Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Zgodnie z art. 31 ustawy o izbach lekarskich, rzecznik odpowiedzialności wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem. Nie dotyczy to spraw odpowiedzialności zawodowej członków organów izby, w której jest rzecznikiem. Ich sprawy prowadzi rzecznik wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Ponadto okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi i składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.
Okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 Piotr Piekarski


I Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 Maciej Jackowiak


II Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 Jolanta Chmielewska


Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
1.Wanda Drozdowska-Usowicz
2.Katarzyna Duczmańska
3.Roman Haenel
4.Agnieszka Haraburda
5.Dorota Kasztelowicz
6.Izabela Kowacka
7.Sabina Langer-Wójcik
8.Hanna Laskowska-Przybylska
9.Andrzej Lisiecki
10.Jan Mazur
11.Grzegorz Myszkowski
12.Grzegorz Wójcik


Dokumenty

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (49 KB)  
Sprawozdanie z działalności OROZ KPOIL w Toruniu.doc 2010.04.29    (24 KB)  
Sprawozdanie z działalności OROZ za I półrocze 2005 r..doc 2005.11.28    (40 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej KPOIL za ikres IV kadencji 2001-2005.doc 2005.11.28    (30 KB)  
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 2004 r.doc 2005.04.13    (47 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020