Strona główna OIL

   


 
XVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwały

1w sprawie porządku obrad XVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu
numer 1/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u001.doc 2003.04.11    (19 KB)  
2w sprawie regulaminu obrad XVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
numer 2/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u002.doc 2003.04.11    (19 KB)  
3w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2002 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
numer 3/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u003.doc 2003.04.11    (20 KB)  
4w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2003
numer 4/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u004.doc 2003.04.11    (19 KB)  
5w sprawie przyjęcia okresowych sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Lekarskiego
numer 5/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u005.doc 2003.04.11    (20 KB)  
6w sprawie przyjęcia rezygnacji
numer 6/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u006.doc 2003.04.11    (19 KB)  
7w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/XVI/2001 XVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 06 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów K-POIL w kadencji 2001 - 2005
numer 7/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u007.doc 2003.04.11    (21 KB)  
8w sprawie upoważnienia dla Okręgowej Rady Lekarskiej
numer 8/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u008.doc 2003.04.11    (19 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Apele

1w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce
numer 1/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18a001.doc 2003.04.11    (21 KB)  
2do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy stomatologów o intensyfikację działań zmierzających do poprawy sytuacji w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy stomatologów
numer 2/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18a002.doc 2003.04.11    (21 KB)  
3do Naczelnej Rady Lekarskiej
numer 3/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18a003.doc 2003.04.11    (20 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020