Strona główna OIL

   


 
Okręgowa Komisja Rewizyjna

02-094 Warszawa, ul. Puławska 18
sek.: Julita Kiwatyniec; tel. 22-542-83-48
email: rewizyjna@oilwaw.org.pl

Zgodnie z art. 29 ustawy o izbach lekarskich okręgowa komisja rewizyjna:
  1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
  2. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;
  3. przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.
Przewodniczący komisji ma prawo udziału w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z głosem doradczym.

***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Przewodniczący OKR
 Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć


Wiceprzewodniczący OKR
1.Elżbieta Latoszek-Banasiak
2.Anna Wilmowska-Pietruszyńska


Sekretarz OKR
 Maciej Doruchowski


Członkowie OKR
1.Edward Dąbrowski
2.Adam Galewski
3.Robert Mlosek
4.Barbara Ostaszewska-Chrzanowska
5.Maciej Ruszkowski
6.Krzysztof Rymuza
7.Danuta Syczewska


Pracownik biura obsługujący komisję
 Julita Kiwatyniec


Dokumenty

Sprawozdanie z działalnosci OKR OIL w Warszawie VI kadencji.pdf 2014.01.28    (186 KB) 
Sprawozdanie z działalnosci OKR za rok 2012.pdf 2013.04.29    (61 KB) 

Wybierz strony:

» Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@warszawa.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2014-01-31