Strona główna OIL

   


 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zgodnie z art. 24 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią: przewodniczący oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie.
Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 Łukasz Wojnowski


Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej
1.Sławomir Badurek
2.Krystyna Chrupczak
3.Piotr Hubert
4.Robert Mielcarek
5.Wiesław Umiński
6.Janusz Wiśniewski


Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej
 Stanisław Hapyn


Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
 Sławomir Józefowicz


Członkowie Prezydium ORL
1.Kazimierz Bryndal
2.Andrzej Kunkel

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020