Strona główna OIL

   


 
XX Okręgowy Zjazd Lekarzy

P r o t o k ó ł
Komisji Wniosków i Uchwał
XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
z dnia 02 kwietnia 2005 r.Komisja Wniosków i Uchwał XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w składzie:
Przewodniczący: dr Sławomir Józefowicz
Członkowie: dr Sławomir Badurek
dr Anita Pacholec
dr Łukasz Wojnowski.

przedstawiła XX Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy projekty uchwał, apeli, stanowisk.


XX Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjął następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/XX/2005 w sprawie porządku obrad Zjazdu.
Uchwała Nr 2/XX/2005 w sprawie regulaminu obrad Zjazdu.
Uchwała Nr 3/XX/2005 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego.
Uchwała Nr 4/XX/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2004 i udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.
Uchwała Nr 5/XX/2005 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2005.
Uchwała Nr 6/XX/2005 w sprawie powołania członków Okręgowej Komisji Wyborczej.
Uchwała Nr 7/XX/2005 w sprawie utworzenia stanowiska etatowego rzecznika prasowego w celu szybkiego reagowania na doniesienia mediów dotyczące środowiska lekarskiego.

Inne przyjęte przez XX Okręgowy Zjazd Lekarzy:
Apel Nr 1 XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący uczestnictwa przedstawicieli samorządu w negocjacjach o świadczenie usług zdrowotnych.
Apel Nr 2 XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy do Krajowego Zjazdu Lekarzy o powołanie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
Apel Nr 3 XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy przypominający wszystkim lekarzom o dobrym obyczaju udzielanie pomocy medycznej lekarzom seniorom.


Ponadto XX Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjął i zdecydował o przeniesieniu wniosków do Okręgowej Rady Lekarskiej:
  • wniosek o odwołanie delegata z funkcji członka Okręgowej Rady Lekarskiej,
  • wniosek o zwiększenie środków na pomoc finansowa dla lekarzy seniorów,
  • wniosek o zwiększenie funduszy na działalność samopomocową,
  • wniosek o powołanie zespołu prawników do obrony lekarzy przed atakami mediów.


Toruń, dnia 02.04.2005 r
Uchwały

1w sprawie porządku obrad Zjazdu
numer 1/XX/2005 z dnia 2005-04-02
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl20u001.doc 2006.05.22    (23 KB)  
2w sprawie regulaminu obrad Zjazdu.
numer 2/XX/2005 z dnia 2005-04-02
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl20u002.doc 2006.05.22    (41 KB)  
3w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego.
numer 3/XX/2005 z dnia 2005-04-02
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl20u003.doc 2006.05.22    (94 KB)  
4w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2004 i udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.
numer 4/XX/2005 z dnia 2005-04-02
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl20u004.doc 2006.05.22    (21 KB)  
5w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2005.
numer 5/XX/2005 z dnia 2005-04-02
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl20u005.doc 2006.05.22    (21 KB)  
6w sprawie powołania członków Okręgowej Komisji Wyborczej.
numer 6/XX/2005 z dnia 2005-04-02
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl20u006.doc 2006.05.22    (23 KB)  
7W sprawie utworzenia stanowiska etatowego rzecznika prasowego w celu szybkiego reagowania na doniesienia mediów dotyczące środowiska lekarskiego.
numer 7/XX/2005 z dnia 2005-04-02
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl20u007.doc 2006.05.22    (21 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Apele

1XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący uczestnictwa przedstawicieli samorządu w negocjacjach o świadczenie usług zdrowotnych.
numer 1 z dnia 2005-04-02
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl20a001.doc 1970.01.01    (0 KB)  
2XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy do Krajowego Zjazdu Lekarzy o powołanie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
numer 2 z dnia 2005-04-02
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl20a002.doc 1970.01.01    (0 KB)  
3XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy przypominający wszystkim lekarzom o dobrym obyczaju udzielanie pomocy medycznej lekarzom seniorom.
numer 3 z dnia 2005-04-02
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl20a003.doc 1970.01.01    (0 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .Sprawozdania

Plan budżetu na 2005 r wraz wykonaniem za 2004r.doc 2002.06.20    (98 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 2004 r.doc 2005.04.13    (47 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za 2004 r.doc 2005.04.13    (25 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za 2004 r.doc 2005.04.13    (49 KB)  
Sprawozdanie z działalności Skarbnika.doc 2005.04.13    (28 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020