Strona główna OIL

   


 
XXI Okręgowy Zjazd Lekarzy

P r o t o k ó ł Komisji Wniosków i Uchwał
XXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
z dnia 29 października 2005r.Komisja Wniosków i Uchwał XXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w składzie:

Przewodniczący:
  • Sławomir Józefowicz

Członkowie:
  • Anita Pacholec
  • Roman Bytner
  • Sławomir Badurek
  • Dorota Kasztelowicz
  • Anna Jassowicz


przedstawiła XXI Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy projekty uchwał, apeli, stanowisk.


XXI Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjął następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/XXI/2005 w sprawie porządku obrad Zjazdu.
Uchwała Nr 2/XXI/2005 w sprawie regulaminu obrad Zjazdu.
Uchwała Nr 3/XXI/2005 w sprawie wyboru składu komisji zjazdowych.
Uchwała Nr 4/XXI/2005 w sprawie ustalenia liczby członków organów KPOIL w kadencji 2005-2009.
Uchwała Nr 5/XXI/2005 w sprawie przyjęcia kadencyjnych sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego.
Uchwała Nr 6/XXI/2005 udzielenia absolutorium dla ustępującej Okręgowej Rady Lekarskiej.
Uchwała Nr 7/XXI/2005 w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Uchwała Nr 8/XXI/2005 w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała Nr 9/XXI/2005 w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr 10/XXI/2005 w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Lekarskiego
Uchwała Nr 11/XXI/2005 w sprawie wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Uchwała Nr 12/XXI/2005 w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej.
Uchwała Nr 13/XXI/2005 w sprawie wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy
Uchwała Nr 14/XXI/2005 w sprawie opracowanie kalendarza spotkań ORL


Inne przyjęte przez XXI Okręgowy Zjazd Lekarzy:

Apel Nr 1/XXI/2005 do NRL o ponowienie starań o zmianę zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zgłosiła dr Anna Jassowicz - mandat 38

Apel Nr 2/XXI/2005 do NRL o rozszerzenie uprawnień lekarzy emerytów i rencistów
Zgłosiła dr Anna Jassowicz - mandat 38

Apel Nr 3/XXI/2005 do lekarzy dentystów o nie zawieranie kontraktów z NFZ na rok 2006 poniżej ceny 7 groszy za punkt
Zgłosiła dr Anita Pacholec - mandat 80,
Krystyna Chrupczak - mandat 13

Apel Nr 4/XXI/2005 do NRL o opracowanie formularza wyrażenia zgody na leczenie szpitalne
Zgłosił dr Sławomir Miedziński - mandat 70

Apel Nr 5/XXI/2005 do ORL o doprecyzowanie uprawnień wynikających z legitymacji lekarza seniora
Zgłosiła dr Janina Szampan - mandat 97

Apel Nr 6/XXI/2005 do lekarzy o składanie darowizn na rzecz Lekarskiego Stowarzyszenia Senioratu
Zgłosił dr Jerzy Hermanowski - mandat 29

Apel Nr 7/XXI/2005 do dyrektorów placówek ochrony zdrowia w sprawie uposażeń lekarzy
Zgłosił dr Sławomir Józefowicz - mandat 41

Apel Nr 8/XXI/2005 do Krajowego Zjazdu Lekarzy o upoważnienie NRL do tworzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Zgłosił dr Maciej Czerwiński - mandat 14

Apel Nr 9/XXI/2005 do Krajowego Zjazdu Lekarzy o wprowadzenie zapisów by umowy na świadczenie usług medycznych zawierane przez lekarzy prowadzących praktyki prywatne były negocjowane między NFZ a izbami lekarskimi
Zgłosił dr Paweł Olender - mandat 77

Apel Nr 10/XXI/2005 do Krajowego Zjazdu Lekarzy o upoważnienie NRL do utworzenia instytucji chroniącej lekarzy przed napaściami mediów
Zgłosił dr Maciej Czerwiński - mandat 14

Apel Nr 11/XXI/2005 do Krajowego Zjazdu Lekarzy o zobowiązanie NRL do przeprowadzenia na łamach Gazety Lekarskiej ankiety oceniającej poziom merytoryczny organizowanych szkoleń, konferencji
Zgłosił dr Sławomir Miedziński - mandat 70
Apel Nr 12/XXI/2005 do ORL o nawiązanie współpracy z Komisją Bioetyki UMK w Toruniu
Zgłosił prof. Waldemar Jędrzejczyk - mandat 40

