładka: dla odwiedzających, rejestracja-online) i korzystania z bezpłatnego wstępu na Targi.
Z wyrazami szacunku

Anna Fałat, Project Manager
tel. (+48) 22 395 66 97, kom. 698 054 193, www: wihehospital.pl

Więcej informacji znajdziesz w załączonych plikach:
Informacje o konferencji
Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE

Zawiadomienie
Organizatorzy Zjazdu 55-lecia ukończenia studiów na Wydziale lekarskim, Stomatologicznym i Fakultecie Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1954-1960/61 przypominają:
16 października 2015 r. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie I-go roku Absolwentów WAM w hotelu Reymont, Łódź ul. Legionów 81, tel. 42 633 80 23;
17 października 2015 r. o godz. 12.00 Spotkanie Absolwentów w Pałacu Poznańskiego przy ul. Ogrodowej.
Z ramienia Stowarzyszenia A.M. i U.M. Janina Ostrowska
Tel. 42 727 59 09, 606 783 266 (10.00-14.00)

Konto Stowarzyszenia PKO BP I/O Łódź 76 1020 3352 0000 1202 0009 9499

Za Komitet organizacyjny

Antoni Nikiel
Bogdan Eckerscorf


    Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej
PTTM zaprasza w dniach 17-18 października 2015 r. do Poznania na Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Sposób na 'trudnego pacjenta'. Dialog motywujący w opiece zdrowotnej".
Szczegóły w załączonych zbiorach.

Zaproszenie na konferencje PTTM.doc 2015.08.17    (37 KB)  
Zaproszenie na konferencję PTTM 2.doc 2015.08.17    (59 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Uwaga absolwenci!
Informacje i dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o wydanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty znajdują się tutaj.
Dokumenty należy składać do 31 lipca 2015 r. w Biurze WIL (Komisja ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Praw Wykonywania Zawodu i Prywatnych Praktyk Lekarskich), Warszawa, ul. Koszykowa 78: osobiście, listownie lub przez upoważnioną osobę.
Informacje - tel. 22 621 04 93 w. 186.

Wydział Lekarski PAM w Szczecinie - rocznik 1995
Z okazji 20 lecia ukończenia studiów, zapraszam Koleżanki i Kolegów na spotkanie w dniach 23-25- października 2015 roku . Spotkamy się w Pensjonacie Pisz w Pobierowie.
Opłata za udział w spotkaniu wynosi 380 złotych. Wpłaty proszę dokonywać do końca sierpnia 2015 roku na konto 49 1240 3868 1111 0010 2559 8600. ( Andrzej Radecki) z podaniem dokładnych danych wpłacającego. Proszę o wcześniejsze zgłaszanie, do dnia 30 czerwca 2015 r., chęci udziału w zjeździe celem zarezerwowania odpowiedniej ilości miejsc noclegowych.
Bliższych informacji udziela : Andrzej Radecki tel. 602 42 89 28, e-mail: radecki@onet.pl.

Ważne! Od 10 grudnia możesz ubezpieczyć się podczas wizyty w biurze WIL
Informujemy, iż na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy PZU a Wojskową Izbą Lekarską przy udziale konsorcjum brokerskiego Gras Savoye/Tamal od dnia 10 grudnia br. możliwe będzie zawarcie umowy ubezpieczeniowej w biurze Wojskowej Izby Lekarskiej (ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa). Specjalnie przygotowana oferta ubezpieczeń medycznych asecurama med obejmuje:
– ubezpieczenie OC (obowiązkowe) zawodowej PZU,
– ubezpieczenie OC (dobrowolne) zawodowej PZU.
W trosce o zapewnienie Państwu pełnej ochrony asecurama med proponuje rozszerzenie pakietu ubezpieczeń zawodowych o:
– ochronę prawną InsterRisk
– ubezpieczenie HIV/WZW Lloyd’s
– ubezpieczenie utraty dochodu Lloyd’s.
W sprawie zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub przedłużenia polisy należy kontaktować się z niżej wymienionymi pracownikami biura WIL w godzinach pracy biura od 8:00 do 15:00:
● Edytą Klimkiewicz tel. 22 6210493 w. 186, e-mail: e.klimkiewicz@hipokrates.org
● Patrycją Wonatowską tel. 22 6210493 w. 175, e-mail: patrycja.wonatowska@gmail.com


