Strona główna OIL

   


 
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy

Protokół
Komisji Wniosków i Uchwał
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
Z dnia 20 marca 2010 r.


Komisja Wniosków i Uchwał XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w składzie:
Przewodniczący: Sławomir Józefowicz
Członkowie: Sławomir Badurek
                       Krystyna Chrupczak
                       Maciej Małecki
                       Anita Pacholec

Przedstawiła XXVII Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy projekty uchwał, apeli, stanowisk.

XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu przyjął następujące uchwały:
 • Uchwała Nr 1/XXVII/2010 w sprawie porządku obrad Zjazdu.
 • Uchwała Nr 2/XXVII/2010 w sprawie regulaminu obrad Zjazdu.
 • Uchwała Nr 3/XXVII/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad.
 • Uchwała Nr 4/XXVII/2010 w sprawie wyboru prezydium i komisji zjazdowych.
 • Uchwała Nr 5/XXVII/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności:
  • Okręgowej Rady Lekarskiej - załącznik Nr 1
  • Okręgowej Komisji Rewizyjnej - załącznik Nr 2
  • Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej - załącznik Nr 3
  • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - załącznik Nr 4
  • Okręgowego Sądu Lekarskiego - załącznik Nr 5
 • Uchwała Nr 6/XXVII/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2009 i udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.
 • Uchwała Nr 7/XXVII/2010 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2010.
 • Uchwała Nr 8/XXVII/2010 w sprawie regulaminu działania okręgowej rady lekarskiej.
 • Uchwała Nr 9/XXVII/2010 w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
 • Uchwała Nr 10/XXVII/2010 w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania okręgowego sądu lekarskiego.
 • Uchwała Nr 11/XXVII/2010 w sprawie stwierdzenia wyboru 2 członków okręgowej rady lekarskiej.


Inne przyjęte przez XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy:
 • Apel Nr 1/XXVII/2010 skierowany do Naczelnej Rady Lekarskiej
  w sprawie terminu nadsyłania aktów prawnych do konsultacji - projekt zgłoszony przez dr K. Chrupczak (mandat Nr 17)
 • Apel Nr 2/XXVII/2010 skierowany do Okręgowej Rady Lekarskiej
  w sprawie składek członkowskich lekarzy seniorów - projekt zgłoszony przez dr M. Kędzierska (mandat Nr 43)
 • Apel Nr 3/XXVII/2010 skierowany do Okręgowej Rady Lekarskiej
  w sprawie przyjmowania lekarzy seniorów poza kolejnością - projekt zgłoszony przez dr M. Kędzierska (mandat Nr 43)
 • Stanowisko Nr 1/XXVII/2010
  w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec projektu wprowadzenia kas fiskalnych - projekt zgłoszony przez dr M. Nowaka (mandat 70)


Uchwały

1w sprawie porządku obrad XVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
numer 1 z dnia 2010-03-20
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl27u001.doc 2010.04.29    (19 KB)  
2w sprawie przyjęcia regulaminu obrad XXVII Okręgowego Zjazdu lekarzy
numer 2 z dnia 2010-03-20
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl27u002.doc 2010.04.29    (40 KB)  
3w sprawie wyboru Przewodniczącego XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
numer 3 z dnia 2010-03-20
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl27u003.doc 2010.04.29    (11 KB)  
4w sprawie wyboru prezydium i komisji zjazdowych
numer 4 z dnia 2010-03-20
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl27u004.doc 2010.04.29    (14 KB)  
5w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów
numer 5 z dnia 2010-03-20
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl27u005.doc 2010.04.29    (84 KB)  
6w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
numer 6 z dnia 2010-03-20
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl27u006.doc 2010.04.29    (13 KB)  
7w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2010
numer 7 z dnia 2010-03-20
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl27u007.doc 2010.04.29    (12 KB)  
8w sprawie regulaminu działania okręgowej rady lekarskiej
numer 8 z dnia 2010-03-20
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl27u008.doc 2010.04.29    (203 KB)  
9w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
numer 9 z dnia 2010-03-20
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl27u009.doc 2010.04.29    (12 KB)  
10w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania okręgowego sądu lekarskiego
numer 10 z dnia 2010-03-20
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl27u010.doc 2010.04.29    (12 KB)  
11w sprawie stwierdzenia wyboru członków Okręgowej Rady Lekarskiej
numer 11 z dnia 2010-03-20
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl27u011.doc 2010.04.29    (13 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Stanowiska

1w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec projektu wprowadzenia kas fiskalnych
numer 1 z dnia 2010-03-20
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl27s001.doc 2010.04.29    (13 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Apele

1w sprawie terminu nadsyłania aktów prawnych do konsultacji
numer 1 z dnia 2010-03-20
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl27a001.doc 2010.04.29    (13 KB)  
2w sprawie składek członkowskich lekarzy seniorów
numer 2 z dnia 2010-03-20
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl27a002.doc 2010.04.29    (12 KB)  
3w sprawie przyjmowania lekarzy seniorów poza kolejnością
numer 3 z dnia 2010-03-20
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl27a003.doc 2010.04.29    (12 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .Sprawozdania

Sprawozdanie Prezesa ORL z działalności ORL w okresie od 24 października 2009 r.doc 2010.04.29    (46 KB)  
Sprawozdanie z działalności OKR KPOIL w Toruniu 04.11.2009-20.03.2010.doc 2010.04.29    (19 KB)  
Sprawozdanie z działalności OROZ KPOIL w Toruniu.doc 2010.04.29    (24 KB)  
Sprawozdanie z działalności OSL KPOIL w Toruniu.doc 2010.04.29    (16 KB)  
Sprawozdanie z działalności Skarbnika ORL KPOIL w Toruniu za rok 2009.doc 2010.04.29    (17 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020