Strona główna OIL
Strona główna PULS-u

   Odznaczenia LAUDABILIS

Najwyższym odznaczeniem warszawskiego samorządu lekarskiego w bieżącym roku zostali uhonorowani:

Stefan Kruś - profesor, doktor nauk medycznych, patomorfolog. Akademię Medyczną w Warszawie ukończył w 1951 r. Do 1996 r., przez 26 lat, kierował Zakładem Anatomii Patologicznej AM w Warszawie. Wiele lat przepracował za granicą, m.in. w Szpitalu Polskim w Korei Północnej i w Stanach Zjednoczonych. Zasłużony wychowawca i nauczyciel akademicki. Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Redaktor wydawnictw tematycznych związanych z patomorfologią. Wyróżniony wieloma odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi o charakterze naukowym, resortowym i państwowym. Aktywnie wspomagał działalność samorządu lekarskiego. Zachował niezłomną postawę moralną w okresie przemian politycznych, będąc wzorem dla studenckiego ruchu odnowy.

Danuta Anańko - ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie w 1953 r. Internistka, doktor nauk medycznych, były ordynator w Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Zorganizowała ośrodek intensywnej opieki kardiologicznej w kierowanym przez siebie oddziale, podobne ośrodki pomogła organizować w 11 oddziałach wewnętrznych na terenie byłego województwa radomskiego. Przewodnicząca Komisji Etyki i Komisji ds. Emerytów i Rencistów Delegatury Radomskiej. Były członek Komisji Rewizyjnej OIL w Lublinie. Aktywna działaczka samorządu lekarskiego. Członkini wielu towarzystw naukowych. Opublikowała 15 prac naukowych. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi odznaczeniami.

Ewa Zienkiewicz-Komorowska - Akademię Medyczną w Warszawie ukończyła w 1958 r. Chirurg dziecięcy. Pracowała w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 1991 r. zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, początkowo w Izbie Lekarskiej MSWiA. Odpowiedzialna, poświęcająca się pracy rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Wyróżniona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami resortowymi.

Ewa Miękus-Pączek - ukończyła Akademię Medyczną w Szczecinie w 1981 r. Lekarz dentysta. Pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym w Radomiu. Aktywna w samorządzie lekarskim. Członek Naczelnej Rady Lekarskiej, członek Krajowej Komisji Wyborczej przez trzy kadencje. Członek Komisji Bioetycznej OIL w Warszawie przez trzy kadencje. Przewodnicząca Delegatury Radomskiej OIL w Warszawie. Jest organizatorem Plebiscytu i Gali "Lekarz Roku" w środowisku radomskim.

Jerzy Szaflik - ukończył Śląską Akademię Medyczną w 1969 r. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, okulista. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, kierownik Katedry i Kliniki Okulistycznej II Wydziału Lekarskiego WUM. Członek licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi innymi odznaczeniami. Laureat wielu nagród. Stale współpracuje z samorządem lekarskim. Uczestniczy w przedsięwzięciach Fundacji "Pro Seniore", wspomagając licytacje prowadzone na rzecz lekarzy emerytów.

mkr


Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: puls@warszawa.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2011-10-24