Strona główna OIL

   


 
XVI Okręgowy Zjazd Lekarzy

U C H W A Ł Y

1W sprawie porządku obrad XVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu.
numer 1/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
2W sprawie regulaminu obrad XVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu.
numer 2/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
3W sprawie wyboru komisji zjazdowych.
numer 3/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
4W sprawie ustalenia liczby członków organów PKOIL w kadencji 2001-2005.
numer 4/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
5W sprawie zatwierdzenia kadencyjnych sprawozdań.
numer 5/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
6W sprawie udzielenia absolutorium dla ORL.
numer 6/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
7W sprawie wyboru Przewodniczącego KPOIL w Toruniu i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
numer 7/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
8W sprawie przeprowadzenia kontroli działalności delegatur.
numer 8/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
9W sprawie powołania Rzecznika Prasowego.
numer 9/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
10W sprawie wyboru członków Okręgowej Rady Lekarskiej.
numer 10/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
11W sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
numer 11/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
12W sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Lekarskiego.
numer 12/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
13W sprawie wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
numer 13/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
14W sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej.
numer 14/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
15W sprawie zmiany obszaru działania Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.
numer 15/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
16W sprawie wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
numer 16/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke

W N I O S K I

1O zaniechanie głosowania parytetu przy wyborze Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
numer 1/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
2O odstąpienie od głosowania zakładającego parytet dla członków ORL: 10 członków z Torunia, 5 członków z Grudziądza, 5 członków z Włocławka.
numer 2/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
3O uwzględnienie pisemnej zgody delegata, nieobecnego na zjeździe przy wyborze na członków organów.
numer 3/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke

A P E L E

1W sprawie aktywizacji środowiska lekarskiego.
numer 1/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
2W sprawie rozszerzenia form integracji środowiska.
numer 2/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
3W sprawie wynagrodzeń dla młodych lekarzy.
numer 3/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
4W sprawie zniżek dla lekarzy emerytów.
numer 4/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
5W sprawie ochrony prawnej lekarzy.
numer 5/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020