Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Sąd Lekarski

Zgodnie z art. 30 ustawy o izbach lekarskich, okręgowy sąd lekarski:
  1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
  2. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
  3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.
Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
 Stanisław Izdebski


Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
1.Olga Bracha
2.Jolanta Janas


Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego
1.Krzysztof Bejnar
2.Jan Bieliński
3.Andrzej Grudewicz
4.Jolanta Gulcz-Zielińska
5.Elżbieta Korczyńska-Germanowska
6.Barbara Litwin
7.Tomasz Małkiewicz
8.Sławomir Miedziński
9.Leszek Praszczałek
10.Elżbieta Strawińska
11.Małgorzata Szufarska
12.Andrzej Witkowski
13.Wiesława Wrzesińska


Dokumenty

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (26 KB)  
Sprawozdanie z działalności OSL KPOIL w Toruniu.doc 2010.04.29    (16 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego KPOIL za okres IV kadencji 2001-2005.doc 2005.11.28    (33 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za 2004 r.doc 2005.04.13    (25 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020