Strona główna OIL
Strona główna PULS-u

   Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

W trosce o zwiększenie liczby przeszczepów

W lipcu br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił
do ministra zdrowia oraz do dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "POL-TRANSPLANT" w sprawie rozważenia produkcji polskiej wersji programu "Wielki dawca", który został wyemitowany w holenderskiej telewizji. Program pokazywał rywalizację osób oczekujących na przeszczep o względy potencjalnego dawcy organu. Jak się okazało, osoba, która występowała jako dawca organu, była aktorem.
Według rzecznika, holenderski program, choć kontrowersyjny z etycznego punktu widzenia, przyczynił się do radykalnego wzrostu liczby zgłoszeń - deklaracji potencjalnych dawców oferujących swe organy do przeszczepów.
Mając na względzie pozytywne reakcje Holendrów, RPO zastanawia się, czy emisja takiego programu w polskiej wersji nie wywołałaby podobnych skutków - z pożytkiem dla chorych oczekujących na przeszczep organu.
AK


Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: puls@warszawa.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2007-09-11