Strona główna OIL

   


 
XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy

Protokół
Komisji Wniosków i Uchwał
XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
Z dnia 24 października 2009 r.


Komisja Wniosków i Uchwał XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w składzie:
Przewodniczący: Bożena Werner
Członkowie: Anita Pacholec
Krystyna Chrupczak

Przedstawiła XXVI Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy projekty uchwał, apeli, stanowisk.

XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu przyjął następujące uchwały:
 • Uchwała Nr 1/XXVI/2009 - w sprawie porządku obrad Zjazdu
 • Uchwała Nr 2/XXVI/2009 - w sprawie regulaminu obrad Zjazdu
 • Uchwała Nr 3/XXVI/2009 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zjazdu, Prezydium Zjazdu
 • Uchwała Nr 4/XXVI/2009 - w sprawie wyboru komisji zjazdowych
 • Uchwała Nr 5/XXVI/2009 - w sprawie włączenia lekarzy rejonu powiat Brodnica do Delegatury w Grudziądzu - projekt zgłoszony przez dr P. Kowalskiego (mandat nr 48)
 • Uchwała Nr 6/XXVI/2009 - w sprawie ustalenia liczby członków organów KPOIL w kadencji 2009-2013
 • Uchwała Nr 7/XXVI/2009 - w sprawie przyjęcia kadencyjnych sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego
 • Uchwała Nr 8/XXVI/2009 - udzielenia absolutorium dla ustępującej Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Uchwała Nr 9/XXVI/2009 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu w kadencji 2009-2013
 • Uchwała Nr 10/XXVI/2009 - w sprawie wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w kadencji 2009-2013
 • Uchwała Nr 11/XXVI/2009 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Uchwała Nr 12/XXVI/2009 - w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała Nr 13/XXVI/2009 - w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Lekarskiego
 • Uchwała Nr 14/XXVI/2009 - w sprawie wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 • Uchwała Nr 15/XXVI/2009 - w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej
 • Uchwała Nr 16/XXVI/2009 - w sprawie wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy
 • Uchwała Nr 17/XXVI/2009 - w sprawie powołania Rzecznika Praw Lekarza - projekt zgłoszony przez dr M. Czerwińskiego (mandat nr 20)


Inne przyjęte przez XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy:
 • Apel Nr 1/XXVI/2009 - skierowany do Ministra Zdrowia i polityków
  W sprawie zaniechania prac nad likwidacja staży podyplomowych - projekt zgłoszony przez dr D. Wróblewską (mandat nr 101)
 • Apel Nr 2/XXVI/2009 - skierowany do Okręgowej Rady Lekarskiej
  W sprawie przeprowadzenia badań dotyczących oczekiwań lekarzy - projekt zgłoszony przez dr J. Skrzyńskiego (mandat nr 83)
 • Apel Nr 3/XXVI/2009 - skierowany do Okręgowej Rady Lekarskiej
  W sprawie podjęcia działań dot. integracji lekarzy i lekarzy dentystów - projekt zgłoszony przez dr M. Kędzierską (mandat nr 38) dr A. Kunkla (mandat nr 43)


Toruń dnia 24.10.2009 r.

Uchwały

1w sprawie regulaminu obrad Zjazdu
numer 2 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u002.doc 2009.11.30    (78 KB)  
2w sprawie wyboru Przewodniczącego Zjazdu, Prezydium Zjazdu
numer 3 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u003.doc 2009.11.30    (63 KB)  
3w sprawie wyboru komisji zjazdowych
numer 4 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u004.doc 2009.11.30    (64 KB)  
4w sprawie włączenia lekarzy rejonu powiat Brodnica do Delegatury w Grudziądzu
numer 5 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u005.doc 2009.11.30    (62 KB)  
5w sprawie ustalenia liczby członków organów KPOIL w kadencji 2009-2013
numer 6 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u006.doc 2009.11.30    (64 KB)  
6w sprawie przyjęcia kadencyjnych sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego
numer 7 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u007.doc 2009.11.30    (184 KB)  
7udzielenia absolutorium dla ustępującej Okręgowej Rady Lekarskiej
numer 8 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u008.doc 2009.11.30    (61 KB)  
8w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu w kadencji 2009-2013
numer 9 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u009.doc 2009.11.30    (61 KB)  
9w sprawie wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w kadencji 2009-2013
numer 10 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u010.doc 2009.11.30    (61 KB)  
10w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady Lekarskiej
numer 11 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u011.doc 2009.11.30    (63 KB)  
11w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej
numer 12 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u012.doc 2009.11.30    (63 KB)  
12w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Lekarskiego
numer 13 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u013.doc 2009.11.30    (63 KB)  
13w sprawie wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
numer 14 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u014.doc 2009.11.30    (63 KB)  
14w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej
numer 15 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u015.doc 2009.11.30    (63 KB)  
15w sprawie wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy
numer 16 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u016.doc 2009.11.30    (62 KB)  
16w sprawie powołania Rzecznika Praw Lekarza
numer 17 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26u017.doc 2009.11.30    (63 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Apele

1W sprawie zaniechania prac nad likwidacja staży podyplomowych
numer 1 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26a001.doc 2009.11.30    (61 KB)  
2W sprawie przeprowadzenia badań dotyczących oczekiwań lekarzy
numer 2 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26a002.doc 2009.11.30    (61 KB)  
3W sprawie podjęcia działań dot. integracji lekarzy i lekarzy dentystów
numer 3 z dnia 2009-10-24
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl26a003.doc 2009.11.30    (14 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .Sprawozdania

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020