Strona główna OIL
Strona główna PULS-u

   Sylwetki - Andrzej Jacyna, dyrektor MOW NFZ

Od 1 stycznia br. migracja zdrowotna jest rozliczana na bieżąco - województwa otrzymują środki finansowe za udzielanie świadczeń pacjentom z innych rejonów administracyjnych. Ponieważ na Mazowszu wykonuje się więcej usług osobom z innych województw, niż w tych województwach naszym mieszkańcom, jest to dla nas korzystne. Ok. 130 mln zł z naszego budżetu przeznaczamy, w formie pełnomocnictw, na leczenie Mazowszan w innych województwach, natomiast pozostałe województwa "wykupują" u nas świadczenia za ponad 400 mln zł.

***


Lekarz. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku w 1977 r. Specjalizacja II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.

W latach 1977-2001 pracował
w ZOZ Człuchów. Po reformie ubezpieczeń zdrowotnych był dyrektorem Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych (1999-
-2001), a następnie dyrektorem Szpitala Grochowskiego w Warszawie. Od maja 2005 r. dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.


Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: puls@warszawa.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2008-03-07