Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Zjazd Lekarzy

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
Delegatów wybiera się w rejonach wyborczych tworzonych przez okręgową radę lekarską oddzielnie dla lekarzy i dla lekarzy dentystów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek lekarzy i lekarzy dentystów, okręgowa rada lekarska może utworzyć wspólny rejon wyborczy dla lekarzy i lekarzy dentystów. Mandat delegata trwa 4 lata. Do jego obowiązków należy udział w okręgowym zjeździe lekarzy, uczestniczenie w działalności okręgowej izby lekarskiej oraz utrzymywanie kontaktów z lekarzami rejonu wyborczego.
Wg art. 23 okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

W myśl w/w ustawy głównymi zadaniami okręgowego zjazdu lekarzy jest:
 1. podejmowanie uchwał w sprawach objętych zakresem działania izby;
 2. ustalanie zasad gospodarki finansowej izby oraz uchwalanie budżetu izby;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;
 4. rozpatrywanie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;
 5. uchwalanie regulaminów:
  1. okręgowej rady lekarskiej,
  2. okręgowej komisji rewizyjnej;
 6. ustalanie liczby członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
 7. dokonywanie, spośród delegatów na zjazd, wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
 8. dokonywanie spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujacy okręgowy sąd lekarski wyboru członków okręgowego sądu lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wyboru zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
 9. określa wykaz funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

1.Andrzan-Grzębska Elżbieta
2.Badurek Sławomir
3.Baranowski Marek
4.Beciński Jerzy
5.Bejnar Krzysztof
6.Beszczyńska-Dorosz Krystyna
7.Bieliński Jan
8.Błażejewski Jacek
9.Błażynski Ryszard
10.Bochyński Michał
11.Bracha Olga
12.Brukiewa Radosław
13.Bryndal Kazimierz
14.Brzoskowska Danuta
15.Cegiel Radosław
16.Chmielewska Jolanta
17.Chrupczak Krystyna
18.Czaja-Mitura Izabela
19.Czakowska-Żyto Agnieszka
20.Czerwiński Maciej
21.Duczmańska Katarzyna
22.Durzyńska Eliza
23.Dziadek January
24.Furmanek Dariusz
25.Goryński Sławomir
26.Grzybowski Mirosław
27.Haenel Roman
28.Hapyn Stanisław
29.Haraburda Agnieszka
30.Hermanowski Jerzy
31.Hubert Piotr
32.Izdebski Stanisław
33.Jakubicz Wiesław
34.Janas Jolanta
35.Janowski Marian
36.Jassowicz Anna
37.Jonczyk Michał
38.Józefowicz Sławomir
39.Kaatz Wojciech
40.Kalinowski Jacek
41.Karczewski Andrzej
42.Kasztelowicz Piotr
43.Kędzierska Małgorzata
44.Kędzierski Andrzej
45.Kończak Karol
46.Kopoń Adam
47.Kowalkowski Gerard
48.Kowalski Piotr
49.Kunkel Andrzej
50.Kwiatkowska Elżbieta
51.Kwiatkowski Stefan
52.Lang Krzysztof
53.Lasińska-Kostrzewa Renata
54.Laskowska-Przybylska Hanna
55.Lenartowicz Jacek
56.Lewandowski Andrzej
57.Lisiecki Andrzej
58.Lubińska-Drosd Karina
59.Makulec Stanisław
60.Małecka Krystyna
61.Małecki Maciej
62.Marszałek Leszek
63.Mazur Jan
64.Miedzińska Halina
65.Miedziński Sławomir
66.Mielcarek Robert
67.Mitura Krzysztof
68.Muszytowski Marek
69.Myszkowski Grzegorz
70.Nowak Marek
71.Nowakowska-Granica Liliana
72.Olejnik Jan
73.Oleksiejuk Anna Maria
74.Opuchlik Mirosław
75.Pacholec Anita
76.Pasturczak Maria
77.Pawlik Tomasz
78.Piekarski Piotr
79.Polakiewicz Marek
80.Pomocka-Ziętarska Halina
81.Sadurski Stanisław
82.Skop Aleksander
83.Skrzyński Jacek
84.Skrzypek Maria
85.Sowa Jacek
86.Sroka Joanna
87.Stankiewicz Grażyna
88.Stasiak Krystyna
89.Szampan Janina
90.Szczotka Marek
91.Szwarocki Henryk
92.Umiński Wiesław
93.Walczak-Tretyn Anna
94.Werner Bożena
95.Wielicka Janina
96.Wiśniewski Janusz
97.Witkowski Andrzej
98.Wojnowski Łukasz
99.Wojtecki Bogdan
100.Wójcik Grzegorz
101.Wróblewska Daria
102.Zaleski Marcin
103.Zielińska Anna
  Wybierz strony:

» XVI Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XVII Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XIX Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XX Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXI Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXII Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020