Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Sąd Lekarski

Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego:

02-512 Warszawa, ul. Puławska 18 (wejście od ul. Rejtana)
tel. 22-542-83-20, 22-542-83-21

Kierownik Kancelarii OSL - mgr Magdalena Kujawska
Pracownicy Kancelarii OSL - Ewa Mrazek, mgr Joanna Antonowicz


Zgodnie z art. 30 ustawy o izbach lekarskich, okręgowy sąd lekarski:
 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 2. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
 3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.
Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

***
Odpowiedzialność zawodowa
Najistotniejsze postanowienia nowej ustawy o izbach lekarskich

 1. Rozszerzenie wachlarzu kar:
  • upomnienie
  • nagana
  • kara pieniężna (od jednej trzeciej do czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce)
  • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia na czas określony (do pięciu lat)
  • ograniczenie zakresu czynności lekarskich
  • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na czas określony (do pięciu lat)
  • pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
 2. Możliwość natychmiastowego, tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub tymczasowego ograniczenia czynności lekarskich przed zakończeniem postępowania, jeśli zebrane dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem na ciężkie przewinienie zawodowe, a wykonywanie zawodu przez lekarza, którego dotyczy postępowanie, zagraża bezpieczeństwu pacjentów.
 3. Prowadzenie przez Naczelną Radę Lekarską Rejestru Ukaranych Lekarzy, jawnego dla osób i podmiotów, które wykazują interes prawny.
 4. Pokrzywdzony jest stroną w postępowaniu.
 5. Możliwość mediacji. Mediatorem ma być wybrany przez okręgową lekarską lekarz godny zaufania. Nie może być nim rzecznik odpowiedzialności zawodowej, jego zastępca, ani członek sądu lekarskiego.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Przewodniczący OSL
 Roman Jasiński


Wiceprzewodniczący OSL
1.Elżbieta Rusiecka-Kuczałek
2.Piotr Sobiech


Członkowie OSL
1.Arkadiusz Bogucki
2.Witold Bołoz
3.Stefan Borzym
4.Witold Cieśla
5.Arkadiusz Ciupak
6.Maria Danielska-Klimek
7.Bogusław Drotlef
8.Rafał Flakowski
9.Iwona Hawryłkiewicz
10.Maria Jasińska
11.Stefan Jaworski
12.Grzegorz Jędrzejewski
13.Grzegorz Kamecki
14.Marek Karwacki
15.Jadwiga Kazana
16.Bożena Kryszałowicz
17.Ewa Kusto
18.Helena Lenczewska-Kulikowska
19.Danuta Lesak
20.Agnieszka Leśniak-Trześniewska
21.Grzegorz Luboiński
22.Przemysław Łaniewski-Wołłk
23.Maciej Olszewski
24.Grzegorz Panek
25.Andrzej Pastuszko
26.Andrzej Płoński
27.Jarosław Pniewski
28.Monika Potocka
29.Magdalena Rychłowska-Pruszyńska
30.Agnieszka Skoczylas
31.Kazimierz Skubik
32.Aleksandra Słabik-Ledóchowska
33.Wiesława Sonczyk
34.Agnieszka Szaniawska-Bartnicka
35.Mirosława Trojanowska
36.Aleksandra Wyględowska-Tucholska
37.Bogdan Zajączkowski


Dokumenty

Sprawozdanie z działalnosci Okregowego Sadu Lekarskiego za rok 2012.pdf 2013.04.29    (68 KB) 

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@warszawa.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2014-05-16