Strona główna OIL
Strona główna PULS-u

   Wojciech Puzyna - kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Wojciech Puzyna
Kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Kandyduje z listy Platformy Obywatelskiej w Okręgu Warszawa - Ochota, Włochy, Ursus, Wola, Bemowo, Żoliborz, Bielany

Sprawna, profesjonalna, przyjazna pacjentom, dobrze wynagradzana Służba Zdrowia.
Dr n. med. Wojciech Puzyna - absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1977). Specjalizacje: Io z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej, IIo z zakresu położnictwa i ginekologii w 1987 roku, IIo z zakresu medycyny sportowej. Ukończył również studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1999). Pracował w Centralnej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Warszawie, przy ul. Konopnickiej 6 (1977-1981),w II Klinice Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie, przy ul. Karowej 2 (1982 -1991). Od roku 1992 - dyrektor, lekarz naczelny Specjalistycznego Szpitala Położniczo-Ginekologiczny św. Zofii w Warszawie, przy ul. Żelaznej 90

Rozmowa "Pulsu"
Dlaczego jako lekarz chce Pan działać społecznie?

Po 10 latach kierowania Szpitalem Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie jestem bardziej menedżerem, niż lekarzem - choć nadal praktykuję. Chcę działać społecznie w samorządzie, bo zdobyłem doświadczenie, osiągnąłem sukces w prowadzeniu szpitala - te umiejętności mogę wykorzystać dla dobra mieszkańców mojego województwa - pacjentów i środowiska medycznego.

Czy liczy Pan na głosy kolegów lekarzy?
Tak, liczę na głosy koleżanek i kolegów lekarzy. Jeśli zostanę wybrany, będę reprezentował interesy całego środowiska "medyków" w "parlamencie" województwa; warto mieć swojego, swoich przedstawicieli w samorządzie, tworzącym plany zabezpieczenia opieki medycznej na Mazowszu.
Najważniejsze cele...
Najważniejsze obszary mojego zainteresowania w działalności samo-rządowej to:


  • dobra organizacja służby zdrowia na Mazowszu,
  • efektywna ekonomicznie działalność zakładów opieki zdrowotnej,
  • podnoszenie jakości usług medycznych,
  • współmierne do wysiłku i odpowie-dzialności płace personelu służby zdrowia,
  • równouprawnienie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • walka z szarą strefą w służbie zdrowia i nie tylko.

"PULS" - biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: puls@warszawa.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2003-09-02