Komisja ds. Praktyk Lekarskich przypomina!
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do nowego rejestru i został im nadany numer księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Księga rejestrowa jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem https://www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów / Wyszukiwarka
Szczegóły w dołączonym zbiorze
Komisja ds Praktyk Prywatnych.doc 2013.07.17    (329 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .
Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej


Rejestracja praktyk on-line

UWAGA!! Do rozpatrzenia wniosku wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany (ePUAP)

Przed rejestracją na portalu ePUAP zapoznaj się z Instrukcją zakładania konta ePUAP.

Wprowadzanie wszelkich zmian w księgach już istniejących, a także rejestracja nowych praktyk jest możliwa w formie elektronicznej - szczegółowa instrukcja złożenia wniosku w formie elektronicznej dostępna jest po zalogowaniu pod adresem http://rdwpl.eduportal.pl.

Etapy postępowania przy składaniu wniosku w formie elektronicznej:

 • Załóż konto na stronie nowego rejestru RPWDL

 • Zarejestrowane praktyki - odszukaj na stronie internetowej lub pobierz zamieszczony poniżej wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z systemu, który po wypełnieniu, podpisaniu i przybiciu pieczątki należy przesłać do WIL (dopuszczalna forma elektroniczna – skan wniosku) lub dostarczyć osobiście. Dopiero po nadaniu uprawnień możliwe będzie wprowadzanie zmian w istniejących już księgach.
  Pobierz wniosek o nadanie uprawnień:
  Wniosek o nadanie uprawnien.doc 2013.07.18    (20 KB)  

  UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


 • Rejestracja nowej praktyki – kliknij "Nowy wniosek praktyka lekarska", a następnie "Nowy wniosek o rejestrację indywidualnej praktyki lekarskiej" – wypełnij wniosek zgodnie z rejestrowaną praktyką,

 • Wprowadzanie zmian w zarejestrowanych praktykach – kliknij "Nowy wniosek praktyka lekarska", a następnie "Nowy wniosek o wpis zmian w rejestrze".

Wszelkie załączniki ( np. ubezpieczenie OC, decyzja Sanepidu) muszą być dołączone do wniosku w formie elektronicznej.

Księga rejestrowa - wyszukianie

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do nowego rejestru i został im nadany numer księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Księga rejestrowa jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów / Wyszukiwarka

Zasady ustalania nazwy towaru i usługi na paragonie fiskalnym - stanowisko Prezydium NRL z dn. 20.09.2013 r.

Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego niniejszym informuje, że do 31 października 2016 r. przyjmować będzie dokumenty dotyczące realizacji obowiązku ustawicznego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów za II okres rozliczeniowy.
Czytaj więcej...
    Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców
Poniżej prezentujemy opracowanie wykonane przez Komisję Stomatologiczną NIL i Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, dotyczące obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne.
Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki prywatne

Zmiana wysokosci składki członkowskiej

UWAGA! Przypominamy! Od 1 stycznia 2015 r. uległa zmianie wysokość składki członkowskiej! Zmień zlecenie stałe w banku!
Przypominamy o zmianie wysokości składki członkowskiej.
Poniżej zamieszczamy list Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie decyzji podjętej przez NRL o podwyższeniu od 1 stycznia 2015 r. składki członkowskie z 40 zł do 60 zł.
Czytaj więcej...
Pełny tekst uchwały w sprawie podwyższenia składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Składki Członkowskie. indywidualne subkonta bankowe
Od dnia 1.11.2011 r. został uruchomiony system subkont - indywidualnych rachunków bankowych dla każdego lekarza/lekarza dentysty, na które należy wpłacać składki członkowskie.
Od dnia 1.01.2012 r. obowiązują tylko indywidualne rachunki bankowe lekarza/lekarza dentysty.


Aktualnie obowiązująca podstawowa kwota składki członkowskie obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. - 60 zł

Więcej informacji na temat zmiany wysokości składki członkowskiej znajdziesz tutaj

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2011-06-13