Strona główna OIL

   


 
XXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwały

1w sprawie porządku obrad XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy K-POIL w Toruniu
numer 1/XXIV/2008 z dnia 2008-03-15
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl24u001.doc 2008.04.15    (23 KB)  
2w sprawie regulaminu obrad XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
numer 2/XXIV/2008 z dnia 2008-03-15
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl24u002.doc 2008.04.15    (41 KB)  
3w sprawie wyboru Przewodniczącego XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
numer 3/XXIV/2008 z dnia 2008-03-15
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl24u003.doc 2008.04.15    (21 KB)  
4w sprawie wyboru prezydium i komisji zjazdowych
numer 4/XXIV/2008 z dnia 2008-03-15
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl24u004.doc 2008.04.15    (24 KB)  
5w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności organów
numer 5/XXIV/2008 z dnia 2008-03-15
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl24u005.doc 2008.04.15    (207 KB)  
6w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
numer 6/XXIV/2008 z dnia 2008-03-15
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl24u006.doc 2008.04.15    (21 KB)  
7w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2008
numer 7/XXIV/2008 z dnia 2008-03-15
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl24u007.doc 2008.04.15    (123 KB)  
8w sprawie upoważnienia dla okręgowej rady lekarskiej
numer 8/XXIV/2008 z dnia 2008-03-15
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl24u008.doc 2008.04.15    (22 KB)  
9w sprawie zobowiązania ORL do wystąpienia do NRL
numer 9/XXIV/2008 z dnia 2008-03-15
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl24u009.doc 2008.04.15    (22 KB)  
10w sprawie kryteriów wyborów delegatów
numer 10/XXIV/2008 z dnia 2008-03-15
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl24u010.doc 2008.04.15    (21 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Stanowiska

1w sprawie projektu likwidacji staży podyplomowych
numer 1/XXIV/2008 z dnia 2008-03-15
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl24s001.doc 2008.04.15    (20 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Apele

1do lekarzy Posłów i Senatorów
numer 1/XXIV/2008 z dnia 2008-03-15
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl24a001.doc 2008.04.15    (20 KB)  
2do kolegów w sprawie lekarzy Seniorów
numer 2/XXIV/2008 z dnia 2008-03-15
Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

ozl24a002.doc 2008.04.15    (20 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020