Strona główna OIL

   


 
Okręgowa Rada Lekarska

Znajdujecie się Państwo na starej stronie OIL. Zapraszamy na nową stronę Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z serwisem informacyjnym "Monitor Lekarski".

Adres: http://www.oilwaw.org.pl

Na starej stronie znajdziecie Państwo archiwalne informacje, w tym uchwały i stanowiska poprzednich kadencji.

Zgodnie z art. 25 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:
  1. przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa,
    1. prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
    2. wykonuje zadania i czynności określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3-9 oraz ust. 2 pkt 2-8, 10 i 11 ustawy o izbach lekarskich,
  2. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy,
  3. sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
  4. składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
  5. prowadzi bieżące sprawy izby,
  6. wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską.

Zapraszamy również na stronę Delegatury ORL w Radomiu


Wybierz strony:

» Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Andrzej Sawoni
» Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
» Skład Okręgowej Rady Lekarskiej
» Prawo stanowione przez Okręgową Radę Lekarską


Sprawozdanie z pracy Prezydium ORL w okresie od 19.10.2012 do 23.11.2012 r

Sprawozdanie z działalności ORL za rok 2012

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@warszawa.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2015-03-26