Przewodniczący Komisji
Wniosków i Uchwał XXI OZL

Sławomir Józefowicz


Toruń, dnia 29 października 2005 r.
Uchwały

1w sprawie porządku obrad Zjazdu.
numer 1/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u001.doc 2006.05.22    (29 KB)  
2w sprawie regulaminu obrad Zjazdu.
numer 2/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u002.doc 2006.05.22    (42 KB)  
3w sprawie wyboru składu komisji zjazdowych.
numer 3/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u003.doc 2006.05.22    (22 KB)  
4w sprawie ustalenia liczby członków organów KPOIL w kadencji 2005-2009.
numer 4/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u004.doc 2006.05.22    (23 KB)  
5w sprawie przyjęcia kadencyjnych sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego.
numer 5/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u005.doc 2006.05.22    (92 KB)  
6udzielenia absolutorium dla ustępującej Okręgowej Rady Lekarskiej.
numer 6/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u006.doc 2006.05.22    (21 KB)  
7w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
numer 7/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u007.doc 2006.05.22    (21 KB)  
8w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady Lekarskiej
numer 8/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u008.doc 2006.05.22    (22 KB)  
9w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej
numer 9/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u009.doc 2006.05.22    (21 KB)  
10w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Lekarskiego
numer 10/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u010.doc 2006.05.22    (22 KB)  
11w sprawie wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
numer 11/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u011.doc 2006.05.22    (21 KB)  
12w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej.
numer 12/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u012.doc 2006.05.22    (23 KB)  
13w sprawie wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy
numer 13/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u013.doc 2006.05.22    (21 KB)  
14w sprawie opracowanie kalendarza spotkań ORL
numer 14/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u014.doc 2006.05.22    (21 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Apele

1do NRL o ponowienie starań o zmianę zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
numer 1/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21a001.doc 2006.05.22    (20 KB)  
2do NRL o rozszerzenie uprawnień lekarzy emerytów i rencistów
numer 2/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21a002.doc 2006.05.22    (20 KB)  
3do lekarzy dentystów o nie zawieranie kontraktów z NFZ na rok 2006 poniżej ceny 7 groszy za punkt
numer 3/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21a003.doc 2006.05.22    (20 KB)  
4do NRL o opracowanie formularza wyrażenia zgody na leczenie szpitalne
numer 4/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21a004.doc 2006.05.22    (20 KB)  
5do ORL o doprecyzowanie uprawnień wynikających z legitymacji lekarza seniora
numer 5/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21a005.doc 2006.05.22    (20 KB)  
6do lekarzy o składanie darowizn na rzecz Lekarskiego Stowarzyszenia Senioratu
numer 6/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21a006.doc 2006.05.22    (20 KB)  
7do dyrektorów placówek ochrony zdrowia w sprawie uposażeń lekarzy
numer 7/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21a007.doc 2006.05.22    (20 KB)  
8do Krajowego Zjazdu Lekarzy o upoważnienie NRL do tworzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
numer 8/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21a008.doc 2006.05.22    (20 KB)  
9do Krajowego Zjazdu Lekarzy o wprowadzenie zapisów by umowy na świadczenie usług medycznych zawierane przez lekarzy prowadzących praktyki prywatne były negocjowane między NFZ a izbami lekarskimi
numer 9/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21a009.doc 2006.05.22    (20 KB)  
10do Krajowego Zjazdu Lekarzy o upoważnienie NRL do utworzenia instytucji chroniącej lekarzy przed napaściami mediów
numer 10/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21a010.doc 2006.05.22    (20 KB)  
11do Krajowego Zjazdu Lekarzy o zobowiązanie NRL do przeprowadzenia na łamach Gazety Lekarskiej ankiety oceniającej poziom merytoryczny organizowanych szkoleń, konferencji
numer 11/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21a011.doc 2006.05.22    (20 KB)  
12do ORL o nawiązanie współpracy z Komisją Bioetyki UMK w Toruniu
numer 12/XXI/2005 z dnia 2005-10-29
Osoba wprowadzająca: ihenke
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .Sprawozdania

Obwieszczenie.pdf 2005.11.02    (467 KB) 
Rozliczenie finansowe Funduszu Samopomocy za lata 2001-2005.doc 2005.11.28    (21 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia KPOIL za okres IV kadencji 2001-2005.doc 2005.11.28    (27 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji Senioratu i Samopomocy KPOIL za okres IV kadencji 2001-2005.doc 2005.11.28    (38 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji Stomatologicznej KPOIL za okres IV kadencji 2001-2005.doc 2005.11.28    (26 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji Współpracy z Zagranicą KPOIL za okres IV kadencji 2001-2005.doc 2005.11.28    (26 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji ds Etyki Lekarskiej KPOIL za okres IV kadencji 2001-2005.doc 2005.11.28    (21 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji ds Młodych Lekarzy za okres IV kadencji 2001-2005.doc 2005.11.28    (27 KB)  
Sprawozdanie z działalności OROZ za I półrocze 2005 r..doc 2005.11.28    (40 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej KPOIL za ikres IV kadencji 2001-2005.doc 2005.11.28    (30 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego KPOIL za okres IV kadencji 2001-2005.doc 2005.11.28    (33 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL za okres IV kadencji 2001-2005.doc 2005.11.28    (46 KB)  
Sprawozdanie z działalności Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL za okres IV kadencji 2001-2005.doc 2005.11.28    (24 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020