Strona główna OIL

   


 
XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy

P r o t o k ó ł
Komisji Wniosków i Uchwał
XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
z dnia 28 marca 2009 r.


Komisja Wniosków i Uchwał XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w składzie:

Przewodniczący: Sławomir Józefowicz

Członkowie:
  • January Dziadek
  • Anita Pacholec
  • Krystyna Chrupczak

Przedstawiła XXV Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy projekty uchwał, apeli, stanowisk.

XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu przyjął następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/XXV/2009 w sprawie porządku obrad Zjazdu.

Uchwała Nr 2/XXV/2009 w sprawie regulaminu obrad Zjazdu.

Uchwała Nr 3/XXV/2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego XXIV OZL.

Uchwała Nr 4/XXV/2009 w sprawie wyboru prezydium i komisji zjazdowych.

Uchwała Nr 5/XXV/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności:
  • Okręgowej Rady Lekarskiej,
  • Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
  • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
  • Okręgowego Sądu Lekarskiego.

Uchwała Nr 6/XXV/2009 w sprawie udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.

Uchwała Nr 7/XXV/2009 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2009.

Inne przyjęte przez XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy;

Apel Nr 1/XXV/2009 skierowany do lekarzy Rządu RP, posłów i senatorów
w sprawie zmiany podziału terytorialnego izb lekarskich w Polsce
- projekt zgłoszony przez ORL w Toruniu

Apel Nr 2/XXV/2009 skierowany do Okręgowej Rady Lekarskiej
w sprawie wzorów dokumentu zgody
- projekt zgłoszony przez dr A. Pacholec (mandat 80)

Apel Nr 3/XXV/2009 skierowany do Okręgowej Rady Lekarskiej
w sprawie lekarzy seniorów
- projekt zgłoszony przez dr A. Jassowicz (mandat 38).

Apel Nr 4/XXV/2009 skierowany do lekarzy
w sprawie zatrudniania się w placówkach w których trwa strajk
- projekt zgłoszony przez dr D. Kasztelowicz (mandat 48).

Stanowisko Nr 1/XXV/2009
w sprawie poparcia protestu lekarzy
- projekt zgłoszony przez dr S. Sadurskiego (mandat 92)

Uchwały

1w sprawie regulaminu obrad XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
numer 1/XXV/2009 z dnia 2009-03-28
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl25u001.doc 2009.07.10    (41 KB)  
2w sprawie regulaminu obrad XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
numer 2/XXV/2009 z dnia 2009-03-28
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl25u002.doc 2009.07.10    (41 KB)  
3w sprawie wyboru Przewodniczącego XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
numer 3/XXV/2009 z dnia 2009-03-28
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl25u003.doc 2009.07.10    (23 KB)  
4w sprawie wyboru prezydium i komisji zjazdowych
numer 4/XXV/2009 z dnia 2009-03-28
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl25u004.doc 2009.07.10    (26 KB)  
5w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności organów
numer 5/XXV/2009 z dnia 2009-03-28
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl25u005.doc 2009.07.10    (195 KB)  
6w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
numer 6/XXV/2009 z dnia 2009-03-28
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl25u006.doc 2009.07.10    (21 KB)  
7w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2009
numer 7/XXV/2009 z dnia 2009-03-28
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl25u007.doc 2009.07.10    (84 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Stanowiska

1numer 1/XXV/2009 z dnia 2009-03-28
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl25s001.doc 2009.07.10    (19 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Apele

1w sprawie zmiany podziału terytorialnego izb lekarskich w Polsce
numer 1/XXV/2009 z dnia 2009-03-28
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl25a001.doc 2009.07.10    (30 KB)  
2w sprawie wzorów dokumentu zgody pacjenta na wykonywanie zabiegów stomatologicznych
numer 2/XXV/2009 z dnia 2009-03-28
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl25a002.doc 2009.07.10    (30 KB)  
3w sprawie lekarzy seniorów
numer 3/XXV/2009 z dnia 2009-03-28
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl25a003.doc 2009.07.10    (30 KB)  
4w sprawie zatrudniania się w placówkach w których trwa strajk
numer 4/XXV/2009 z dnia 2009-03-28
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl25a004.doc 2009.07.10    (30 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KPOIL za rok 2008.doc 2009.07.10    (31 KB)  
Sprawozdanie z działalności ORL KPOIL za rok 2008.doc 2009.07.10    (64 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej KPOIL za rok 2008.doc 2009.07.10    (144 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego KPOIL za rok 2008.doc 2009.07.10    (33 KB)  
Wykonanie budżetu za okres I-X.08-koszty, Preliminarz-plan na 2009 rok.doc 2009.07.10    (81 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020