Strona główna OIL

   


 
XIX Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwały

1W sprawie porządku obrad XIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu
numer 1/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u001.doc 2004.04.21    (22 KB)  
2W sprawie regulaminu obrad XIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
numer 2/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u002.doc 2004.04.21    (41 KB)  
3W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2003 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
numer 3/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u003.doc 2004.04.21    (21 KB)  
4W sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2004
numer 4/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u004.doc 2004.04.21    (20 KB)  
5W sprawie przyjęcia okresowych sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Lekarskiego
numer 5/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u005.doc 2004.04.21    (99 KB)  
6W sprawie monitorowania treści ogłoszeń lekarzy udzielających świadczeń medycznych
numer 6/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u006.doc 2004.04.21    (21 KB)  
7W sprawie zobowiązania Okręgowej Rady Lekarskiej
numer 7/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u007.doc 2004.04.21    (21 KB)  
8W sprawie upoważnienia dla Komisji Praktyk Prywatnych i Komisji ds. Etyki Lekarskiej
numer 8/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u008.doc 2004.04.21    (21 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Stanowiska

1W sprawie wprowadzenia do projektu nowej ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawnień dla lekarzy emerytów i rencistów
numer 1 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19s1.doc 1970.01.01    (0 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Apele

1W sprawie LEP-u.
numer 1 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19a001.doc 2004.04.21    (24 KB)  
2W sprawie najniższego wynagrodzenia lekarzy
numer 2 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19a002.doc 2004.04.21    (20 KB)  
3W sprawie przepisów Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 93/104/UE z dnia 23 listopada 1993 r.
numer 3 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19a003.doc 2004.04.21    (21 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .Sprawozdania

Sprawozdanie Głównej Biblioteki Lekarskiej Oddział w Toruniu za 2003 rok.doc 2004.04.23    (23 KB)  
Sprawozdanie z działalności Delegatury Izby Lekarskiej we Grudziądzu za 2003 rok.doc 2004.04.22    (20 KB)  
Sprawozdanie z działalności Delegatury Izby Lekarskiej we Włocławku za 2003 rok.doc 2004.04.22    (23 KB)  
Sprawozdanie z działalności Funduszu Stypendialnego KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.23    (21 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji Bioetycznej KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (22 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji Historycznej KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.23    (25 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (22 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji Legislacyjnej KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (24 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji Medycyny Pracy KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.23    (21 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji Praktyk Prywatnych i Licencji KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (23 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji Senioratu i Samopomocy KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (29 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji Stomatologicznej KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.23    (24 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji Współpracy z Zagranicą KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.23    (23 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Etyki Lekarskiej KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (21 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Młodych Lekarzy KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.23    (25 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i Lekarzy Cudzoziemców KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (24 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (49 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (26 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (21 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (51 KB)  
Sprawozdanie z działalności z działalności Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (26 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020