Strona główna OIL

   


 
XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy

2 kwietnia 2011 r.
Sala konferencyjna Hotelu FILMAR


Porządek obrad Zjazdu:
 1. Otwarcie Zjazdu przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej.
 2. Wybór Komisji Mandatowej.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Wybór Przewodniczącego Zjazdu, Wiceprzewodniczących i Sekretarzy.
 5. Wybór komisji zjazdowych:
  • Uchwał i Wniosków,
  • Regulaminowej,
  • Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 7. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej.
 8. Przyjęcie regulaminu Zjazdu i porządku obrad.
 9. Informacje Prezesa ORL z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej.
 10. Sprawozdanie Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej.
 11. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 12. Wniosek o odwołanie członka ORL poprzedzony prezentacją materiału filmowego.
 13. Dyskusja zjazdowa.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, i podjęcie uchwał.
 15. Przedstawienie wykonania budżetu za rok 2010 i uchwalenie budżetu na rok 2011.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.
 17. Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego.
 18. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 19. Sprawozdanie Rzecznika Praw Lekarza.
 20. Dyskusja zjazdowa.
 21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, i podjęcie uchwał.
 22. Zakończenie obrad ok. godz. 14.00.


Uchwały

1w sprawie wyboru Przewodniczącego XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
numer 1 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28u001.doc 2011.06.10    (12 KB)  
2w sprawie wyboru prezydium i komisji zjazdowych
numer 2 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28u002.doc 2011.06.10    (15 KB)  
3w sprawie porządku obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy K-POIL w Toruniu
numer 3 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28u003.doc 2011.06.10    (16 KB)  
4w sprawie regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
numer 4 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28u004.doc 2011.06.10    (41 KB)  
5w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności organów
numer 5 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28u005.doc 2011.06.10    (89 KB)  
6w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2010 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
numer 6 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28u006.doc 2011.06.10    (15 KB)  
7w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2011
numer 7 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28u007.doc 2011.06.10    (16 KB)  
8w sprawie nowej siedziby Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
numer 8 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28u008.doc 2011.06.10    (16 KB)  
9w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 8/XXII/2006 XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 25 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy finansowej z izby lekarskiej
numer 9 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28u009.doc 2011.06.10    (26 KB)  
10w sprawie powołania Komisji ds. ubezpieczeń lekarzy
numer 10 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28u010.doc 2011.06.10    (16 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Stanowiska

1numer 1 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28s001.doc 2011.06.10    (15 KB)  
2numer 2 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28a002.doc 2011.06.10    (16 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Apele

1w sprawie krytycznej analizy ilości wymaganych dokumentów do sprawozdawczości
numer 1 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28a001.doc 2011.06.10    (16 KB)  
2w sprawie planowanej informatyzacji w ochronie zdrowia
numer 2 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28a002.doc 2011.06.10    (16 KB)  
3w sprawie umożliwienia przedstawiania na spotkaniach naukowych informacji o działalności izby lekarskiej
numer 3 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28a003.doc 2011.06.10    (15 KB)  
4w sprawie przedstawienia w Biuletynie szczegółowych informacji z prac Komisji ds. Etyki Lekarskiej, Komisji Legislacyjnej i Komisji Bioetyki
numer 4 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28a004.doc 2011.06.10    (15 KB)  
5w sprawie podjęcia działań mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitali niepublicznych
numer 5 z dnia 2011-04-02
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl28a005.doc 2011.06.10    (16 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020