Strona główna OIL

   


 
XXII Okręgowy Zjazd Lekarzy

P r o t o k ó ł
Komisji Wniosków i Uchwał
XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
z dnia 25 marca 2006 r.


Komisja Wniosków i Uchwał XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w składzie:

Przewodnicząca Komisji: - Anita Pacholec

Członkowie Komisji:
 • Sławomir Badurek
 • Jerzy Hermanowski
 • Anna Jassowicz
 • Dorota Kasztelowicz


przedstawiła XXII Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy projekty uchwał, apeli.

XXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu przyjął następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/XXII/2006 w sprawie porządku obrad Zjazdu.
Uchwała Nr 2/XXII/2006 w sprawie regulaminu obrad Zjazdu.
Uchwała Nr 3/XXII/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego XXII OZL.
Uchwała Nr 4/XXII/2006 w sprawie wyboru prezydium i komisji zjazdowych.
Uchwała Nr 5/XXII/2006 w sprawie przyjęcia kadencyjnych sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego.
Uchwała Nr 6/XXII/2006 udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.
Uchwała Nr 7/XXII/2006 w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2006.
Uchwała Nr 8/XXII/2006 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy finansowej z izby lekarskiej.
Uchwała Nr 9/XXII/2006 w sprawie zobowiązania Okręgowej Rady Lekarskiej do koordynowania akcji protestacyjnej lekarzy.
Uchwała Nr 10/XXII/2006 w sprawie zobowiązania Przewodniczącego ORL do złożenia w NRL wniosku o poparcie Koalicji Teraz Zdrowia przez inne korporacje.
Uchwała Nr 11/XXII/2006 w sprawie najniżej stawki za wizytę w gabinecie prywatnym.

Inne przyjęte przez XXI Okręgowy Zjazd Lekarzy:

Apel Nr 1/XXII/2006 do lekarzy członków KPOIL w sprawie akcji protestacyjnej w dniu 7 kwietnia 2006 r.
Zgłosili:
 • dr Grzegorz Wójcik - mandat nr 109
 • dr Rafał Wojciechoski - mandat nr 106
 • dr Szymon Kudlicki - mandat nr 57
 • dr Angelika Hoffmann - mandat nr 30
 • dr Piotr Hoffmann - mandat nr 31
 • dr Artur Jaworski - mandat nr 39

Apel Nr 2/XXII/2006 do lekarzy członków KPOIL o przyjmowanie lekarzy seniorów poza kolejnością.
Zgłosił: dr Maciej Z. Czerwiński - mandat nr 34

Apel Nr 3/XXII/2006 do Redaktora Naczelnego Gazety Lekarskiej o poparcie akcji mailowej skierowanej do władz odpowiedzialnych za reformę ochrony zdrowia.
Zgłosił: dr Piotr Kowalski - mandat nr 55.

Przewodnicząca Komisji: - Anita Pacholec
Członkowie Komisji: Sławomir Badurek
 • Jerzy Hermanowski
 • Anna Jassowicz
 • Dorota Kasztelowicz
  Toruń, dnia 25 marca 2006 r.
  Uchwały

  1w sprawie porządku obrad XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu
  numer 1/XXII/2006 z dnia 2006-03-25
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  ozl22u001.doc 2007.07.16    (23 KB)  
  2w sprawie regulaminu obrad XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
  numer 2/XXII/2006 z dnia 2006-03-25
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  ozl22u002.doc 2007.07.16    (42 KB)  
  3w sprawie wyboru Przewodniczącego XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
  numer 3/XXII/2006 z dnia 2006-03-25
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  ozl22u003.doc 2007.07.16    (20 KB)  
  4w sprawie wyboru Prezydium i komisji zjazdowych
  numer 4/XXII/2006 z dnia 2006-03-25
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  ozl22u004.doc 2007.07.16    (21 KB)  
  5w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności organów
  numer 5/XXII/2006 z dnia 2006-03-25
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  ozl22u005.doc 2007.07.16    (20 KB)  
  6w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
  numer 6/XXII/2006 z dnia 2006-03-25
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  ozl22u006.doc 2007.07.16    (20 KB)  
  7w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2006
  numer 7/XXII/2006 z dnia 2006-03-25
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  ozl22u007.doc 2007.07.16    (20 KB)  
  8w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy finansowej z izby lekarskiej
  numer 8/XXII/2006 z dnia 2006-03-25
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  ozl22u008.doc 2007.07.16    (31 KB)  
  9w sprawie zobowiązania Okręgowej Rady Lekarskiej do koordynowania akcji protestacyjnej lekarzy
  numer 9/XXII/2006 z dnia 2006-03-25
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  ozl22u009.doc 2007.07.16    (21 KB)  
  10w sprawie zobowiązania Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej do złożenia wniosku o poparcie Koalicji Teraz Zdrowie
  numer 10/XXII/2006 z dnia 2006-03-25
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  ozl22u010.doc 2007.07.16    (20 KB)  
  11w sprawie najniższej stawki za usługi w gabinetach prywatnych i lekarskie wizyty domowe
  numer 11/XXII/2006 z dnia 2006-03-25
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  ozl22u011.doc 2007.07.16    (22 KB)  
  UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


  Apele

  1w sprawie akcji protestacyjnej w dniu 07 kwietnia 2006 r.
  numer 1/XXII/2006 z dnia 2006-03-25
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  ozl22a001.doc 2007.07.16    (20 KB)  
  2w sprawie lekarzy seniorów
  numer 2/XXII/2006 z dnia 2006-03-25
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  ozl22a002.doc 2007.07.16    (20 KB)  
  3w sprawie poparcia akcji mailingowej
  numer 3/XXII/2006 z dnia 2006-03-25
  Osoba wprowadzająca: ihenke

  ozl22a003.doc 2007.07.16    (19 KB)  
  UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

 • Wstecz  
  W górę ekranu  
  Copyright (c) 2004-2020